Hekshus Brænderi

Hekshus Brænderi var ett av de seks andelsbrenneriene på Toten. Det ble grunnlagt i 1863, på tomt fra garden Heggshus. Brenneriet lå på nordsida av Heggshuselva, som det fikk vann fra. Bygningene sto rett ovafor den nåværende Hekshus camping, men på andre sida av Brennerivegen.

Arbeidere ved Hekshus Brænderi.
Foto: Mjøsmuseet

Andelshaverne og potetleverandørene kom fra en stor del fra bygdelaga rundt, Nordlia og Kapp-området, men også fra Helgøya. Brennevinsproduksjonen opphørte i 1948, da andelseierne inngikk ei midlertidig avtale med Holmen BrænderiGjøvik om å brenne kvota til Hekshus. I 1958 ble denne avtalen permanent, og de fleste brenneribygningene på Hekshus ble revet. Kun liggebua og kontorbygningen står att, i tillegg til noen grunnmursrester. Kontorbygningen brukes som feriested.

Hekshus Brænderi var det første samvirkeforetaket i Nordlia og kan ha inspirert gardbrukerne her til andre, større samarbeidstiltak. Nordliens Damptræskelag ble starta i 1872, av omtrent samme krets som eide brenneriet på Heggshus.

Av de ansatte kan nevnes Edv. Olsen, som var brennerimester i 30 år, og Hans Aske, kjelmann i 44 år. Ole Christian Haug var mangeårig kasserer.

Kilder og litteratur

Arkiv