Leksikon:Befolkning

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Befolkning»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også befolkning i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Befolkning, samlingen av mennesker innenfor en viss geografisk/administrativ grense. Det skilles mellom to befolkningsdefinisjoner: Den hjemmehørende befolkning omfatter alle med fast bosted i området. Den tilstedeværende befolkning utgjøres av alle som er fysisk til stede i området til enhver tid. En befolkning kan også avgrenses ikke-romlig ved kjennetegn som yrke, sosial tilhørighet, etnisitet og så videre. Se også folketellinger, alderspyramide og historisk demografi. S.D.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.