Steffan Gjørvad

Steffan Gjørvad (født 2. august 1905 i Vestre Toten, død 5. februar 1991) var lærer, lokalpolitiker (V) og organisasjonsmann i Lørenskog.

Steffan Gjørvad og familien ved Fredheim skole 2. juni 1936.
Foto: Digitalt Museum/Akershusbasen

Bakgrunn

Han var sønn av Birgit og Olav Gjørvad. Faren Olav var lærer og kirkesanger, i Ås kirke i Vestre Toten. Steffan Gjørvad var yngstemann i den digre søskenflokken på hele elleve unger. Familien bodde på klokkergarden Rud. I ungdomstida hjemme på Toten var Gjørvad aktiv speider, blant annet som troppsfører for Bøverbru speidertropp 1926-30.

Gjørvad gikk ut fra Hamar lærerskole i 1926 og tok også kurs i sang, tegning og sløyd. Han var som nyutdanna vikar ved flere forskjellige skoler, til slutt ved Fåberg fortsettelsesskole (1930-31).

Lørenskog

 
Gjørvad-familien har flytta til Hammer skole (1940). Marit og Lars Gjørvad står foran foreldrene. Til venstre er Malven og Per Rommetveit.
Foto: Digitalt Museum/Akershusbasen

I 1931 kom han til Fredheim skole i Lørenskog. I 1940 ble Gjørvad ansatt som bestyrer ved en annen Lørenskog-skole, nemlig Hammer, og han fikk fem år seinere bistilling som klokker i Lørenskog kirke. Gjørvad gikk av som skolestyrer i 1972, men fortsatte som klokker til 1975. Han var også formann i Norges Klokkerlag.

I Lørenskog satt han som Venstre-representant i kommunestyret, formannskapet, skolestyret og i flere byggekomiteer. Gjørvad, som var motstandsmann under andre verdenskrig, nøt stor tillit i lokalsamfunnet. Han var den eneste borgerlige representanten i det såkalte overgangsstyret som ble etablert like etter krigen.

Steffan Gjørvad var dessuten formann i forstanderskapet og kontrollkomiteen for Lørenskog sparebank. Han var interessert i lokalhistorie, og satt som formann i historielaga Lørenskog og Romerike. Gjørvad var dessuten bestyrer for Lørenskog museum (til 1978).

Familie

Steffan Gjørvad gifta seg 5. august 1933 i Lørenskog kirke med Ingrid Margrethe Baarlid (1902-1980). Paret hadde barna Lars, Marit og Sverre. På nettstedet Digitalt Museum ligger det mange bilder av Gjørvad-familien, spesielt fra 1930-tallet. Ingrid Margrethe og Steffan Gjørvad er gravlagt på kirkegården i Lørenskog.

Kilder og litteratur