Anton Wilhelm Brøgger

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Anton W. Brøgger»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Anton Wilhelm Brrøgger
Foto: S. Blom (red.): Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, A. M. Hanches Forlag, 1934

Anton Wilhelm Brøgger (født 11. oktober 1884 i Stockholm, død 29. august 1951 i Oslo) var professor i arkeologi og mangeårig leder av Oldsaksamlingen.

Han var sønn av professor i geologi og rektor ved Universitetet, Waldemar Christopher Brøgger (1851-1940) og Antonie Sophie Wilhelmine Scheel Siewers (1854–1933).

Han var direktør ved Stavanger Museum 1909-1913, hvor han prøvde å reorganisere museet og foretok omfattende utgravninger på Jæren, blat annet i Vistehola. I forbindelse med sitt arbeid fotograferte han blant annet eldre bygningsmiljø i Rogaland i 1910 og 1913, særlig kirker.

Fra høsten 1913 ble han ansatt som underbestyrer ved Universitetets Oldsaksamling i Kristiania. To år senere ble han bestyrer samme sted og professor i nordisk arkeologi ved universitetet, en stilling han innehadde inntil han gikk av ved utgangen av 1949. I løpet av hans tid ble Oldsaksamlingen utviklet til et moderne museum og forskningsinstitutt. Han sørget også for at det ble et mer effektivt fredningsarbeid for fortidsminnene.

Han arbeidet også for at det skulle ble et eget bygg for vikingeskipene på Bygdøy, og i 1926 var det klart for å flytte Osebergskipet, og i 1932 også Gokstadskipet og Tuneskipet. Gjenstandssamlingen fra Osebergfunnet kom imidlertid først i 1954.

Av redaksjonelt arbeid var han fra 1910 redaktør i fagtidsskriftet Oldtiden. Han var også i noen år redaktør av St. Hallvard, medredaktør i Acta Archaeologica og for bindene 7–10 av Norsk biografisk leksikon. Han grunnla og sto for utgivelsen av Universitetets Oldsaksamlings tre vitenskapelige skriftserier og serien Arkeologiske landskapsundersøkelser i Norge.

I mellomkrigstiden deltok han i rikspolitikken, blant annet som leder av Frisinnede Venstre i 1930–1931. I årene 1928 til 1930 møtte han flere ganger som varamann på Stortinget. Under andre verdenskrig ble han arrestert to ganger, først som styremedlem i Nationaltheatret i juni 1941, da han slapp ut etter få dager, og i september samme år havnet han på Grini, hvor han satt til høsten 1942. Hans helse fikk da en knekk som han aldri kom helt over.

Han var medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania fra 1914 og av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1927, samt en rekke utenlandske vitenskapelige selskaper. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1932 og innehadde flere utenlandske ordener.

Kilder


Annonse fra Fotograf Behrends i Indtrøndelagen 17.1. 1913.jpg Anton Wilhelm Brøgger er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.