Krigsmedaljen

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 2. feb. 2023 kl. 08:40 av Cnyborg (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Krigsmedaljen. Stiftet 23. mai 1941.

Krigsmedaljen ble siftet ved kongelig resolusjon 23. mai 1941.

Stiftet

Stiftet ved kgl. res. av 23. mai 1941.

Med tillegg i kgl. res. av 13. november 1942.

Gjenopptatt ved kgl. res. av 21. september 1979 for NORTRASHIP.

Gjenopptatt ved kgl. res. av 13. november 1981 for Marinen.

Gjenopptatt ved kgl. res. av 10. desember 2010.

Mottakere

Det følgende er en liste over mottakere med artikkel om på lokalhistoriewiki.no, og ikke en fullstendig liste.

Listene ser uordnede ut, men kan sorteres alfabetisk på etternavn ved å trykke på timeglasset over listen.

Krigsmedaljen
Hustad, Mary
Sørøya, Lottene på
Leif Welding Olsen (1895–1940)
Øi, Øyvinn
Austlid, Eiliv
Kjøs, Alv
Bjørndal, Einar
Mevatne, Berge
Rauan, Jacob
Drachenberg, Andreas Christian Lind
Knut O. Bø (1896–1944)
Harald von Krogh Nilsen (1916–1942)
Tønnes Terjesen (1887–1958)
Tønnesen (1914-1943), Schrøder
Joleik, Olav
Klausen, Walter Emil
Bergslien, Solveig
Asbjørn Magnus Koppen (1920–1942)
Andreas Wyller (1919–1944)
Johan Koren Christie (1909–1995)
Økland, Nils Severin
Orud, Hilmar
Willoch, Odd Isaachsen


Statutter

Paragraf 1

Krigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske og utenlandske sivile eller militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.

Paragraf 2

Medaljen er preget i bronse og har på forsiden den regjerende konges portrett med navn og valgspråk. På baksiden er en krans og omskrift ”Krigsmedalje”, og i midten på hver side den regjerende konges navnsiffer. Over medaljen er en krans i hvis ende båndet er festet. Båndet er i riksbannerets farger, rødt med to brede og utenfor disse to smalere striper i gult.

Paragraf 3

Krigsmedaljen bæres av norske borgere rangert på venstre side av brystet. På uniform kan en istedet for medaljen bære båndstripe.

Paragraf 4

Krigsmedaljen tildeles av Kongen i Statsråd etter innstilling fra Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet innhenter fagmilitær vurdering og anbefaling fra forsvarssjefen.

Paragraf 5

I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.

Paragraf 6

Med Krigsmedaljen følger et diplom som gir en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som er grunnlaget for tildelingen.

Paragraf 7

Krigsmedaljen kan utdeles bare en gang til en og samme person. Dersom vedkommende igjen utmerker seg og på nytt gjør seg fortjent til samme medalje, blir båndet påsatt en ny stjerne for hver gang.

Paragraf 8

Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. Krigsmedaljen kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.

Paragraf 9

Hvis innehaver av Krigsmedaljen viser seg uverdig til å bære den, kan Kongen i Statsråd frata vedkommende dekorasjonen.

Paragraf 10

Ved forslag om dekorering for innsats under andre verdenskrig, skal paragraf 1 fortolkes i tråd med tildelingspraksisen slik den fremstår etter en historisk gjennomgang.

Kilder

  • Krigsmedaljen på Wikipedia. Besøkt 10.05.2020.