Bibliografi:Gran kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Søsterkirkene tidlig på 1900-tallet.
Interiør i Tingelstad kirke, merk kirkeskipet til venstre.
«Thingstene paa Bilden i Hadeland».
«Dynna i Hadeland».
Gran folkebad rundt 1930. Fotografi fra boka Norske kvinners sanitetsforening.
 • Alm, Jens M.: Bondereisning i Gran og Brandbu 1862-1982. Utg. Gran bondelag, Brandbu bondelag, 1992. 119 s. ISBN 8299239605. Digital versjonNettbiblioteket
 • Alm, Jens M.: Jordbruk og meieridrift i Gran gjennom tidene : fra Sanner om Horget til Tråkket. Utg. Gran Meieri Kjøpesenter A/L, 1978. 249 s. ISBN 8299049709. Digital versjonNettbiblioteket
 • Alm, Jens M.: Vestoppland folkehøgskule : 1906-1981 : 75 år. Utg. Vestoppland folkehøgskule, 1981. 200 s. ISBN 8299078318. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berge, Geir og Hans Westhagen: Skolen på Rosendal Hadeland videregående skole avd. Brandbu. 2011.
 • Berntsen, Ingerid: Folk og forhold i Mjønvald i gamle dager. En samling tekster, fortellinger, bilder fra ei lita grend i Gran på Hadeland. 2003.
 • Birkelund, Annika, Marit Kleppe Egge, Siv Ellefsrud, Harald Hvattum og Jan Reidem: Brandbu skolekorps 60 år. Utg. Brandbu skolekorps, 2008. 157 s. ISBN 9788230311295. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjerke-Egge, Anne Marie: Forklær, fornuft og forfengelighet : utstilling på Hadeland folkemuseum sommeren 1992. Utg. Hadeland folkemuseum, 1992. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjoneroa skole 50 år. 1955-2005. Jubileumsbok. Utg. av en jubileumskomite. 2005.
 • Bjønness, Sigrid Hohle (red.), Marte Egge, Roger Jenserud: Skolen under Brandberget 100 år : 1894-1994. Utg. Solvang skole, 1994. 120 s. ISBN 8299329604. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brandbu Idretsforening 100 år - Foreningens historie i de siste 25 årene. Utg. Brandbu Idretsforening. 2015.
 • Brandbu’stikka. Lokalhistorisk tidsskrift for Brandbu. Utg. og red. Helge Stenersen. Nr 1-50, 1985-2011. ISSN 0800-9147.
 • Brørby, Per Otto: Jevnaker idrettsforening 100 år : 1911-2011. Utg. Jevnaker idrettsforening, 2011. 280 s. ISBN 9788230317815. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dahl, Torstein: 100 år med omsorg og giverglede : Brandbu sanitetsforening 1913-2013. Utg. Brandbu sanitetsforening, 2013. 143 s. ISBN 9788230322888. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dahl, Torstein (red.): Kongleår. Skogutdanning på Brandbu gjennom 50 år, 1950-2000. Utg. Høgskolen i Gjøvik, Seksjon for skog- og naturforvaltning. 2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dahl, Torstein (red.): Møte mellom mennesker : Gran frivilligsentral : 1997-2017. Utg. Gran frivilligsentral. 2017. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dæhlen, Thea: Kommisjonen i Thrane-saken. En analyse av kommisjonens virksomhet og samfunnets mottagelse av den (1851–1854). Utg. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2019. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Egge, Marit Kleppe, Brynjar Eidstuen: Granavollen : vid horisont og høy himmel. Utg. Gran menighetsråd, 2000. 143 s. ISBN 82-995291-0-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fett, Harry: "Maria-kirken paa Gran" i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913 s. 150
 • Gamme, Ole (red.): Øvre Helmen i Gran. Ei gards- og familiehistorie om Christian Hansen og Marte Gudbrandsdayyer og deres etterkommere 1830-2010. 2010.
 • Gjerdrum, Peder: Sagbruksvirksomhet ved almenningen i Gran. Hovedoppgave, NLH, 1974.
 • Grymyr, Håkon og Gudbrand Hole: Bygdebok for Vestre Gran. Utg. Håkon Grymyr. 2007. 252 s. ISBN 978-82-303-0910-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gunnersen, G.F.: «Gården Dvergsten i Brandbu. Historiske oplysninger». I: Heimen, b. III, s. 16–21 og 100–120.
 • Gaarder, Marit Andrea og Britt Kløvstad: Gran. En fortegnelse over litteratur utgitt i årene 1800-1975/76. Hovedoppgave, SBH, 1976. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haugerøy, Tor Gunnar: Brandbu bygdekor 10 år. 2008.
