Aasta Kjølseth

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Aasta Kjølseth
Foto: Fra Totens bygdebok II (1953)

Aasta Kjølseth (født 26. august 1867 på Kjølset i Østre Toten, død 3. september 1942) var lærerinne ved Østre Toten middelskole. Hun var skolens bestyrer 1921 og 1926-29. Kjølseth var trulig den første kvinnelige studenten fra Toten (1887), og 1910-1913 satt hun som første kvinne i Østre Totens herredsstyre (for Arbeiderdemokratene). Hun var også styremedlem i Østre Toten folkeboksamling.

Kvinnelig student og skolebestyrer

Hun vokste opp på storgarden Kjølset i Balke sokn, som datter av Kristian Paulsen og Olave Klara Kjølseth. Aasta og flere av søsknene tok videre skolegang. Dette gjaldt blant annet broren Paul, som ble offiser, og søstera Marie Kjølseth (lege).[1] Aasta Kjølseth ble student i 1887, bare tre år etter at Universitetet i Oslo ble åpna for kvinner. Kjølseth var ei av de seks jentene i Ragna Nielsens første artiumskull. Hun ble cand. philos. (?) i 1889 og begynte å arbeide som lærerinne.

Aasta Kjølseth (nr. 2 fra venstre i bakerste rekke) tilhørte Ragna Nielsens første artiumskull.
Foto: Ludwik Szacinski (1887)

Fra 1895 var Aasta Kjølseth ansatt ved middelskolen i hjembygda Østre Toten, der hun underviste i engelsk, matematikk og geografi. I 1921 var hun noen måneder konstituert som bestyrer, men gikk tilbake til ordinær undervisning da Sverre Nordberg ble ansatt i stillinga. Etter at han i 1926 forlot skolen, kom Kjølseth imidlertid tilbake som bestyrer. Hun leda middelskolen fram til hun søkte avskjed i 1929.[2] Aftenposten skreiv 20. juni 1929 at det skulle arrangeres en fest for Kjølseth i Festiviteten i forbindelse med at hun skulle slutte.

Frøken Kjølseth har i alle disse år vært skolens eneste lærer i engelsk og dertil lest matematikk og geografi. Det er et godt bevis på hvilken energisk og dyktig lærer Kjølseth er, at blandt alle de mangfoldige hundre elever hun har ført til middelskoleeksamen, er det bare en to-tre stykker som har strøket i engelsk og ingen i matematikk.

Blant likemenn i politikken

Kjølseth som nr. 2 på «Smaabrukernes og Arbeidernes Valgliste» i 1910 (utdrag). Ei anna kvinne, Olava Pedersen, sto på fjerdeplass.

Foran kommunevalget i 1910 stilte Arbeiderdemokratene i Hoff sokn i Østre Toten ei liste med to kvinner blant de fire første nominerte. Mens urmakerkona Olave Pedersen sto på fjerdeplass, var "Lærerinde Aasta Kjølseth" nominert som nr. 2. Pedersen kom ikke inn, men Aasta Kjølseth ble bygdas første kvinnelige herredsstyrerepresentant. Hun ble også valgt inn i formannskapet.

Etter denne perioden kom ikke Kjølseth tilbake i herredsstyret, men var vararepresentant 1919-22. Da hadde hun meldt overgang til Arbeiderpartiet.[3] På 1930-tallet var hun også formann i vergerådet.[4] Først i 1945 ble de neste kvinnene (Marie Steen og Eva Heiberg) valgt inn i herredstyret i Østre Toten.[5]

Frøken med husholderske

Kjølseth bygde ca. 1902 huset Gilloug (Gihlhaug), på tomt fra garden Gile.[6] Huset lå like ved arbeidsplassen hennes, middelskolen. Hun gifta seg aldri, men bodde allikevel ikke aleine. I 1910 hadde hun både ei yngre husholderske og ei eldre dame til å gjøre husarbeid for seg, og i tillegg bodde en 14 år gammal gutt på Gilloug.[7] Han var trulig elev på middelskolen, med hybel hos frk. Kjølseth. Huset brant ned i 2000-åra.

Aasta Kjølseth ble gravlagt på kirkegarden i Totenvika, ved sida av slektningene på Kjølset. Gravminnet er trulig borte.[8]

Faksimile fra Aftenposten 20. juni 1929 om Aasta Kjølseths avskjed med Østre Totens middelskole.

Referanser

  1. Også veslebroren Haakon var skoleelev (uspesifisert), jf. folketellinga i 1875 for Østre Toten.
  2. Totens bygdebok II, s. 623.
  3. Opplandsarkivets avskrift av valgresultater 1902-37.
  4. Totens bygdebok II, s. 623.
  5. Opplandsarkivets avskrift av valgresultater 1945-75.
  6. Norske Gardsbruk 1957.
  7. Folketellinga i 1910 for Østre Toten.
  8. DIS Norge - gravminner.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker