Romeriksporten

Romeriksporten er en 14,5 km lang jernbanetunnel mellom Etterstad i Oslo og Lillestrøm som ble åpnet for trafikk 22. august 1999. Den er en del av Gardermobanen og går under Lørenskog i ei rett linje fra Lysås i vest, der Gamleveien krysser Ellingsrudelva, under Langvannet og til Haneborglia og Grønlia i øst. Etter at Romeriksporten ble tatt i bruk, har togtrafikken gjennom Lørenskog blitt kraftig redusert, slik at det nå er godstrafikk og lokaltoget på strekningen LillestrømOslo SAsker og Lillestrøm-Oslo S-Spikkestad som benytter Hovedbanen.


0230 Lorenskog komm.png Romeriksporten er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.