Randsfjorden

Randsfjorden er en innsjø i fylkene Innlandet og Viken. Den ligger til Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner i Hadeland og Land, og er med et areal på 138 km² landets fjerde største innsjø. Elva Etna renner inn i sjøen i nordenden. I sørenden, omkring 75 km unna, har Randsfjorden avløp til Tyrifjorden gjennom Randselva. Sør for Røykenvika er sjøen utgravd i Oslofeltets grenseforkastning. I nord og lands østbredden i sør ligger det åpne jordbruksbygder, mens vestsida i sør er skogkledd og sparsomt bosatt.

Nordenden av Randsfjorden sett fra Granum i Fluberg.
Foto: Knud Knudsen

Navnet kommer fra norrønt rǫnd, som betyr «rand», «kant» eller «stripe». Dette er en henvisning til sjøens langstrakte form.

Det er bilfergeforbindelse mellom Horn på østsida og Tangen på vestsida. Dette er den eneste eksisterende ordinære bilfergeruta på en norsk innsjø. Tidligere var det dampbåttrafikk på Randsfjorden.

Kilder

Galleri

Koordinater: 60.28871° N 10.37732° Ø