Bibliografi:Nes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Utsikt fra Årnes kirke i 1922.
Vinterlandskap ved Vormnes.
Hovedbygningen på Store Hvam i 1919.
Store Sundby i vinterdrakt.
Akershus Amts Landbruksskole på Store Hvam, ca. 1910.
Svanfoss i Vorma i 1919.
 • Aasum, Kjell: Hvam videregående skole 100 år : framtidsrettet utdanning i et grønt miljø. Utg. Hvam videregående skole. Utg. Romeriksforlaget. 2011. 256 s. ISBN 9788292557037
 • Aasvangen, Klaus: Fra krigen 1940-45 : lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utg. Skogbygda historielag. Skogbygda. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bauer, Tom Jøran: 50 år i bondens tjeneste : Årnes kornsilo & mølle A/L 1951-2001. Utg. Årnes kornsilo & mølle A/L. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bauer, Tom Jøran: Folkeliv i Flakstadkroken : endringer i en akershusgrend 1880-1980. Utg. Gamle Hvam museum. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bauer, Tom Jøran: Før motorsagas tid : redskap og arbeid i tømmerskauen omkring 1950. Utg. Gamle Hvam museum. 1994. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bauer, Tom Jøran: Jordbruksredskaper og -maskiner gjennom 200 år, 1770-1970 : veileder til jordbrukssamlingene på Gamle Hvam. Utg. Gamle Hvam museum. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bauer, Tom Jøran: Midt i en hellig åker : Gamle Hvam 1915-2015 : 100 år som museum. Utg. Akershusmuseet, Gamle Hvam museum. Nes (Akershus ;; Hvam). 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Boysen, Haakon: Akershus landbruksskole på Hvam : 1911-1961 : med kort oversikt over landbruksundervisningen i Akershus 1844-1911. Utg. Nationaltrykkeriet. 1961. 145 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brynildsen, Trygve: Fossekraft gjennom 75 år : Nes kommunale elektrisitetsverk 1919-1994. Utg. Elektrisitetsverket. 1994. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Arne Lie: Folkeliv og fossebrus : minner fra Opakermoen, et industrisamfunn i Nes på Romerike. Utg. Nes bygdeboknemnd : Forbundsmuseet i Akershus. Nes. 1991. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eier, Ole Erik og Frits Wahlstrøm: Før i væla : nesbuenes egne bilder fra årene 1890-1975. 2013-2016.
  • Bind 1: [Uten bindtittel]. Utg 2013. 182 s. ISBN 978-82-303-3431-8. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2: [Uten bindtittel]. Utg. 2016. 185 s. ISBN 978-82-997662-6-5
 • Gundersen, Bjørn D., Rolf Hexeberg: Nes, Sørum og krigen : glimt fra vår lokale krigshistorie 8. mai 1945-1985. Utg. Nes kommune. 1985. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haga IF 100 år : 1914-2014. Utg. Haga idrettsforening. 2014? 99 s.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. Oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Hertzberg, Ludvig H.: Nydyrkingen i tre østlandsbygder 1918-1939. 1944. 88 s.(Ad novas ; 2). Merknad: Forkortet og delvis omarbeidet utgave av hovedoppgave i geografi, Universitetet i Oslo. Gjelder Nes på Romerike, Øystre Slidre og Trysil. Bibliografi s. 87-88. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holter, Gerd: Slekten Holter 1600-1992 : en gren av Hvam-slekten på Store Hvam, Nes på Romeriket [i.e. Romerike]. Utg. G. Holter. Oslo. 1992. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hæhre, Thorbjørn: Korn og mel i bygdesamfunnet : møllene i Nes. Utg. T. Hæhre. 2014. 128 s. ISBN 9788230324998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: I livets tjeneste : jordmor-Annes fargerike liv. Utg. Sambåndet. Straume. 1993. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: Kvinner i arbeid for hjem og samfunn : Nes på Romerike. Utg. Nes bygdeboknemnd. Nes på Romerike. 1993. 328 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lunder, Berit: Hjulvispen og himmelrommet : sanger, viser, prologer og spill. Utg. Raumnes historielag. 2014. 124 s. ISBN 9788299987004.
 • Lunder, Elisabeth: Nes kunstforening 25 [år] : 1980-2005 : jubileumsskrift og høstprogram. Utg. Nes kunstforening. 2005. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marstein, Mari: Kjerringstakk og silkeserk : tradisjonsrike stauder i Gamle Hvams hage. Utg. Gamle Hvam museum. Hvam. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Melby, Agnes, Tom Jøran Bauer (red.): Raumnes historielags 50-årsjubileum : jubileumsskrift for 25-års-perioden 1978-2003. Utg. Laget. 2003. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nes på Romerike : bidrag til dets historie. Ved Sigurd H. Unneberg. I: Heimen, 6. bind. S. 282–299.
 • Nordby, Arvid: Lokalhistorie for Skogbygda : historiske steder og kulturminner langs vassdragene i Skogbygda. Utg. Skogbygda historielag. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordby, Arvid, Kjell Vilberg Martinsen: Lokalhistorie for Skogbygda : historiske steder og kulturminner langs vassdragene i Skogbygda. Utg. Skogbygda historielag. Skogbygda. 2010. 37 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Raumnes historielags sølvutstilling : Lillerommen 11. og 12. mars 1961. Utg. Raumnes historielag. [u.å.]. 23 s.
 • Smidt, Øystein: Fra omgangsskoler til nærskoler : en skolehistorie for Nes på Romerike. Utg. Ø. Smidt. 2020. 521 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Smidt, Øystein og Kjartan Rødland: Visjon & virkelighet : Venstre i Nes i 100 år. Utg. Nes venstre. 2011. 209 s. ISBN 9788230317945. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svennebye-Pedersen, Gro: Ingeborgrud kirke : 1906-2006 : et jubileumsskrift. Utg. 2006? 39 s.
 • Tverrpolitisk bygdeliste i Nes : minneskrift over 20 vitale år i lokalpolitikken. Jon A. Barek ofl. Utg. Alma forlag. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Unneberg, Sigurd H.: «Nes på Romerike. Bidrag til dets historie». I: Heimen, b. VI, s. 282–299.
 • Wahlstrøm, Frits og Kjell Aasum: Det var en gang ... ; Nes på Romerike. 1977. 84 s.
 • Wahlstrøm, Frits: Hilsen fra Nes på Romerike : 150 postkort med historiske tekster. Utg. Alma forl. 2009. 185 s. ISBN 978-82-997662-1-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wahlstrøm, Frits: Mennesker og kulturminner i Nes på Romerike. Utg. Alma forlag. 2012-

