Halvar Hansen

Halvar Johan Hansen (født 4. august 1947Lanesbogen i Lenvik kommune) har vært kommunepolitiker i Harstad i over 30 år og kommunens ordfører i 10 år. Nest etter legendariske Leif Bothner er han den som har hatt ordførervervet lengst i Harstad. For perioden 1981-1985 ble Hansen valgt til 1. vararepresentant til Stortinget for Troms Arbeiderparti og møtte flere ganger. Han er gift med May Kværnå Hansen, og de har tre barn.

Halvar Hansen, mangeårig ordfører i Harstad
Foto: Harstad Tidende.

Halvar Hansen flyttet til Harstad i 1968, og etter militærtjeneste på Trondenes Fort har han bodd på Seljestad, Gangsås, Medkila og nå i Medkila Nord.

Etter gjennomført yrkeskole og teknisk skole ble han i 1971 ansatt på Kaarbøs Mek. Verksted A/S (KMV) og ervervet der fagbrev som maskinreparatør samtidig som han tok handelsskoleeksamen.

De siste ansettelsesårene på KMV var han opplæringsleder med bl.a. hovedansvar for ca. 30 lærlinger. I 1985 ble han av Troms fylkeskommune tilsatt som leder for Fagopplæringskontoret i Sør-Troms, med ansvar for fag- og svennebrevordningen i sørfylket.

Fra denne stillingen hadde han permisjon i perioden 1998-2007, mens han var ordfører i Harstad. Etter ordførerperioden kom han tilbake i full stilling i fylkeskommunen og har bl.a. ledet et prosjekt under Utdanningsdirektoratet og prosjektet «Bedre fagutdanning i Sør-Troms» i regi av Harstadregionens Næringsforening. Dette prosjektet hadde deltakelse fra flere samarbeidende bedrifter og realiserte etablering av nytt yrkesfaglig opplæringskontor i Sør-Troms.

Halvar Hansen har deltatt i idrettsarbeid og hatt flere tillitsverv både innen bedriftsidrett og i idrettslag. Det lengste engasjementet har vært for hjertebarnet Medkila IL, hvor han har vært formann i tre år, trener for aldersbestemte lag, oppmann for A-laget i fotball. For organisasjonsarbeidet, og spesielt som leder for arbeidet med utvidelse av lagets fotballbane, lysanlegg og bygging av klubbhus, mottok han i 1994 æresmedlemskap i laget.

Viktige etableringer i Hansens ordførerperiode

 • Forsvarets Lønnsadministrasjon. Tre kontorer i Norge ble samlokalisert, og etter mye tautrekking med bl.a. Oslo, ble administrasjonen lagt til Harstad med ca 50 stillinger.
 • Harstad Fjellhall ble gjennomført med Hansen som styreleder i plan- og utbyggingsfasen. Hallen rommer Grottebadet, som er blitt en av Nord-Norges største og mest besøkte attraksjoner. Byggeperioden var fra 1999 til 2003.
 • NAV-Pensjon, som i 2011 teller over 100 stillinger, ble realisert etter aktiv innsats inn mot politisk ledelse i departementet.
 • Kunnskapsparken Nord. Harstad Utviklingsselskap AS ble omorganisert, og Hansen bidro til at Troms fylkeskommune stilte med kapital og prosjektstøtte. Dette gjorde videreutvikling av selskapet mulig, og flere andre store aktører ble siden med i Kunnskapsparken Nord.

Politiske verv

 • Ordfører 1998 - okt. 2007
 • Varaordfører 1986-1987
 • Kommunestyremedlem 1980 - og fortsatt
 • Formannskapsmedlem 1980 - og fortsatt
 • Administrasjonsutvalget - leder 1998-2003
 • Partssammensatt utvalg for Undervisningspersonell - leder 1998-2003
 • Forhandlingsutvalget - leder 1998-2003
 • Overtakstnemnda for eiendomsskatter - varamedlem 1980-1983
 • Meninghetsrådene, personlig vara. Kommunens repr. for Sandtorg 1980-1983
 • Ad. skjenkebevillinger i Harstad kommune - kommunestyrerepr - valgt 08.04. 1980
 • Utvalg for situasjon vedr. Storgt. 12 - valgt 14.10. 1980
 • Utvalg for lokalisering av oljeservicebase m m. (etabl. av industri- havne- og oljebase på Stangnes) - valgt 10.03. 1981
 • Komite til 150-års jubileum for Formannskapslovene - valgt 22.11. 1985
 • Kontaktutvalg vedr. sysselsettingssituasjon i verkstedene - kommunens representant - valgt 1984
 • Avdelingsstyret for Helsevern- og Sosial omsorg - medlem 1988-20.02. 1990
 • Avdelingsstyret for Kultur-medlem - 20.02. 1990-1995
 • Troms Fylkeskrets av NKS-representant 1988-1995
 • KS-Troms - representant 29.01. 1998-2007
 • Kanebogen Senter - Styremedlem fra kommunen 1988-1991
 • Kommunedata Nord-Norge - Varamedlem 1988-1995
 • Politiets ansettelsesråd - varamedlem 1988-1995
 • Omstilling i forb. med Forsvarets nedbygging. Politisk organisering av arbeidet - tiltak II i SNP-representant 1992
 • Næringsfondet - representant - valgt 18.10. 1994
 • Næringsutvalget - leder 16.11. 1994-1999
 • Økonomiutvalget - representant - valgt 28.03. 1994. Varam. 2007 og fortsatt
 • Plan, Økonomi og næringkomité - nestleder 1995-1999
 • Gratangen Interkommunale Vaktsentral - representant som ordfører 1998-1999
 • Christian Paulsen Bergs fond - representant som ordfører 1998-2007
 • Lagrettsmedlem/meddommer 1996-1997
 • Generalforsamlingen Hålogaland Kraft - representant 24.02. 2000-2003
 • Styremedlem i Troms Arbeiderparti.
 • Styringsgruppe Forprosjekt Kommunesammenslåing - repr - valgt 25.10. 2001
 • Hovedkomite Harstad Bys 100-årsjubileum. Leder/prosjektansvarlig - valgt 22.03.2001
 • Styreleder Hålogaland Ressursselskap - IKS 2009-fortsatt
 • Styreleder i INKO AS 1996-2009

Verv i fagorganisasjoner

Klubbforman 1978-1981.