Trond Ryen

Trond Ryen (1829-1899) var gårdbruker, skytterlagsformann og ordfører i Skedsmo.

Trond Ryen og hustru Bolette ca 1870.

Han var sønn av Holm Knudsen Ryen, som i 1843 overtok gården Bråte. Trond Ryen satte spor etter seg på en rekke områder i Strømmen. For det første drev han Bråte på en utmerket måte fra han overtok den etter faren i 1858 til han solgte gården til Otto Bjelke i 1884. Sammen med sin kone Bolette, født Haneborg (1830-1898), anla han det meste av den store hagen som fortsatt ligger der i 2011, med granhekken som en markant innramming. De forbedret leirejorden med matjord fra egen grunn etter å brent skog og laget bråte, og kjøpte inn frukttrær fra Tyskland. Foruten gården drev han Bråte mølle inntil denne ble solgt til Strømmen Trævarefabrik i 1884.

Trond Ryen er ellers kjent for å ha skildret plankekjøringen inngående gjennom flere artikler i Folkebladet. Videre var han ordfører i Skedsmo i årene 1866 og 1867, etter først å ha vært viseordfører fra 1862. Som oppnevnt av Skedsmo kommunestyre var Ryen med og utarbeidet planer og vedtekter for Skedsmo Sparebank som ble opprettet i 1865. Også innen idretten gjorde han seg bemerket: Han skal ha vært en meget god skytter, og 12. mai 1861 var han med og stiftet Skedsmo Skytterlag, hvor han senere ble valgt til formann. Laget arrangerte i september 1861 et skytterstevne på Slora ved Strømmen stasjon med over 500 deltakere fra hele landet – et kjempearrangement for sin tid. Også innen skiidrett var han tidlig ute, og i 1864 arrangerte han det første kjente skirenn i distriktet, det foregikk i bakkene fra Nordre Skjetten mot Nitelva.

I 1883 solgte han Bråte og bygde Skovly pensjonat, som var Strømmens første i sitt slag. Han har også fått en vei oppkalt etter seg. Trond Ryens vei gikk opprinnelig fra Bråte til Roald Amundsens vei, som etter 1962 heter Martin Linges vei. Mye av veien er senere lagt ut til jordbruk, men to hus har fortsatt adressen Trond Ryens vei.

Litteratur