Bibliografi:Rendalen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no DEV
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Oppland fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar · Jevnaker Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Lunner · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Parti fra Bergset, Øvre Rendal.
Foto: Carl Normann (1924).
Otnes kirke, Ytre Rendal.
Foto: Ukjent.
Undset, Øvre Rendal.
Foto: Carl Normann (1924).
Jutulhogget.
Foto: Ukjent.
Freda laftehus på Vestre Hanestad, Øvre Rendal.
Foto: Halvor Vreim.
 • Bakka, Svein: Særretter i allmenning. En rettshistorisk undersøkelse av rendølenes fiskerettigheter i Femund. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole, 1990.
 • Bonsaksen, Gunnar: «Jacob Breda Bull og en lærer fra Stjørdal» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Bull, Hans Henrik: Hushold og generasjonsskifter i Rendalen 1762-1900. Ættesamfunnets siste skanse? Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2000. Digital utgave.
 • Dizdar, Haris: Handelslekkasje fra Rendalen : undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner. Høgskolen i Hedmark, 2001. Digital utgave.
 • Gjelseth, Martha Cecilie: Relasjonsdatabaser som verktøy i en historisk-demografisk studie. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2000. [Merknad: Kilder fra Rendalen på 1700- og 1800-tallet.]
 • Haugen, Aslaug Sikveland: Pilegrimsleden gjennom Rendalen. Utg. Rendalen kommune og Rendalen Pilgrimsforum. 2006. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hvamstad, Per, Magni Løvold: Gamle bilder fra Rendalen kommune. Utg. Bull-museet : Rendalen historielag : Musea i Nord-Østerdalen. Tynset. 1991. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jørgensen, Jan Hoff: Sølensjøfisket: Øvre Rendal. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 1987.
 • Lutnæs, Odd: Kommunal respons på negativ utvikling. En studie fra Rendalen om hvordan forvaltningen forholder seg til demografisk uttynning. Hovedoppgave i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø, 1996.
 • Nystu, Nils: Busetnad, landnåm og samferdsle i Rendalen bygd på stadnamn. Hovedoppgave i norsk, Universitetet i Oslo, 1947.
 • Nøhr, Øyvind Nielsen: Aldring og omsorgssystemer i endring. En lengdegeografisk studie fra Rendal kommune. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 1986.
 • Paus, Halvor: Historien om rendalsrenen : Renkomiteen av 1911, Rendal renselskap 1935-2001. Utg. Rendal renselskap. 2001. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rikstad, Gla: Nedlagte gardsbruk. En gransking fra Rendalen kommune i Hedmark. Hovedoppgave ved NLH, 1973.
 • Sandmo, Erling: Tingets tenkemåter. Kriminalitet og rettsvesen i Rendalen 1763-97. Universitetet i Oslo 1991. 155 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Smedsrud, Harald: Kraftutbygging og lokalsamfunn: En behandling av noen sentrale problemstillinger belyst ved-to eksempler. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo, 1975.
 • Solum, Ragne Hilde: "Felespillere og eiendomsbesittere". En undersøkelse av årsakene til den ulike oppslutningen om Nasjonal Samling i Øvre og Ytre Rendal 1933-1945. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1997.
 • Spånberg, Monica Bye: Fangstens omfang og betydning i fjelltraktene. En studie av fangstanlegg og fangstgroper for rein i Rendalen og Engerdal, Hedmark. Masteroppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2014. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (383 RENDALEN)
Om vegane i Rendal, Stor-Elvdal og Aamot. Melding frå lensmennene 1791. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. 1942. S. 126-130. Red. Leif Midthaug.
 • Dagbok (384 RENDALEN)
Dagbok fra Ytre Rendalen 1859-1863. Ført av Sæming Sæmingsen Hagen. Utg. Musea i Nord Østerdalen. I: Årbok for Nord-Østerdalen. 1981. S. 94-107.
 • Eigedomsdokument - bygsel (385 RENDALEN)
Et bygselbrev. Utg./ I: Østerdalen. Årbok. 1975. S. 78. Red. Sigmund Ilsaas. Merknad: Frå Sjøliestrand 1746.
 • Eigedomsdokument - markegang (386 RENDALEN)
Tolvmannsdommen. I: Rendalen historielags julemagasin. 1988. S. 8-9. Merknad: Grensedraging mellom Rendalen og Idre 1585
 • Føderådskontrakt (387 RENDALEN)
Udskrift af Nordre Østerdalen Pantebog 11 p. 53 flg. forsaavidt nedenstaaende angaar: Føderaadskontrakt. I: Rendalen historielag's julemagasin. 1989. S. 3-5. Red. Ajas Kjær. Merknad: Frå Aas 1886.
 • Husmannskontrakt (388 RENDALEN)
Husmannskontrakter, Rendalen 1837, 1853. Utg. Musea i Nord Østerdalen. I: Årbok for Nord Østerdalen. 1983. S. 117-120. Merknad: 2 kontraktar frå Sørberget under Rendalen prestegard.

Aviser