Bærumsmarka

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brunkollen turisthytte, sett fra sør.
Foto: H. Finstad/AB-leksikon
På østsiden av Isielva, nord i Kjaglidalen, ligger den tidligere husmannsplassen Kjaglienga.
Foto: Leif-Harald Ruud (2019).

Bærumsmarka er en del av Marka rundt Oslo. Den ligger hovedsaklig i Bærum kommune mellom Sørkedalen og Lommedalen. Mot nord grenser den til Krokskogen ved en gammel ferdelsvei til Vensås, men Fløytas løp fra Rognlivannet til Heggelielva blir også regnet som en grense mellom de to skogsområdene. I tillegg regnes også området sør for Krokskogen mellom E16 og Lommedalen til Bærumsmarka. For lokalbefolkningen samt beboerne i Oslo vest har marka stor verdi som rekreasjonsområde.

Tidligere var det mye seterdrift og kullbrenning i skogen, og det var også godt jaktterreng. Det er nå en god det hytter i Bærumsmarka, spesielt i og nær Lommedalen. De aller fleste setervollene er så overgrodd at de knapt er synlige, men navna er ofte bevart som stedsnavn. For eksempel kan en ved Løkebergseterhøgda finne spor etter Løkeseter.

Husmannsplassene har også stort sett forsvunnet. En av de mest kjente er Muren under Øverland. Den ble rydda av Mikkel Simensson i 1757; han trodde at det var allmenning der, men endte som husmann under Øverland. Det er et gammelt sagn som forteller at det har stått en kirke på Muren, men det finnes ingen dokumentasjon som styrker dette. I 1900 bygde skiklubben Ondur ei hytte der, og det var en periode servering av kaffe og brus.

I nærheten av Bærums verk lå ei finnegrend knytta til kullproduksjonen. Blant plassene der var Nepebråtan og Dølaløkkene. I dette området er det nå hytter.

Av vann i Bærumsmarka kan nevnes Hvitsteinvannene, Blekkevannet, Åbortjernet og Østernvannet. Sistnevnte var tidligere drikkevannskilde.

Haslumseter kapell ble oppført i 1969. Brunkollen turisthytte ligger ved Brunkollen.

Elver i Bærumsmarka er Sandvikselva, Lomma og Isielva.

Bærumsmarkas Venner (BMV) er en organisasjon opprettet 25. mars 1985 for å verne Bærumsmarka mot utbygging.

Kilder

Koordinater: 59.9794° N 10.52156° Ø