Hovedoppgaver

 • Alu, Gunnar: Forhold som påvirker medlemsaktiviteten i en samvirkeorganisasjon : en undersøkelse blant medlemmer av Fellesslakteriet i kommunene Sørum, Ullensaker og Nes. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole, Institutt for landbruksøkonomi, 1979
 • Furuseth, Olav: Studier til det kommunale selvstyre på Romerike der, første menneskealder etter 183'. Historie, Oslo 1934.
 • Grimsgaard, Ada Louise: Stabbur på Romerike : bygningsmessig kartlegging av stabbur i Ullensaker og Nes kommune = Old Norwegian storehouses in Romerike : constructional mapping of storehouses in the municipalities Ullensaker and Nes. Mastergradsoppgave i Byggeteknikk og arkitektur, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Ås, 2010.
 • Hals, Jon: Forandringer i jordeiendomsforholdene på Nes ca. 1300-1650. Historie, Oslo 1970.
 • Lunden, Olav: Hovedlinjer og hovedstrukturer i en østlandsk innlandsbygd. Nes på Romerike ca. 1320 - ca. år 1800. Historie, Oslo 1977.
 • Lønningdal, Torill: Tjenestejentelønninger i jordbruket. En studie av tjenestejentelønninger på 17 større gårder i Østlandsområdet 1850-1910. Økonomisk historie, NHH 1984.
 • Marthinsen, Jørgen Helge: Matrikkelgårdsgrenser i Nes på Romerike. Geografi, Oslo 1971.
 • Olsen, Tormod Kjærland og Øvren, Eva: Konsesjonspliktige og konsesjonsfrie erverv av landbrukseiendommer. En undersøkelse fra kommunene Aurskog-Høland, Nes, Sørum og Ås i tidsrommet 1976-79. Landbruksøkonomi, NLH 1981.
 • Sirevåg, Eva: Husmannsvesenet i Nes på Romerike ca. år 1800. Kontraktsforhold, funksjoner og vilkår. Historie, Oslo 1973.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - sameige (241 NES)
Gammelt dokument fra Nes Romerike. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. Nr 13 (1984). S. 37-38. Red. Ole H. Vethal. Merknad: Frå 1768
 • Folketeljing 1801 (242 NES)
Manntallet for Nes fra 1801. Avskrevet og bearbeidet efter manntallslister opbevart i Riksarkivet. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.1 (1936-44). S. 20-39, 59-64, 88-108. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Husmannskontrakt (243 NES)
Husmannskontrakter. I: Årbok. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. 1988. S. 54-56. Red. Ove Nyhus. Merknad: Hesteløkka under Kjensmo 1852.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (244 NES)
Beskrivelse med Forslag til ny Matrikuldskyld i Næs Herred paa Romerige. 1866. 49 s.
 • Skolefundas (245 NES)
Skolevesenets innredning i Nes prestegjeld 1742. Avskrift av skolestyreprotokollen fra 1742 ved skolestyreformann prost W. Neumann. Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.7 (1970). S. 139-146. Merknad: Modernisert ortografi.

Aviser

Eksterne ressurser