Bibliografi:Ullensaker kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Parti fra Kløfta i 1917.
Kløfta stasjon rundt 1900. Fotografi fra boka Norsk Hoved-Jernbane i femti Aar (1904).
Ullensaker kommunehus på Jessheim i 1922.
 • Alu, Gunnar: Forhold som påvirker medlemsaktiviteten i en samvirkeorganisasjon : en undersøkelse blant medlemmer av Fellesslakteriet i kommunene Sørum, Ullensaker og Nes. Hovedoppgave i Landbruksøkonomi - Norges landbrukshøgskole, Institutt for landbruksøkonomi, 1979
 • Andresen, Ruth: Gardsarbeider, handverker og jordbruker. Husmannsvesenet i Ullensaker i 1860- og 1870-åra. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1973.
 • Bebyggelse på leirjordene : arkeologiske utgravinger langs Rv2. Red. Margrete Figenschou Simonsen og Vibeke Vandrup Martens. Utg. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. 2008. 137 s. ISBN 978-82-8084-047-9. (Varia (Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen) ; 70). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Gunnar: Historiske glimt fra Mogreina : bilder og tekster fra Mogreina skoles historiske samlinger. Utg. Ullensaker kommune. 2004. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bøe, Kari: Fattigunderstøttelse i Ullensaker. Med spesiell vekt på året 1855. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1978.
 • Djupedal, Ingrid: Sentrum i tilværelsen: hjem, nærmiljø og tilhørighet. En undersøkelse med utgangspunkt i flyttingen av 250 familier på Gardermoen. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 1997.
 • Dæhlie, Bjørg Vikne: Generasjoner kommer og går, kirken består : vandring gjennom Ullensaker kirkes historie. Utg. B.V. Dæhlie. 2004. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ellingsen, Tore Ivar: Fattigvesenet og skolestellet i Ullensaker 1830-1865. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1975.
 • Fritzner, Nini: "En særdeles skiøn Excercerplads, Gardermoen kaldet" : militærliv på Gardermoen fra ca 1740 fram til 1914. Utg. Forsvarsmuseet. 2000. 154 s. ISBN 82-91218-19-6. (Forsvarsmuseet småskrift ; 21) Digital versjonNettbiblioteket
 • Geire, Elin R.: Generasjonsskifte eller transaksjon? : om handlingsmønstre og normer når jord skiftet eier i Ullensaker på 1800-tallet. Utg. Tingbokprosjektet, 1996. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjerdåker, Brynjulv: Geografisk og sosial mobilitet i Ullensaker på 1800-tallet. Ein kohortanalyse. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1974.
 • Grimsgaard, Ada Louise: Stabbur på Romerike : bygningsmessig kartlegging av stabbur i Ullensaker og Nes kommune. Mastergradsoppgave i Byggeteknikk og arkitektur - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Ås, 2010. Sammendrag på engelsk og norsk
 • Grøndahl, Ulf: A/S Gjermå elektrisitetsverk : 1911 - 75 - 1986. Utg. Gjermå elektrisitetsverk, 1986. 142 s. ISBN 82-991468-0-1. Ryggtittel: A/S Gjermå elektrisitetsverk 75 år. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gundesø, Dag Andreas: Driftsmessige og økonomiske konsekvenser når melkeproduksjonen legges ned på bruk i Østlandets flatbygder. Basert på en undersøkelse i Ullensaker kommune. NLH 1977 Fag: NLH
 • Haave, Kr.: Hesteavlen i Ullensaker fra 1870 årene til 1959 : Ullensaker hesteavlsforening 1914-1959. Utg. Ullensaker hesteavlsforening, 1961. Digital versjonNettbiblioteket
 • Halvorsen, Bjørg og Indseth, Kari: Befolkningsutviklingen i Ullensaker 1733-1845, en demografisk undersøkelse. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1975.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Helliksen, Wenche: Gård og utmark på Romerike 1100 f.Kr.-1400 e.Kr : Gardermoprosjektet. Utg. Universitetets oldsaksamling, 1997. Digital versjonNettbiblioteket
 • Higley, Lisbeth: Husholdningsstruktur i Ullensaker i 1801 og 1865. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1976.
 • Horverak, Gunnar: Gardermoen før hovedflyplassen : slik gardermofolk forteller. Utg. Ullensaker kommune, Tiltaksteamet for Gardermoen, 1999. Digital versjonNettbiblioteket

Jessheim i vekst : ungdom, møteplasser og byutvikling. Red. Marit Ekne Ruud ofl. Utg. Norges byggforskningsinstitutt. Oslo. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.

