Ulrik Frederik de Cicignon

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 17. okt. 2021 kl. 13:11 av Olve Utne (samtale | bidrag) ({{bm}})
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Ulrik Frederik de Cicignon (født 1698 i Christiania, død 8. mars 1772 på Sønderborg) var amtmann i Bergenhus amt og stiftamtmann i Bergenhus stiftamt.

Han var sønn av generalmajor Frederik Christoph de Cicignon og Karen Hausmann og barnebarn av Johan Caspar Cicignon.

Den 14. august 1733 ble han gift med Nicoline Antonette Brüggemann (1717–1759), datter av oberst Godske Hans Brüggemann og Margrethe Wilhelmine Hausmann.

Etter en studiereise i utlandet var han offiser fra 1718 til 1749, fra 1746 med obersts grad. Han ble amtmann og stiftamtmann i Bergenhus i 1749, og satt i embetene til 1766.

Cicignon interessert seg også for bergverksdrift. Sammen med sin bror og en del andre danske og norske var han medinteressent i malmverkene i Jarlsberg grevskap, Konnerudverket ved Drammen og flere gruver på Eiker.[1]. De sistnevnte gruvene er i Hans Strøms betegnet som Det Egerske Sølv og Kaaberhaltige Blyeværk, og de skal ha ligget ved gården Skarra og være en gjenopptakelse av enda eldre gruver: «Der har fra ældgamle Tider været mange Skierper i den Vestre Aas fra Fiskum Fierdingen paa Eger, hvoriblant een strax norden for Skara Gruben, som rundt om er indplanket, saavidt man kan see ned, hvil- ken Indplankning eller Fortømring vidner om en høi Alderdom. Det første Forsøg skal i den senere Tid være skeet af Capitain Cicignon og, som man meener, Rosing, da de vare Eiere af det Jarlsbergske Værk, Jarlsbergske bly-og kobberholdige sølvverk og det ved nogle Skud til Øster, paa samme Gang, som den indplankede Grube[2]

Cicignon ble ridder av Dannebrogen 1754 og fikk rang av geheimeråd 1764.

ReferanserKilder