MS «Mette Meng»


MS «Mette Meng» er en slepebåt som ble bygd på Glommens mekaniske verksted (GMV) i 1922, med byggenummer 38 som DS «Frank». Den ble under andre verdenskrig brukt av hjemmefronten under operasjon Polar Bear. Pr. 2018 ligger båten ved Ørje, hvor den gjennomgår videre restaurering.

«Mette Meng»
Ms mette meng.JPG
«Mette Meng» på slip på Ørje.
Foto: Siri Iversen (2012).
Kjennesignal BAD 214
Egennavn: «Mette Meng»
Andre navn: «Frank»
Båttype Slepebåt
Materiale Stål
Lengde 46,6 fot
Største bredde 10,7 fot
Bruttotonnasje 19
Byggeår 1922
Båtbygger: Glommens mekaniske verksted
Framdriftsmidler: Motor
Motortype Albin Diesel
Kommune Marker kommune
Lagstilhørighet andre: Norsk Forening for Fartøyvern

Slepebåten «Frank» gikk i tjeneste som slepebåt i ytre Oslofjord frem til februar 1945 da den ble kapret av hjemmefront og ført til Sverige.

Den 8. februar 1945 var «Frank» en av slepebåtene som var involvert i operasjon Polar Bear, også kjent som «slepebåtaksjonen». Tyskerne planla å stenge innløpet til Fredrikstad ved å senke blokkskip der, og for å gjøre dette trengte de slepebåter. Milorg klarte, ved hjelp av innsatsvillige båtmannskap, å få elleve slepebåter og en bergingsbåt ut fra Fredrikstad og Moss rett for nesa på tyskerne, og seilte dem til trygg havn i Sverige der de ble liggende de siste krigsmånedene. Tre andre båter som var med i aksjonen er også bevart: «Tor» som ligger ved Strømsfoss, «Fix» som restaureres på Isegran og «Oscar» som nå er i Trondheim.

Etter krigen returnerte fartøyet til Norge, og ble i 1947 solgt og overført til Haldenvassdraget som tømmersleper under navnet DS «Mette Meng». Som den eneste av dampbåtene ble «Mette Meng» i 1963 ombygget til dieseldrift og samtidlig modernisert. Fartøyet var i aktiv tjeneste som tømmersleper på Haldenvassdraget fram til fløtingen opphørte i 1983.

Kilder