 • Kneppen, Alf Steinar: Giftermål og sosiale ulikheter i Ullensaker fra 1730-åra til 1840-åra. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1976.
 • Koren, Elisabeth: Utvandringen fra Ullensaker 1867-99. En sosialhistorisk undersøkelse. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1979. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kværner, Sverre og Skønberg, Sven Erik: Kløfta i Ullensaker. Samhold, samfunnsendring og folkelig medvirkning i et lokalsamfunn. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo, 1983.
 • Løvli, Håkon: Hovedflyplass Gardermoen. Virkninger for kommunal planlegging. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole, 1988.
 • Martens, Vibeke Vandrup, Margrete Figenschou Simonsen: Bebyggelse på leirjordene : arkeologiske utgravinger langs Rv2. Utg. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, 2008. Digital versjonNettbiblioteket
 • Monsen, Trygve: Ullensaker sogneselskap 1832-76. Fra eliteorganisasjon til folkebibliotek. Hovedoppgave i historie, Universitetet iOslo 1975.
 • Myhre, Elin: Generasjonsskifte eller transaksjon? Om handlingsmønstre og normer når jord skiftet eier i Ullensaker på 1800-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1990.
 • Nielsen, Anna Ihle: Fra mitt barndomshjem : Minner fra Ihle i Ullensaker omkring århundreskiftet. Red. Elisabeth Rolf Fladby. 28 s.
 • Pryser, Tore: Klassebevegelse eller folkebevegelse? : en sosialhistorisk undersøkelse av thranittene i Ullensaker. Utg. Universitetsforlaget, 1977. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pryser, Tore: Thranittene i Ullensaker. En sosialhistorisk analyse. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1974.
 • Raknehaugen : Nord-Europas største gravhaug : myter og fakta. Red. Bjørn Erik Nyberg og Gunnar Horverak. Utg. Raknehaugens venner. 2016. 216 s. ISBN 978-82-303-3182-8.
 • Randby, Hans: Utviklingen av mjølkeproduksjonen over flatbygdene på Østlandet, med analyse av forholdene i Ullensaker som eksempel. NLH 1977 Fag: NLH
 • Røgler, Jannicke: Lokalbibliografi for Ullensaker kommune. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1990. Kommune: Ullensaker
 • Sande, Per Ivar: Småbrukerne i Ullensaker 1835-1865. En sosialhistorisk analyse. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1978.
 • Sandvik, Ole: Fra sentrum til periferi i en storbyregion. Endringer i bolig og arbeidsmarkedstilpasninger over familiefasen. En retrospektiv studie av barnefamilier i Eidsvoll og Ullensaker. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 1986.
 • Sanitetskvinnene - ildsjeler gjennom 100 år : Ullensaker sanitetsforening 1911-2011. Red. Einar Stokstad. Utg. Ullensaker sanitetsforening. 2011. 123 s. ISBN 978-82-303-1726-6.
 • Sanner, Egil Kr.: Byggeskikken i Ullensaker ca. 1650-1850. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1954.
 • Skjelmerud, E. B.: Ullensaker sparebank gjennom hundre år : 1848-1948. Utg. Grøndahl. 1948. 75 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Bull, Edvard (d.y.) i Heimen, b. VIII, s. 79.
 • Stokstad, Einar: Sanitetskvinnene - ildsjeler gjennom 100 år : Ullensaker sanitetsforening 1911-2011. Utg. Ullensaker sanitetsforening, 2011. Digital versjonNettbiblioteket
 • Thorvaldsen, Gunnar: Konfirmanter og karakterer. En sosialhistorisk analyse. (Ullensaker.) Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1978.
 • Vikne, Kr.: Ullensaker : Bygdebok for barn. Utg. skolestyret. 1961. 87 s.
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. XII, s. 232–233.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1205 Fra: , Ullensaker, Akershus? Til: , Eier: Betty K. Edgar, Midland, TX, (Vesterheim)
Stikkord: Brevnummer: 1249
 • År: 1879 Fra: Hans Jacobsen Hilton (far), Ullensaker, Akershus Til: Jacob Hansen Hilton, USA Eier: Kåre Streiff Hilton (NHKI), Kløfta, Akershus
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, Økonomiske kår, Årsvekst og avling, onnearbeid, Værforhold, husdyr, billett, Nærmiljø, dødsfall, auksjon, Amerikanske forhold, sølvgraving, oppbyggelse. Brevnummer: 47
 • År: 1885 Fra: Karen Hansdtr. Hilton, Ullensaker, Akershus Til: Oluf Hansen Hilton, USA Eier: Kåre Streiff Hilton, Kløfta, Akershus
Stikkord: fotografi, Amerikanske forhold, julefeiring, Værforhold, Årsvekst og avling, onnearbeid, Hverdagsliv, bybesøk, Nærmiljø, dødfødt barn. Brevnummer: 48

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (257 ULLENSAKER)
Jordfallet på Holum i Ullensaker i november 1883. Dagboks-notat etter Lauritz Fladby (1857-1940). Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.16 (1990). S. 196-198. Red. Erik Aas jr.
 • Folketeljing 1801 (258 ULLENSAKER)
Manntallet for Ullensaker fra 1801. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.2 (1945-52). S. 188-211, 293-309. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Husmannskontrakt (259 ULLENSAKER)
Gårdsdrift på Romerike i slutten av forrige århundre. Et tidsbilde. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.8 (1972). S. 96-107. Red. Ola H. Vethal. Merknad: Kjensdalen under Søndre Wethal 1833 og Fladbysæter under Store Fladby 1884.
 • Legdsmatrikkel ; brev (260 ULLENSAKER)
Gardermoen. Forordning av 22. juli 1833. Utskrivning av mannskaper (ev. hester) fra Ullensaker her Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.13 (1984). S. 48-50. Red. Lensm. Erichsens off. korrespondanse pk. 1834.

Aviser

Eksterne ressurser