Per Holck

Per Erling Holck (født 4. januar 1942 i Oslo) er professor i anatomi. Hans spesialfelt er biologisk antropologi, og han har derfor deltatt ved en rekke arkeologiske utgravninger og i analyser av skjelettfunn.

Per Holck analyserte i 2014 denne skallen, og avslørte at den ikke kan ha tilhørt Sigurd Jorsalfare.
Foto: Fra Oslos historie, utg. 1922

Holcks interessen for historie meldte seg tidlig. Som elev på Holtet videregående skole lagde han en modell av middelalderens Oslo som særoppgave. Han ble senere med på utgravninger i Gamlebyen og i Mariakirkens ruiner. En følge av dette var at han i 1970 ga ut boka Skjelettgraving, en innføring i antropologi for arkeologerUniversitetsforlaget.

Etter å ha fullført medisinstudeiene ved Universitetet i Heidelberg i 1968 var han privatpraktiserende allmennlege i Asker til 1987. Ved siden av denne jobben forska han innen antropologi. I årene 1975 til 1982 publiserte han teorien om at Mariakirken var gravsted for Håkon V Magnusson og Eufemia av Rügen, noe som førte til at deres dobbeltgrav ble identifisert, og levningene ble overført til Det kongelige mausoleumAkershus slott.

I 1987 fullførte han sin doktoravhandling Cremated bones, og ble ansatt ved Anatomisk institutt. I 1993 ble han professor der. Holck har også vært bestyrer av De Schreinerske samlinger, som omfatter rundt skjeletter eller skjelettdeler fra omkring 7500 individer. Blant disse var skallen til Mons Somby, en av de som ble henretta etter Kautokeino-opprøret. Den ble utlevert til etterkommere av Somby i 1996, mot instituttets ønske.

Blant hans undersøkelser av arkeologiske skjelettfunn er det naturlig å trekke fram kvinnene fra Osebergfunnet, mannen fra Gokstadfunnet, en relikvie fra Olav den hellige og Sigurd Jorsalfares skalle. I 2007 påviste han at mannen fra Gokstadfunnet, som kan være høvdingen Olav Geirstadalv Gudrødsson, viste seg å ha dødd av hoggskader han trolig pådro seg i nærkamp. Året etter påviste han at begge de to kvinnene fra Osebergfunnet led av kreft. I 2013 analyserte han skinnebenet som befinner seg i St. Olav domkirke i Oslo, som skal være fra Olav den hellige. En karbondatering plasserte det i perioden 980–1040; ettersom helgenkongen døde i 1030 styrker dette teorien om at det er en autentisk relikvie. I 2014 ble det motsatt resultat da han analyserte hodeskallen som man har trodd tilhørte Sigurd Jorsalfare. Den viste seg å være fra omkring 1500. Holck har også analysert historiske skjeletter fra nyere tid. I 1996 påviste han at Henrik Wergeland ikke døde av tuberkulose, men av lungekreft.

Holck har også vært involvert i en rekke nyere saker som anatomisk ekspert. Dette omfatter blant annet Therese-saken i 1988 og 1996, da man lette etter skjelettrester i Ringentjernet, og i 1999 da han avviste at det var Fredrik Fasting Torgersen som hadde satt bittmerkene på offeret i drapssaken der Torgersen ble dømt. Hans funn i sistnevnte sak har ikke ført til gjenopptaking av saken.

Kilder