Anders Sukkestad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anders Sukkestad bak rattet på sin 1951-modell Ford Custom Business Coupe V-8.
Foto: Ukjent

Anders Sukkestad (født 19. september 1906 i Østre Toten, død samme sted 11. februar 2011) var gardbruker på Øvre Sukkestad, Østre Toten kommune. Sukkestad tilhørte en bondefamilie som var mye brukt i styre og stell på Østre Toten, og han hadde ei lang rekke tillitsverv gjennom sitt lange liv. Blant annet satt han i styret for Toten privatbank i 40 år. Anders Sukkestad ble 104 år gammal, og kjørte bil til han var 100.

Bakgrunn

Han vokste opp som odelsgutt på Sukkestad, som sønn av Ole Askegaard (1877-1939) og Olga f. Aass (død 1946). Anders Sukkestad var sannsynligvis oppkalt etter grandonkelen med samme navn; Anders Sukkestad d.e. var barnløs og solgte garden til nevøen Ole Askegaard rundt 1900.

Anders Sukkestad hadde ei eldre søster, Karen (1903-82), som ble gift med Even Gihle. De kjøpte garden Vårnes ved Gjøvik.

Gardbruker

Øvre Sukkestad før 1916.
Foto: Ukjent

I 1933 tok Anders Sukkestad over garden etter foreldrene. Sukkestad var en forholdsvis stor eiendom, med rundt 300 mål innmark og 1100 mål skau. Midt på 1950-tallet fødde garden fire hester og 23 kuer, men i 1958 ble det slutt på mjølkeproduksjonen. I likhet med mange andre bønder på flatbygdene i etterkrigstida leverte Anders Sukkestad mjølkekua og la om til korn- og potetavl.

Garden Øvre Sukkestad er også kjent som stedet der Marie Wexelsen i 1850-åra skreiv Jeg er så glad hver julekveld. Julekvelden 1965 var Aftenposten på Sukkestad og intervjua Anders Sukkestad om historien til sangen.

Tillitsverv og hesteinteresse

Sukkestad hadde, som faren, ei lang rekke tillitsverv. Han var blant annet styremedlem i Toten privatbank i 40 år (de siste ti som formann), medlem av forstanderskapet i Toten Brenneri og styremedlem i Toten Potetmelfabrikk og Østre Toten skogeierlag.

Anders Sukkestad var også styremedlem i Toten travselskap, og i 1955 satte hesten hans, Rosasteggen, banerekord under travselskapets pinsestevne.

Familie

Han ble i 1933 gift med Randi Røen fra Odnes (1907-93), og de fikk barna Ole, Astrid og Ragnhild. Sønnen Ole ble bonde på Sukkestad etter faren i 1964, og Anders og Randi tok kår.

En av Norges eldste bilister

Anders Sukkestad kjører faren Oles Dodge i 1928. Da hadde han hatt sertifikat i tre år.

Sukkestad bodde hjemme til han var 100 år, og like lenge kjørte han bil. Sukkestad, som tok sertifikat alt i 1925, var på 1950-tallet styremedlem i NAF Gjøvik og omegn, og på 95-årsdagen fikk han blomster av foreninga for 50 års sammenhengende medlemskap. Da var han det eldste NAF-medlemmet som fortsatt var bilfører.

Sukkestad ble intervjua av Oppland Arbeiderblad i forbindelse med 100-årsdagen i 2006, og bilene var et sentralt emne:

Han har ikke helt tallet, men mener han har hatt tett på 10 biler siden han kjøpte sin første i 1932, en toseters Plymouth. et 2500 kroner hos bilforhandler B.A. Berg i Oslo. Senere har han hatt både Hudson, Ford, Chevrolet, Dodge og Volvo – før det altså ble Saab.»

Sukkestads siste bil var en 1988-modell Saab 900i.

De siste åra han levde, bodde Anders Sukkestad på eldresenteret Fjellvoll i Kolbu. Han døde i 2011, 104 år gammal. Han var da en Norges eldste menn.

Kilder og litteratur

Anders og Randi Sukkestads gravminne på Hoff kirkegard.
Foto: Inger-Marit Østby (2023).


Tree.ring.arp.jpg På Lokalhistoriewiki skriver vi artikler om hundreåringer. Vi oppfordrer historielag og enkeltpersoner til å bli med på denne dugnaden. Vi ønsker både bilder og tekst om personene.
Flere artikler og bilder finner du i denne alfabetiske oversikten.