Steigen kommune

Steigen kommune (lulesamisk Stajggo) ligger i Nordland. Administrasjonssenteret er bygda Leinesfjord. Det er ingen tettsteder i kommunen; ut over administrasjonssenteret finner man tettbygde områder ved Leines (Steigen), Nordfold, Nordskot og Bogøy.

Steigen kommune
1848 Steigen komm.png
Basisdata
Kommunenummer 1848
Fylke Nordland
Kommunesenter Leinesfjord
Areal 1009.08  km²
Areal land 964.98  km²
Areal vann 44.1  km²
Folketall 2 534 (2018)
Grunnlagt 1838
Sammenslåing(er) 1964: Leiranger og deler av Nordfold, Hamarøy og Kjerringøy innlemma.
Målform Bokmål
Nettside Nettside

Steigen er en jordbruks- og fiskerikommune, med lite industri. Jordbruket er særlig basert på husdyrhold, spesielt melkeproduksjon. Det har også blitt planta gran på store områder. Fisket er spesielt viktig sør i kommunen. Torsk utgjør størstedelen av fangsten.

I etterkrigstida har folketallet i Steigen gått betydelig ned. Fra 1950 til 2016 ble det halvert, fra 5112 til 2543 innbyggere. På grunn av store økonomiske problemer vedtok et flertall i kommunestyret høsten 2016 å gå i forhandlinger med Bodø om sammenslåing. I to folkeavstemninger sa imidlertid innbyggerne nei til å gå inn i Bodø.

Kilder og litteratur

 
Landskap fra Steigen, maleri av Mathias Stoltenberg (1830-tallet).
Foto: Nasjonalmuseet