Sagdalen (Skedsmo)

Fram til 1940 ble navnet Gisledal brukt på det området som i 2010 ligger mellom jernbanen og Sagelvas utløp i Nitelva. Navnet Sagdalen har helt tatt over etter Gisledal som ikke lenger er i bruk. Noe av årsaken til dette kan ligge i navnevalget for Sagdalen stoppested da dette ble innviet i 1938. I eldre tid ble navnet Sagdalen brukt på hele området langs Sagelva fra Nitelva opp til de øverste sagene ved dagens Strømmen Storsenter.

Sagbrukene langs Sagelva i Sagdalen, Strømmen. Kartskisse opptegnet 1854.

Det er nedenfor jernbanen Sagelva virkelig blir dramatisk. Elva kaster seg her utfor bratte fjellknauser, og de sterke fallene har i mange hundre år gitt kraft til flere kvernbruk og sager. De fleste sagene ble nedlagt da dampsagene i Lillestrøm kom i gang, den første i 1859. Bare Skjærvasaga ved Sagelvas utløp fortsatte. Etter hvert kom andre virksomheter i gang, og området fikk etter hvert preg av en mangfoldig industri. Grammofonplater, barberblader, møbler, kosmetikk, motorsager og sagblad er bare noen av varene som ble produsert.

Sagdalen sett fra Skjettenbakken mot Stalsberg i 1915.
Sagdalen sett fra Skjettenbakken mot Gisledal mølle og sagmesterboligen Taarnet. I bakgrunnen til høyre Bråte gård 1915.
Smia, Nedre mølle og spinneriet kort før branner og sanering i 1972.

Litteratur

  • Bunæs, Steinar: Gisledal mølle – et hundreårs minne for Strømmen. Utgitt av Sagelvas venner og Strømmen Vel 2007.
  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind II. Oslo 1950-1952. Digital versjonNettbiblioteket
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Sagelva: …med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Utgitt av Sagelvas venner. Strømmen 2004. 33 s. Ill.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen I. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2009.