Sinsenkrysset

Sinsenkrysset i Oslo er muligens Norges mest kjente og berykta veikryss. Det er et flerplanskryss som forbinder Ring 3 (riksvei 150) med Trondheimsveien (Riksvei 4). Mellom planene for Trondheimsveien og Ringveien er det rundkjøring for av- og påkjøring til disse. Trikken gikk tidligere under krysset, men er nå lagt ved siden av og går under Ringveien.

Sinsenkrysset i 1965. Trondheimsveien kommer fra nedre høyre hjørne, og Ringveien fra nedre venstre. All trafikk måtte den gang inn i krysset; først i 1970 ble Trondheimsveien lagt på bro over, og i 1994 ble Ringveien ført under rundkjøringa.
Foto: Ukjent/Widerøes Flyveselskap
Sinsenkrysset i 2012. Ringveien går under rundkjøringa, mens Trondheimsveien går over.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Allerede på 1800-tallet ble Sinsenkrysset et viktig trafikknutepunkt, men det var med økningen i privatbilismen etter andre verdenskrig at dimensjonene virkelig begynte å vokse. I 1957 kom den første rundkjøringa. Da Store Ringvei åpna som firefeltsvei fra Økern til Sinsenkrysset i 1962 var kapasiteten i krysset sprengt. Gjennom 1960-åra var krysset en av byens verste flaskehalser. I 1970 ble dette utbedra noe ved at Trondheimsveien ble lagt i bro over krysset, slik at gjennomfartstrafikken ble leda unna. Trikketraseen ble lagt om i 1992, og i 1994 kom den siste store endringen da Store Ringvei ble lagt i lokk under rundkjøringa. Dermed er det bare de som skal over fra Trondheimsveien til Ringveien eller motsatt som må innom selve krysset, mens all gjennomfart ledes over eller under.

Sinsenkrysset markerer et grensepunkt mellom fire bydeler: Sagene, Grünerløkka, Bjerke og Nordre Aker. Men krysset markerer også ei mental grense i manges oppfatning: Begrepet «nord for Sinsenkrysset» har vært en gjenganger i norske distriktspolitiske debatter der Oslofolk beskyldes for ikke å bry seg om eller vite noe om hva som skjer nord for krysset. Uttrykket er først kjent fra revyer i 1960-åra. Koblinga til ei nordlig grense for Oslo her er antagelig at Sinsenkrysset tidligere var endepunkt for den nordlige hovedinnfartsåra til byen, før E6 ble lagt gjennom Djupdalen. Som mange andre slike begreper har også dette blitt snudd på hodet av Oslofolk som omtaler alt som er «nord for Sinsenkrysset» som uinteressant bondeland. På øvre, nordlige brukar på Sinsenkrysset, der Trondheimsveien passerer, er det for øvrig en utsmykning med ordet «Nordafor», mens det på motsatt side står «Sønnafor».

En annen referanse til krysset som nok er kjent for mange er fra Kjell Aukrusts Flåklypa Tidende, der fotgjenger Gudleik Knotten under forsøk på å komme seg gjennom Sinsenkrysset klarte å bli påkjørt tre ganger av samme lastebil.

Kilder

Galleri


Koordinater: 59.937590° N 10.784824° Ø