Bibliografi:Lørenskog kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Parti fra Fjellhamar.
 • Alsvik, Ola: Gjennombrudd, fortvilelse og hardt arbeid- : en historie om administrasjonslivet og de politiske beslutningene i Lørenskog kommune. Utg. Lørenskog kommune. 2008. 137 s. ISBN 9788299285643. Digital versjonNettbiblioteket
 • Alsvik, Ola: Historien om Lørenskog. Myter og mennesker 1900 til 1990. Utg. Lørenskog kommune. 1998. 510 s. ISBN 82-992856-3-1. Digital versjonNettbiblioteket
 • Alsvik, Ola: Lite samfunn møter stor krig : Lørenskog 1940 til 1945. Utg. Lørenskog kommune. 1995. 59 s. ISBN 8299285615. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andersen, Rune: Losby : menneskene, næringene, kampene, gledene, tragediene, festene, og hverdagene gjennom 500 år. Utg. Losby Gods. 2013. 375 s. ISBN 9788230324714
 • Andersen, Rune: Sånn var det da : oppvekst i 50-årenes Lørenskog. Utg. Ordbua. 2014. 127 s. ISBN 9788291931012.
 • Hefte fra Lørenskog historielag. Utg. Lørenskog Historielag. 2006-
  • Nr. 1: Gamle lørenskoginger forteller fra Losby og Østmarka. 2006. 19 s.
  • Nr. 2: Tangen, Aud: Min fars historie : Klaudi, barndom og oppvekst på Søndre Tangen i Losby : lokalhistorie fra Lørenskog. 2010. 28 s.
  • Nr. 3: Østbye, Helen: Livet nord i Østmarka : en samling historier om brødrene Grønberg og deres familie. 2013. 39 s.
 • Henriksen, H. J.: Redegjørelse fra forhenværende ordfører i Lørenskog 1910-1913 H.J. Henriksen angaaende Lørenskog elektricitetsverk. Utg. Lørenskog elektrisitetsverk. 1925. 96 s.
 • Lions Club Lørenskog : 19. mai 1970 - 19. mai 1995. Red. Per O. Gudmundsen og Kjell Enersen. Utg. Lions Club i Lørenskog. 1995. 10 s.
 • Lørenskog arbeiderparti 70 år, 1911-1981 : beretning for virksomheten de siste 20 år. Utg. Lørenskog Arbeiderparti. 1981. 36 s.
 • Lørenskog kommunale forening 50 år : 10.juni 1926 - 10. juni 1976. Utg. Lørenskog kommunale forening. 1976. 16 s.
 • Lørenskog kommunale forening 60 år : 10. juni 1926 - 10. juni 1986 : Avd. 124 av Norsk kommuneforbund. Utg. Lørenskog Kommunale Forening. 1986. 32 s.
 • Lørenskogs storstue fyller 10 år! : 10, Lørenskog hus 2011-2021 : jubileumsmagasin for Lørenskog hus. Utg. Lørenskog kommune, Kultursektoren. Lørenskog. 2021. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lørenskog vel 1936-1942 : historisk tilbakeblikk på Lørenskog sett med vel-avisens øyne. Red. Truls Erik Dahl ofl. Utg. Juni forlag. 1999. 101 s. ISBN 8291674183. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mer enn det du ser : om kunst og arkitektur i Akershus universitetssykehus. Red. Marit Paasche ofl. Utg. Akershus universitetssykehus HF. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næringslivet på 1950-tallet : Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Utg. Flisby'n forlag. 2010. 108 s. ISBN 9788292841136. Digital versjonNettbiblioteket
 • Røneid, Ingrid: Fra korn til sedler : Lørenskog sparebank gjennom 125 år. Utg. Lørenskog sparebank. 1985. 67 s.
 • Thomassen, Torstein: "-nå bor vi i bori-" : "100 års" bolighistorie som ble til Boligbyggelaget Romerike : historien om fire boligbyggelag tett i tett - som ble til ett. Utg. Bori. 2006. 104 s.
 • Wiik, Aage: Lørenskogminner : mitt bidrag til historien. Utg. Norske bøker. 2007. 227 s. ISBN 978-82-8112-094-5. Digital versjonNettbiblioteket

Hovedoppgaver

 • Andresen, Hanne Elise og Gade, Unni: Register til Lørenskog: Bondesamfunn og forstad. Oslo?? 1980 Fag: SBH
 • Bjerke, Aud 0.: Skolen i en kommune under offentlig administrasjon. En undersøkelse av bevilgningene til skolen i Lørenskog, med hovedvekt på tiden mens skolen var under offentlig administrasjon (1934-1938). Oslo 1978 Fag: Pedagogikk
 • Bogen, Iren, Halvorsen, Solveig: Landbruk i tettbygde områder. Hvilke holdninger har folk i tettbygde områder til landbruk, og hvordan benyttes landbruksområdene til fritidsaktiviteter? Et studium basert på en spørreundersøkelse i Lørenskog og Gjerdrum. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: Lørenskog [Merknad: Gjerdrum: se Lørenskog]
 • Borsheim, Ina Synøve: Brukeres oppfatning av folkebibliotek : intervju av brukere ved Lørenskog bibliotek. Bacheloroppgave i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, 2014.
 • Haug, Øystein: Lokalhistorisk litteratur om Lørenskog : en bibliografi. Bacheloroppgave i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, 2012.
 • Jørgensen, Allan Hjorth: Offentlig/privat samarbeid i Norge og Danmark = Public/private partnership in Norway and Denmark. Hovedoppgave i Planfag - Norges landbrukshøgskole, 2002.
 • Seim, Line: Endrar bruk av utbyggingsavtalar i reguleringsplanlegging befolkningas medverksmoglegheiter, og i så fall korleis? : case: Lørenskog nye sentrum = Does use of exactions in local development planning influence on the public participations possabilities [sic], and if it does, how? : case: Lørenskog nye sentrum. Hovedoppgave i Planfag - Norges landbrukshøgskole, 2002.
 • Steinnes, Inger Hilde: Hytter på Lørenskog 1913-1997. Frå fritidsbustad til forstadsvilla. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Etnologi. Kommune: Lørenskog

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Supplikk (239 LØRENSKOG)
Karl XII ferd gjennom Lørenskog. I: Romerikstun. Årbok for Romerike historielag. B.6 (1966). S. 66-67. Red. Hans Brataas. Merknad: Bøn om skattefritak 1717.
 • Folketeljing 1801 (250 SKEDSMO)
Manntallet for Skedsmo fra 1801. I: Romerike ættehistorielags årbok. B.2 (1945-52). S. 88-113. Merknad: Modernisert ortografi. S. 105-113 dekker Lørenskog, som var anneks under Skedsmo.

Aviser

Eksterne ressurser