Kulturminner langs Nasjonal Turistveg Rondane

Kulturminner langs Nasjonal Turistveg Rondane er en løype som i anledning Kulturminneåret 2009 har blitt satt sammen i kommunene Folldal og Stor-Elvdal i Hedmark.

bildetekst (fotograf)

Nasjonal Turistveg Rondane ble åpnet i september 2008. Den er omtrent 50 km lang og følger riksveg 27 fra Enden i Stor-Elvdal kommune i syd via Sollia og Atndalen til Folldal sentrum i nord. Veien ligger på grensen mellom Rondane og et godt bevart kulturlandskap. Underveis passeres Sollia kirke, Atnbrufossen, Hamsuns skrivehytte, Grimsa bru fra 1870, Fallfossen, Folldal Gruver og vegen ender ved Uppigard Streitlien som er Folldal kommunes bygdetun.

Sollia kirke

 
Sollia kirke
Foto:Arkivirvar

Sollia kirke ble bygget i 1738, og innviet 7. september samme år. Kirken ligger i Stor-Elvdal kommune i Hedmark fylke. Den er en av de best bevarte barokkirkene i landet, og maleren Erik Wallin stod for dekorasjonene (1740-1745).

Atnbrufossen

Atnbrufossen Vannbruksmuseum ligger ca 8 km fra Enden i Stor-Elvdal kommune, som er Nasjonal turistveg Rondanes sydligste punkt. Vannbruksmuseet har et gammelt tømmerfløtingsanlegg, vanndrevet sagbruk og høvleri, korntørke, turbinhus og et lite kraftverk. Museet er et landemerke ved Atnbrua.

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!

Grimsa bru

Grimsa bru er en sprengverksbru fra 1870 i et idylisk rekreasjonsområde med gapahuk. Grimsa bru ligger ca. 900m fra regulert parkering rett innenfor riksvei 27 i Folldal kommune.

Den gamle brua over Grimsa, bygget i perioden 1868 - 73, er en sprengsverksbru av tre med en spennvidde på 20m, og med et flomløp på 2,8m. Brua ble restaurert, antakelig i 1972. Det var før Statens vegvesen begynte å bevilge penger til denslags arbeider, men vegvesenet bidro med arbeidsledelse m.v. Den restaurerte brua ble skadet av isgang våren 1979 og ble reparert i 1989. Til dette arbeidet bevilget Staten kr. 20.000,-kr under posten: "Tildkudd til bevaring av gamle veger", som ble opprettet fra og med året 1975. (Kilde: Statens Vegvesen)

Både den gamle Grimsa bru og vegstrekningen Streitlia - Stadsbuøyen ansees for å være bevaringsverdig. Hele strekningen iberegnet brua er tillagt tilstøtende eiendom, og er således nå i privat eie. Veien fra Grimsa bru og fram til Blæsterdalen er nylig restaurert, og egner seg godt til tursti. Ca. 400 m motstrøms fra Grimsa bru, vil du kunne oppleve Fallfossen. Offisielt er det en DNT sti fra innerste gården i Fallet og fram til Fallfossen, men du kan også gå langs elva.

Folldal Gruver

 
Hovedgruva i Folldal.
Foto: Tommy Gildseth (2010)

Folldal Gruver i Folldal kommune i Hedmark fylke startet driften i 1748 og var i drift frem til nedleggelsen i 1993. Gruvedriften var av avgjørende betydning for utviklingen av Folldal og de fleste bygdene i kommunene rundt.

I 1745 fant Ole Husum malm i Folldal, og tre år senere startet gruvedriften. Det ble vunnet sink, kobber og svovel fra hovedgruven frem til 1941 da den var tømt for grunnstoffer. Andre forekomster ble funnet, og det ble startet produksjon ved gruvene i Nordre og Søndre Geitryggen, Nygruva, Grimsdalsgruva og Hjerkinn. Hjerkinn var den yngste av disse, produksjon ble startet i 1968 og driftet frem til nedleggelsen i april 1993.

Uppigard Streitlien

Uppigard Streitlien består av Raabetunet og Folldalstunet og har etter 1976 fungert som bygdetun for Folldal kommune. Det er en del av Anno museum.

Uppigard Streitlien ble skylddelt i 1944 og skjøte gitt 1948, fra Anton og Maria Streitlien til Anton Raabe. Det er flott utsikt fra stedet, som opprinnelig var korntrøe. Anton Raabe og kona, skuespilleren Tore Dyveke Segelcke, brukte eiendommen som feriested, og det var de som samlet husene som etter hvert ble museum.

Ekstern lenke


  Hele eller deler av Kulturminner langs Nasjonal Turistveg Rondane er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.