Bibliografi:Aurskog-Høland kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Aurskog kommune»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur fra Aurskog-Høland

Setskog i 1922.
Parti fra Aurskog tidlig i 1920-åra, kirketårnet i bakgrunnen.
Skisser over hus og tun, kjøretøy og diverse gjenstander hentet fra boka Naturlig og oeconomisk Beskrivelse over Hølands Præstegield i Aggershuus-Stift i Norge av Reier Gjellebøl (1771).
Løken kirke tidlig i 1920-åra.
Mellom-Haneborg i Aurskog. Bilde fra boka Haneborg-familiens stamtavle av Aksel O. Haneborg (1914).
Flyfoto over Hemnes.
Bjørkelangen tidlig i 1920-åra.
Finstadbru i Aurskog i 1922.
Våningshus på Garsvik i Høland.
Bruksfolk og husmenn på Fosser den 24. juni 1872. Bilde fra boka Haneborg-familiens stamtavle av Aksel O. Haneborg (1914).
 • Aasheim, Nils: Foreningen i lokalsamfunnet : Bjørkelangen sportsforening og Bjørkelangen gjennom 75 år. Utg. Bjørkelangen sportsforening. 1985. 140 s. ISBN 8299126401.
 • Anderson, Berit og Camilla Maartmann: Et sted hører en hjemme - her hører en til : Aurskog-Høland bygdetun 1964-2014. Utg. Akershusmuseet. 2014. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Arnljot, Harald A.: Deltidsjordbruk : en intervjuundersøkelse i Aurskog-Høland. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1972. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Aurskog arbeiderlag 90 år : jubileumsberetning 1887-1977. Utg. Aurskog arbeiderlag. 1977. 7 s.
 • Bakken, Kjell: Hjemmehjelpen i en landkommune : rapport. Utg. Norsk gerontologisk institutt. 1988. 116 s. Merknad: Rapport 5/87. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bergsjø, Bjørn: Fra kretsskole til niårig skole i Søndre Høland. Utg. B. Bergsjø. 2007. 44 s. ISBN 9788230308202.
 • Bergsjø, Bjørn: Kirken den er et gammelt hus : glimt fra historien om kirker og kirkeliv i søndre del av Høland. Utg. Søndre Høland menighetsråd. 2002. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bolstad, Tove M. (red.): Vi viser bygda : sanger og viser i Aurskog-Høland. Utg. Bygdesangbokprosjektet 2000. 2000. 39 s. ISBN 8299570700.
 • Dahl, Hans Fredrik og Finn Halling (red.): Banen og bygda : Tertitten gjennom 100 år. Utg. Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen. 1996. 253 s. ISBN 8299143926. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dolven, Arne S.: Aurskog-Høland. En sosiologisk undersøkelse av pendling, flytting, bosettingsmønster og kommuneinndeling i et av Oslos randområder. Magistergradsavhandling. Oslo 1965 Fag: Sosiologi.
 • Dolven, Arne S.: Aurskog-Høland : en sosiologisk undersøkelse av pendling, flytting, bosettingsmønster og kommuneinndeling i et av Oslos randområder. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1971. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dolven, Arne S.: Aurskog-Hølendinger i Oslo = Rural people in an urban setting. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1968. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Falteisek, Chris Richard: A history of the Steien/Syverson/Tøfthaugen family of Folldal, Norway and Moen/Christianson family of Høland, Norway. Utg. C.R. Falteisek. 1998. 562 s.
 • Faye, Gabriel Smith: Familien Heyerdahl, samlet deels fra ministerialbøger, deels fra vedkommendes egne opgaver og andre authentiske documenter. Utg. Fabritius. 1857. 16 s.
 • Fossen, Asbjørn: De gamle bygder : Indre Akershus i ord og bilder. Utg. Memoria forlag. 2004. 275 s. ISBN 82-996390-3-4.
 • Fossen, Asbjørn: Hjemmestyrkene og Nasjonal samling : Sørum og Aurskog-Høland : 1933-1947. Utg. A. Fossen. 1993. 206 s. ISBN 82-992173-4-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossen, Asbjørn: Narkotika i Aurskog-Høland : 25 intervjuer med narkotikamisbrukere og noen som står dem nær. Utg. Memoria. 2010. 159 s. ISBN 9788299639088. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossen Asbjørn: Småkårsfolk reiser seg : Aurskog 1850-1908. Utg. Memoria bok og forlag. 1998. 72 s. ISBN 8299217385.
