Vårnes (Gjøvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vårnes
Vårnes Gjøvik.jpg
Vårnes rundt 1940.
Foto: Vardal bygdebok 1
Først nevnt: 1520
Sted: Vindingstad/Sørbyen
Fylke: Innlandet
Kommune: Gjøvik
Gnr.: 56
Bnr: 1
Adresse: Østre Totenveg 315
Vårnes og plassen Vårnesstuggua på kart fra 1827 (øverst til høgre).

Vårnes er en gard i Gjøvik kommune (gnr. 56, bnr. 1). Eiendommen ligger som en "buffer" mellom tettbebyggelsen på Gjøvik og kommunegrensa til Østre Toten. Garden har lang strandlinje mot Mjøsa, med husa på øversida av Østre Totenveg. Garden har ifølge 1999-utgaven av Norske Gardsbruk ca. 330 mål dyrka jord og 490 mål skau. Om lag 200 mål av skauen ligger i åsen sør for Skumsjøen. I 2009/2010 ble noe areal avgitt til gang- og sykkelveg mellom Bondelia og Nordlia Handel. Vilkårsbygningen på garden er flytta til museet Eiktunet.

Vårnes lå opprinnelig i Vardal kommune, men ble innlemma i Gjøvik med byutvidelsen i 1955. I likhet med de fleste andre gardene sør for byen var Vårnes rundt forrige århundreskifte eid av gjøvikensere. Sagbrukseier Fredrik Fischer var en av disse.

Etter Norske Gaardnavne er gardsnavnet ei sammensetning av elvenavnet Varma (den varme) og nes. Garden ligger ved en bekk, som nå kalles Vårnesbekken. Denne er kommunegrense mellom Østre Toten og Gjøvik samt eiendomsgrense mellom Vårnes og Steinsli i Østre Toten. Gardsnavnet Vårnes finnes også på Nes på Hedmarken og i Stokke i Vestfold.


Husmannsplasser

Kilder og litteratur