 • Haukeli, Helge, Emma Hammer, Berit Solstad: Sørum kirke 150 år, 1861-2011. Utg. Jubileumskomiteen for Sørum kirkes 150-årsjubileum, 2011. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoff, Knut og Bjørnsgard, Audun Sverre: Økonomiske og sosiale faktorers betydning for trivselen hos mjølkeprodusenter. En intervjuundersøkelse om psykososiale forhold blant gardbrukere i Dovre og Gran. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1982.
 • Hvattum, Harald: 300-års markering for slaget på Harestuskogen i 1716 og historien om Gregers Granavolden. Utg. Gran historielag. 15 s. 2016. ISBN 978-82-90314-2.
 • Hvattum, Harald: Nisstua Hvattum i Gran. Ei historie om garden og folket i tida til den nåværende slekta på garden (1786-2003). 2003. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kraggerud, Beate: Djupinnsamling på historisk grunn. Stadnamn frå Lunner og Gran. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Oslo 1992.
 • Kyllo, Knut: Psykososialt arbeidsmiljø i melkeproduksjonen. En intervjuundersøkelse om trivselsforhold blant bønder i Dovre, Gran og Øystre Slidre. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH, 1983.
 • Nødseth, Ingrid Lunnan: Itt gammeltt sønder reffuit altarklæde. Bildetekstilet - et tapt antependium fra norsk middelalder?. Masteroppgave i kunsthistorie, NTNU, 2012.
 • Rosborn, Sven: Søsterkirkene og Steinhuset på Granavollen : studier i eldre norsk steinbyggerkunst. Utg. Stiftelsen Steinhuset på Gran, 2014. 134 s. ISBN 9788299960700. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sletta, June: Registrering av gravminner og bautasteiner i Gran kommune. Prosjektrapport fra Hadeland folkemuseum. [2002?].
 • Steen, Finn Einar: Bonde eller husmann Ble lillebror sittende som husmann for storebror?. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2018. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Stenersen, Helge: Det norske Cuba-eventyret. Utg. H. Stenersen. 1999. 158 s. Merknad: Bl.a. om familien Staxrud fra Brandbu. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stenersen, Helge: Fra løkkefotball til olympisk gull : Brandbu idretsforening gjennom 50 år. Utg. Brandbu idretsforening, 1965. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stenersen, Helge: Fra vinkelhake til dataskjerm : Brandbu typografiske forening, Hadeland grafiske forening : 1918-1993. Utg. Hadeland grafiske forening, 1993. 24 s. ISBN 8299287006. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stenersen, Helge: Massabalala fra Brandbu : misjonær, pastor Peder H. Sørum, hans liv og virke i Sør-Afrika. Utg. Forlaget Brandbu'stikka, 1992. 175 s. ISBN 8299082978. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stenersen, Helge: Røykenvikbanens historie, og mye, mye mer. Utg. Helge Stenersen. 1981. 224 s. ISBN 82-990829-0-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stenersen, Helge: Så kom krigen til Brandbu : et 50 års minne. Utg. Brandbu'stikka, 1990. 160 s. ISBN 8299082935. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stenhuset paa Gran prestegaard. Utg. [s.n.] 1920. 7 s.
 • Stenhuset paa Gran prestegaard. Utg. [s.n.] 1910. 9 s.
 • Stige, Morten: Hadeland folkemuseum og Tingelstad gamle kirke. Utg. Randsfjordmuseene, 2007. 64 s. ISBN 9788291611013. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tangen, Tore: Festskrift ved Gran jente- og guttekorps 20-årsjubileum. Utg. Gran jente- og guttekorps, 1975. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Torbergsen, Ragnar: Søsterkirkene - et mysterium? : kongeætter, gudedyrkelse og kirkebygging på Hadeland. Utg. RST kulturformidling, 2011. 81 s. ISBN 9788230319543. Digital versjonNettbiblioteket

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1884 Fra: Lars Torgrimsen Jorstad, Gjefsen, Gran, Oppland Til: Peder Torgrimsen Jorstad, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Hadeland, 1988