 • Fossen, Asbjørn: Tertitten preget Aurskogbygda og livet rundt stasjonene. Utg. Memoria bok og forlag. 2011. 165 s. ISBN 9788299639095. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fossen, Asbjørn: Tvangsarbeidsleirene på Bjørkelangen 1942-1956. Utg. Memoria bok og forlag. 2013. 95 s. ISBN 9788299906616. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fra fire små til én stor : Aurskog-Høland kommune gjennom femti år. Red. Knut Bjørkmann ofl. Utg. Høland historielag. 2017. 224 s. ISBN 978-82-990960-5-8.
 • Gjellebøl, Rejer: Naturlig og oeconomisk Beskrivelse over Hølands Præstegield i Aggershuus-Stift i Norge. Utg. Nordre Høland historielag. 1977. 334 s. Merknad: Originalutgivelse: Faksimileutg. Orig. utg. København : Kongl. Universitets Bogtrykkerie, 1771. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Herje, Ola og Magne Gromsrud: Urskog skytterlag : jubileumsbok : Urskog skytterlag 150 år. Utg. Urskog skytterlag. 2012. 240 s. ISBN 9788292173800.
 • Heyerdal, Astrid: Lokalhistorisk bibliografi over Aurskog-Høland kommune. Oslo?? 1975 Fag: SBH
 • Historien om Urskog-Hølandsbanen og hvordan den ble hobbybane. Utg. A/L Hølandsbanen. 1968. 51 s. Merknad: [... samlet og redigert av medlemmer i A/L Hølandsbanen]. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoelstad, Hans: Ættebok for Hans Erlandsen, Høland og Helge Toresen Revling, Vestby. Utg. H. Hoelstad. 1940. 36 s. (Aurskog-Høland og Vestby)
 • Jakobsen, Mette Emilie: Rapport om Nilsens kurvfabrikk på Bjørkelangen. Utg. Akershus fylkesmuseum. 1997. 49 bl.
 • Jakobsen, Petter Tønder: Tertitten - museumsbane i 50 år : hvordan det begynte. Utg. Museene i Akershus. 2016. 52 s. ISBN 978-82-7357-027-7.
 • Johannessen, Knut: Eiendomsfordeling og eierinteresser : trekk av jordeiendomsforholdene i Høland på 1600-tallet. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 159 s. ISBN 8200089347. Merknad: Rev. hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1971. Digital versjonNettbiblioteket
 • Killingmo, Asbjørn, Knut E. Bjørkmann: Jubileumsberetning 1946-1996 : 50 år : Killingmo & Tønsberg A/S. Utg. Killingmo & Tønsberg A/S, 1996. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kongsrud, Håvard: Kilder, modeller og 1600-tallets demografi: Aurskog – en punktundersøkelse, hovedoppgave ved UiO 2003. 140 sider. Sammendrag på DUO.
 • Mellin-Olsen, T.: 2'5 1/2apart : the brief history of Urskog-Hølandsbanen, Norway. Utg. Urskog-Hølandsbanen. 1976. 51 s.
 • Moe, Bernt (red.): Actstykker til den norske Krigshistorie under Kong Frederik den Fjerde : Tredie Hefte. 1840. S. 265-428. Særtrykk av: Militairt Tidsskrift, h. 17 (1840) = vol. 9, h. 1 (1840), s.49-212. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilssen, Per Erik: Fra kapell til kirke : historien om Bjørkelangen kirke gjennom 80 år. Utg. Bjørkelangen menighetsråd. 2005. 127 s. ISBN 823030517X.
 • Nilssen, Per Erik ofl.: Skogens katedral : Mangen kapell 100 år, 1903-2003 : kirkeliv og folkeliv på Mangenskogen gjennom tidene. Utg. Aurskog menighetsråd. 2003. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Olsen, Tormod Kjærland og Øvren, Eva: Konsesjonspliktige og konsesjonsfrie erverv av landbrukseiendommer. En undersøkelse fra kommunene Aurskog-Høland, Nes, Sørum og Ås i tidsrommet 1976-79. Hovedoppgave. NLH 1981 Fag: Landbruksøkonomi
 • Skogstrand, Lisbeth: Kulturminner i skog : registrering i forbindelse med miljøsertifisering av skog i Aurskog-Høland høsten 2006. Utg.

