Bibliografi:Steigen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Nordland fylke · Helgeland · Lofoten · Ofoten · Salten · Vesterålen
Alstahaug · Andøy · Beiarn · Bindal · Bodø · Brønnøy Oslo byleksikon 1938.JPG
· Dønna · Evenes · Fauske · Flakstad · Gildeskål · Grane · Hadsel · Hamarøy
Hattfjelldal · Hemnes · Herøy · Leirfjord · Lurøy · Lødingen · Meløy · Moskenes
Narvik · Nesna · Rana · Rødøy · Røst · Saltdal · Sortland · Steigen · Sømna
Sørfold · Træna · Vefsn · Vega · Vestvågøy · Vevelstad
Vågan · Værøy · Øksnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Panorama over Grøtøy i 1910 med notater.
 • Brænd, Marit: Å samle Steigen til ett rike. En studie av Steigen sagaspills betydning for lokaltilhørighet. Hovedoppgave i planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 1998.
 • Dahl, Kjersti: Jernalder i Steigen og Bø. Graver, landskap og bosetning. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø 1998.
 • Eidsvik, Eli: Bønder og byråkrater ... i skjønn forening? En studie av reorganisering i Steigen kommune. Hovedoppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1993.
 • Fygle, Svein: Fiske og fangst i Steigen: historie, tro og tradisjon. Utg. Steigen sentralskole. 1977. 286 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Tvinnereim, Jon i Heimen, b. XVIII, s. 124–127.
 • Fygle, Svein: Krisesymptomer og krisestrategi i Steigen kommune 1920-1939. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1987.
 • Fygle, Svein: Steigen kommunes handelshistorie : med hovedvekt paa utviklingen fra vikingetiden frem til aar 1900 : emnehefte i lokalhistorie. Utg. Steigen sentralskole. 1976. 200 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fygle, Svein: Å e veit me en plass : fra Svein Fygles arkiv av foto og avisartikler fra perioden 1977 til 1985. Utg. [S.R. Fygle]. 2013. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grytøyr, Bjørn: Syvende far i Steigen, og andre slektninger : slektsbok. B. 1. Utg. [B. Grytøyr]. 2015. 453 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, M.B.: Slekter og gårder i Steigen prestegjeld. 1955. 268 s.
 • Leirvaag, Ole-Gunnar: Substantivbøyinga i Steigen-målet. Med eit synkront oversyn over lydverket og dei prosodiske tilhøva. Hovedoppgave i norsk (?), Oslo 1979.
 • Lieng, Ernst: Samvirkelagene i Steigen 1945-1995 : 50 år : Steigen S-lag. Utg. S-laget. Leinesfjord. 1995. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mehus, Monika og Trosten, Mari: Lokal organisering av medlemmene i Meieriet Nord. En medlemsundersøkelse i Salangen, Salten og Steigen. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Moltu, Tom: Engeløya i Steigen. Studiar over den førhistoriske busetnaden tufta på arkeologi og vegetasjonshistorie. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø 1988.
 • Munch, Gerd Stamsø: Steigen kirke : arkeologiske undersøkelser under gulvet. Utg. Universitetet i Tromsø, Institutt for mueumsvirksomhet. Tromsø. 1991. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mæland, Odd: Prøvebygda Leiranger : kombinasjonsformer i kystjordbruket. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt. 1964. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Harald: Grøtøy gamle handelssted 1690-1990. Utg. [Stiftelsen til bevaring av Grøtøy gml. handelssted]. 1990. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ord og uttrykk fra Steigen. Utg. Steigen bondekvinnelag. 1988. 46 s. – Ny utg. 2016. 59 s.
 • Pedersen, Jarl-Arne: Steigen. En vandring gjennom tusenårig historie. Utg. Steigen turistsenter. 2008. 151 s. ISBN 978-82-997831-0-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steigen historielag: Steigen, naturperlen og historieperlen. Hefte. 1987.
 • Stensland, Rolf H.: Bosetninga i Steigen 1300-1660. Hovedoppgave i historie, Tromsø 1979.
 • Storjord, Thorbjørn: Samene i Nord-Salten : lulesamisk historie og kultur. Utg. Th. Blaasværs forlag. 1993. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (2350 STEIGEN)
Amerikafeber. Utg. Steigen historielag. I: Årbok for Steigen. Årg. 3 (1978). S. 139-142. Red. Svein Fygle. Merknad: Avsendar: "En steigværing" 1904.
 • Diplom ; skifte (2351 STEIGEN)
To 1500-talls-diplomer in extenso. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 64, nr 1 (1983). S. 289-291. Red. Audun Dybdahl. Merknad: Frå 1516 (omhandlar Steigen) og 1578 (Værøy).
 • Husmannskontrakt (2352 RØYVÆRØY)
Husmannsvesenet under Steigen prestegård, Laskestad. Utg. Steigen historielag. I: Årbok for Steigen. 1977. S. 84-110. Red. Svein Fygle. Merknad: 2 kontraktar, for Sandvåg 1796 og Vestre Mølleskog 1904.

Aviser