Albert Henrik Krohn Balchen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Albert Henrik Krohn Balchen fotografert i 1905.
Foto: Ludwik Szacinski/Oslo Museum

Albert Henrik Krohn Balchen (født 8. oktober 1825 på Indre Holmedals prestegård i Bergens stift, død 12. november 1908 i Kristiania) var prest og politiker (Høyre). Han var sønn av residerende kapellan ved Bergen domkirke, Johan Peter Balchen og Gjertrud Helene Brunchorst, og halvbror av døvelæreren Fredrik Glad Balchen (1815-99), fra farens første ekteskap. Han var gift med Johanne Karoline Jespersen fra Drammen.

Yrkeskarriere

Illustrasjon hentet fra boken "Kristiania borgerskole i gamle dage" av Victor Holst, 1913.

I 1844 ble Balchen dimittert fra Bergens katedralskole og fullførte studiet med teologisk embetseksamen 12. desember 1848. Han avla den praktiske prøven året etter.

Balchen arbeidet som huslærer hos prost Wettergren i Solum (ved Skien) 1849-1851. Han var bestyrer ved Levanger Borgerskole 1851-1855.

Fra 1855 arbeidet Balchen som lærer ved Christiania Borgerskole, Christiania Tugthus, Handelsinstitutet samt Nissens Skole. Hos sistnevnte drev han med oversettelser samt andre litterære arbeider.

Balchen tiltrådte som sogneprest i Trysil i 1859. I Trysil var han dessuten ordfører, sparebankdirektør samt valgmann.

I 1867 ble Balchen utnevnt til sogneprest i Sarpsborg. I 1876 ble han forflyttet til Høland. Balchen ble prost i Nedre Romerike i 1882.

Han var sogneprest i Larvik 1884-1897.

Politiker

Larvik kirke: Balchens arbeidsplass 1884-1897

Balchen var representant nr. 1 på Stortinget for valgkretsen Sarpsborg 1868-1870, 1871-1873 og 1874-1876..

Han var representant nr. 1 på Stortinget for valgkretsen Larvik og Sandefjord 1886-1888 og 1889-1891.

Han var medlem av den kgl. skolelovskommission 1884.

Kilder

Eksterne lenker