Stikkord: Familieforhold, fødsel, barsel, Nærmiljø, dødsfall, Religiøsitet, tøyvarer. Brevnummer: 68
 • År: 18880622 Fra: Ole Thorstensen (bror), Gran, Oppland Til: Søster, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: fotografi, amerikabrev, Amerikanske forhold, landhandler, fødsel, dåp, Familieforhold, student, eksamen, militærtjeneste, forlovelse, dødsfall, tjenestejente, husdyrhold, fattigkasse, husbygging, gardssalg. Brevnummer: 1112
 • År: 18910222 Fra: Ole Torstensen (bror), Gran, Oppland Til: Søster, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, Alderdom, Helse og sykdom, skredderarbeid, eksamen, dødsfall, presteembete, forlovelse, landhandler, Amerikanske forhold, pleiedatter, amerikareise, Familieforhold, sakfører, fotografi. Brevnummer: 1113
 • År: 1915 Fra: Olave Johannessen ? (søster), Gran, Oppland Til: Nikoline Struxness, USA Eier: Douglas Struxness (jnr.618/1993), Bloomington, Minnesota, USA
Stikkord: arv, skifte, Årsvekst og avling, Værforhold. Brevnummer: 277
 • År: 1916 Fra: Olave Johannessen ? (søster), Gran, Oppland Til: Nikoline Struxness, USA Eier: Douglas Struxness, Bloomington, Minnesota, USA
Stikkord: fotografi, dyrtid, første verdenskrig, Værforhold, Arbeidsliv, tømmerhogst, Årsvekst og avling. Brevnummer: 278
 • År: 19470107 Fra: Fredrik Grøn, Brandbu, Gran, Oppland Til: Eivind Klaveness, USA Eier: NAHA,
Stikkord: ferie, Nærmiljø, dødsfall, Helse og sykdom, slag, sykehus, postvesen. Brevnummer: 2185
 • År: ? Fra: Ingeborg Olsdtr. Smerud (søster), Gran, Oppland Til: "Uforglemmelige broder", USA Eier: , Publisert i: Årbok for Hadeland, 1973
Stikkord: Religiøsitet, religiøse talemåter, prest, preken, Økonomiske kår, priser, Værforhold, Årsvekst og avling, konkurs, bankvesen, Nærmiljø. Brevnummer: 91

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Adresse 1814 (494 HADELAND)
Hadelandsbygdene og grunnloven i 1814. Utg. Kulturnemndene i Gran, Lunner og Jevnaker. I: Årbok for Hadeland. Nr 22 (1989). S. 14-17. Red. Harald Hvattum. Merknad: Brev frå Gran og Jevnaker.
 • Amerikabrev (589 GRAN)
Amerikabrev fra 1855. Utg. Gran kulturnemnd, Lunner kulturnemnd. I: Årbok for Hadeland. Nr 3 (1970). S. 105-107. Merknad: Avsendar: Mons H. Grinager 1855.
 • Amerikabrev (590 GRAN)
Amerikabrev fra 1854. Utg. Gran kulturnemnd, Lunner kulturnemnd. I: Årbok for Hadeland. 1969. S. 33-40. Merknad: 3 brev. Avsendar: Mons H. Grinager 1854.
 • Amerikabrev (591 GRAN)
Amerikabrev fra 1855. Utg. Gran kulturnemnd, Lunner kulturnemnd. I: Årbok for Hadeland. Nr 4 (1971). S. 77-81. Merknad: Avsendar: Mons H. Grinager.
 • Amerikabrev (592 GRAN)
Amerikabrev fra 1856. Utg. Gran kulturnemnd, Lunner kulturnemnd, Jevnaker kulturnemnd. I: Årbok for Hadeland. Nr 5 (1972). S. 102. Merknad: Avsendar: Mons H. Grinager.
 • Amerikabrev (593 GRAN)
Amerikabrev fra slutten av første verdenskrigen. Utg. Årbokutvalget; oppnevnt av hovedutvalgene for kultur og fritid i Gran, Jevnaker og Lunner. I: Årbok for Hadeland. Nr 20 (1987). S. 104-105. Merknad: Avsendar: John Hansen 1918.
 • Amerikabrev (594 GRAN)
Amerikabrev fra 1856. Utg. Gran kulturnemnd, Lunner kulturnemnd, Jevnaker kulturnemnd. I: Årbok for Hadeland. Nr 6 (1973). S. 22-25. Merknad: Avsendar: Mons H. Grinager.
 • Amerikabrev (595 GRAN)
Amerikabrev. Utg. Gran kulturnemnd, Lunner kulturnemnd, Jevnaker kulturnemnd. I: Årbok for Hadeland. Nr 7 (1974). S. 118-121. Merknad: Avsendar: Mons H. Grinager 1856.
 • Amerikabrev (596 GRAN)
Amerikabrev. Utg. Gran kulturstyre, Lunner kulturstyre, Jevnaker kulturstyre. I: Årbok for Hadeland. Årg. 10 (1977). S. 67-70. Merknad: Avsendar: Hans Gulbrandsen Koller 1850.
 • Amerikabrev (597 GRAN)
[Amerikabrev]. Utg./ I: Gamalt fra Hadeland. Årg. 8, nr 1 (1964). S. 81-83. Red. Per Hvamstad, Jacob Molstadkvern. Merknad: 1 brev. Avsendarar: Hans Pedersen/Marthe P. Løvbraaten, Hans Julsen Skari 1850.
