Lille Strøm gård (Rælingen)

Lille Strøm gård er en tidligere gård i Rælingen kommune. Den hadde tun der hvor Sorenskrivervegen 29 er i dag.

Lille Strøm gård i Rælingen, jernbanesporet og Nitelva bak. Gården er idag borte.
Foto: Norsk Folkemuseum (1927).
Den første Lille Strøm Station med våningshuset til Lille Strøm gård til venstre, rundt 20 år etter at stasjonen ble flyttet fra dette stedet.
Foto: Akershusbasen (ca 1880).

Gården har gitt navn til Lillestrøm stasjon som igjen har gitt navn til stasjonsbyen Lillestrøm, og dermed nå også til Lillestrøm kommune. Dette har sin bakgrunn i da Hovedbanen til Eidsvoll ble offisielt åpnet 1. september 1854. Lillestrøm stasjon ble åpnet Først den 18. januar 1855. Stasjonen ble anlagt rett nedenfor tunet til gården, og den fikk først navn etter gården: Lille Strøm Station, som senere ble endret til Lillestrøm stasjon.

Flytting av stasjonen

Men da Kongsvingerbanen kom i 1862, ble det behov for store utvidelser, i form av spordeler og flere skiftespor, noe det ikke var plass til ved Lille Strøm gård.

Det ble derfor valgt å flytte stasjonen til Måsan hvor det bodde rundt 50 mennesker på småbrukene og husmannsplassene der, på den andre siden av Nitelva og stasjonen ble da også flyttet dit.

Her ble det også bygget ny stasjonsbygning, lokomotivstall, vognskur og bygninger til ved, kull og vann.

Da man ikke fant et passende navn til stasjonen, ble det bestemt å beholde det gamle. Det nye stedet som vokste fram ved jernbanen og sagbrukene, fikk navnet Lillestrøm etter navnet på stasjonen.Koordinater: 59.95124° N 11.03521° Ø