Stortinget stasjon

Stortinget stasjon i Oslo sentrum åpna i 1977 under navnet Sentrum stasjon, og var da endestasjon for de østlige banene. Arkitekt er Håkon Mjelva. I 1983 oppsto det store vannlekkasjer, og stasjonen ble stengt. Man bygde da om stasjonen for å ta imot også de vestlige forstadsbanene i forbindelse med at tunnelen mellom Stortinget og Nationaltheatret stasjon var påbegynt. I 1987, da tunnelen var ferdig, ble stasjonen gjenåpna under nåværende navn. Stasjonen har nedganger fra Øvre Slottsgate, Egertorget, Lille Grensen og Akersgata.

Stortinget stasjon.
Foto: Roy Olsen (2007)

Etter gjenåpninga i 1987 kjørte vestlige og østlige linjer inn på hver sin del av stasjonen, og man kunne krysse via overganger inne på stasjonen for å skifte bane. Dette gjorde det langt enklere å krysse byen med bane; tidligere hadde man måttet velge andre transportmidler eller gå mellom Nationaltheatret og Jernbanetorget stasjon. Da de vestlige banene i åra 1993 til 1995 la om fra kontaktledning til strømskinnedrift, det vil si T-banestandard, kunne man bygge om stasjonen, og siden 1995 har det vært pendeldrift på alle baner.

Galleri

Kilder