 • Amerikabrev (598 GRAN)
Eit Amerika-brev frå 1902. Bernt Tingelstad skriver detti "Vestoplændingen" nr 2, 7. januar 1902. Utg./ I: Gamalt frå Hadeland. Årg. 6, nr 1 (1953). S. 74-81. Red. Erik Mjønvolden.
 • Amerikabrev (599 GRAN)
Amerikabrev fra 1853. Utg. Gran kulturnemnd. I: Årbok for Hadeland. 1968. S. 75-85. Red. Per Hvamstad. Merknad: Avsendar: Mons H. Grinager 1853.
 • Brev (600 GRAN)
Et medicinsk tidsbillede fra Oplandene i 1780-aarene. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør og Odalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 2 (1920). S. 216-221. Red. Fredrik Grøn. Merknad: Frå lege Per Sundius til amtmannen 1784.
 • Brev (601 GRAN)
Om å tene kongen i førje århundre. Utg. Kulturnemndene i Gran, Lunner og Jevnaker. I: Årbok for Hadeland. Nr 15 (1982). S. 42-45. Red. Magne Knotterud. Merknad: Avsendar: G. Nilsen 1849 til soldat i Schleswig-Holstein.
 • Dagbok (602 GRAN)
Utdrag av en interessant dagbok funnet på Hvaleby i Gran. Utg./ I: Gamalt frå Hadeland. Årg. 2, nr 1 (1943). S. 9-20. Red. Jacob Molstadkvern. Merknad: Skrive av Gulbrand Christensen Ruuden 1791-1853.
 • Dagbok (603 GRAN)
Doktor Bucholz's dagbok på et tokt med briggen "Fredriksvern" til Østersjøen sommeren 1839. Utg./ Red. T.K. Olafsen. U.å. 83 s. Merknad: Bucholz var lege i Gran. Stensiltrykk. Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek.
 • Diplom (604 GRAN)
Mer om dokument fra søre Askim, Brandbu 1494. I: Tids-skrift for Vestoppland slektshistorielag. Årg. 3, nr 1 (1985). S. 36-37. Merknad: Forliksbrev om arv (jordskifte). Fotografisk avtrykk frå DN samt omsetjing.
 • Eigedomsdokument - panteobligasjon (605 GRAN)
Panteobligasjon fra 1741. Utg. Årbokutvalget, oppnevnt av hovedutvalgene for kultur og fritid i Gran, Jevnaker og Lunner. I: Årbok for Hadeland. 1987. S. 91. Merknad: Utstedt av Halvor Ulriksen Skarpen.
 • Eigedomsdokument - skøyte (606 GRAN)
Da Melbostad ble solgt. Utg. Gran kulturstyre, Lunner kulturstyre, Jevnaker kulturstyre. I: Årbok for Hadeland. Nr 17 (1984). S. 23-28. Red. Hans M. Næss. Merknad: Auksjonsskøyte 1805.
 • Føderådskontrakt (607 GRAN)
Føderådskontrakt på Tømte fra 1844. Utg. Gran kulturstyre, Lunner kulturstyre, Jevnaker kulturstyre. I: Årbok for Hadeland. Nr 17 (1984). S. 63-66. Red. Ola Skarpen.
 • Føderådskontrakt (608 GRAN)
Gulsjølia. Utg. Kulturnemndene i Gran, Lunner og Jevnaker. I: Årbok for Hadeland. Nr 13 (1980). S. 63-74. Red. Trond Skjøtskift. Merknad: Frå 1859.
 • Manntal 1664-66 (609 GRAN)
Manntallet for Grans Prestegield 1664-66. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [198]. 76 s. (Spesialpublikasjon nr 8 A). Merknad: Spesialpublikasjon nr 8 B = Register til manntala 1664-66. [40 s.]
 • Matrikkelførearbeid 1863- (610 GRAN)
Beskrivelse over Grans Herreds særskilt skyldsatte Brug samt Forslag til ny Skatteskyld for Herredet. [186]. 86 s.
 • Norgesbrev (611 GRAN)
Fra en Amerikatur. Hva kan en finne av lokalhistorisk interesse - Utg. Kulturnemndene i Gran, Lunner og Jevnaker. I: Årbok for Hadeland. Nr 6 (1973). S. 29-44. Red. Per Hvamstad. Merknad: Avsendar: Ingeborg Olsdatter Smerud, udatert.
 • Norgesbrev (612 GRAN)
Brev fra Gjefsen til Amerika. Utg. Hovedutvalgene for kultur og fritid i Gran, Jevnaker og Lunner. I: Årbok for Hadeland. Nr 21 (1988). S. 71-72. Merknad: Avsendar: Lars T. Jorstad 1884.

Aviser