Akershus fylkeskommune. 2007. 196 s.

 • Slørdal, Johan Arne: Aurskog-Høland. En analyse av en utkantkommune i Akershus. Hovedoppgave. NLH 1967 Fag: NLH
 • Søby, Birger Olaf: Birgers dagbok : Del 1. Utg. B.O. Sørby. 2007. 157 s.
 • Vollsnes, Arvid O.: Musikere og komponister i Aurskog-Høland : Anders Heyerdahl (1832-1918), Anders C. Haneborg (1838-1912), Hans Nilsen Balterud (1735-1821). Utg. [s.n.]. S.l.. 1992. 12 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wennemo, Arnfinn: "Gull og grønne skoger ...". Skogbrukets økonomiske forutsetninger i Høland prestegjeld 1723-1865. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune: Aurskog-Høland
 • Wennemo, Arnfinn: Søndre Høland kirke gjennom 150 år. Utg. Søndre Høland menighetsråd. 2016. 185 s. ISBN 978-82-303-3237-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Westreng, Egil: Fattiggutten fra Moe i Høland som ble millionær og kirkebygger. Utg. E. Westreng. 2010. 211 s. ISBN 9788292173626. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ødegaard, Signe og Signe Elisabeth Ødegaard: Farmors dagbøker. Utg. ProArk forlag. 2009. 47 s. ISBN 9788291076126. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistorisk litteratur fra Rømskog

 • Fossen, Asbjørn: De gamle bygder : Indre Akershus i ord og bilder. Utg, Memoria bok og forlag. 2004. 275 s. ISBN 8299639034. Merknad: Undertittel på omslaget: 1900-1965 : Aurskog, S. Høland, N. Høland, Setskog, Rømskog, Enebakkneset, Gansdalen, Sørum, Blaker, Fet. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bustadnavn i Østfold : B.12 : Rødenes og Rømskog. ved Margit Harsson. Oslo. 266 s. Novus forlag, 2014. ISBN 9788270997701. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilssen, N.: Fløytinga på Rømskog. Fagoppgave - Statens skogskole (Brandbu), 1986.
 • Rakstad, H. A.: Komnæs-Trandemsætra : en slekt fra Høland og Rømskog gjennom 150 år. Utg, 1943, 98 s.
 • Rømskog kirke. Utg. Rømskog menighetsråd. 1980. 10 s.
 • Skogen i Rømskog : ressurser, arbeidsoppgaver og miljø. Utg. Landbrukskontoret i Rømskog, Skogbruksetaten. 1989. 34 s. Digital versjonNettbiblioteket

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801 (202 AURSKOG-HØLAND)
Manntallet for Aurskog og Blaker fra 1801. Avskrevet og bearbeidet etter manntallslister oppbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.3 (1952-60). S. 89-117. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Folketeljing 1801 (203 AURSKOG-HØLAND)
Mantallet for Høland fra 1801. Avskrevet og bearbeidet etter manntallslister oppbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.3 (1952-60). S. 148-188. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Husmannskontrakt (204 AURSKOG-HØLAND)
Fra Riser i Høland. Husmandscontrakt fra 1853. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.4 (1962). S. 150-151. Merknad: Gjeld plassen Bratvedt.
 • Møteprotokoll - arbeidarsamfunn (205 AURSKOG-HØLAND)
Forhandlingsprotokoll for Urskaug arbeidersamfund. Fra stiftelsen i 1887 til og med året 1900. I: Årbok. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. 1991. S. 12-32.
 • Skifte (206 AURSKOG-HØLAND)
Bergsjø i Høland. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.1 (1936-44). S. 110-122. Merknad: Frå 1677.

Aviser

Eksterne ressurser