Bibliografi:Skedsmo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

0231 Skedsmo komm.pngBibliografi for Skedsmo er utarbeidet for å gi en oversikt over hva som finnes av lokal litteratur, trykte kilder, kart, filmer m.m. om tidligere Skedsmo kommune. Den skal gi ideer til personer som ønsker å skrive eller foreslå nye artikler eller omskrive, supplere og korrigere artikler som ligger på Skedsmos lokalhistoriewiki. Bibliografien suppleres kontinuerlig.

23. august 2021 var det 566 innførsler i bibliografien.

Arbeidslivshistorie

Artikkelregister

Biografier

 • Bloch, Kristian: «Eidsvollsmannen fra Skedsmo, maj. Prydz.» I Romerike historielags årbok, nr. V, s. 24.
 • Solli, Frank E.: «Lærer Næss i Skedsmo.» I Skytilen nr. 1, 1998, s. 3.
 • Tønnessen, Maria Schiller: «I fotsporene til Sofie Radich.» I Skedsmobladet 19. september 2012.
 • Westbye, Kari: «Frøken Sophie Radich. Lillestrøms første Lærerinde.» I Skytilen nr. 3, 2012.

Boligbygging

 • Holm, Tor Arne (red.): En kort historikk om Breidablikk selvbyggerlag. Upaginert. Ill. Breidablikk 2006. Se også Breidablikk (Skedsmo) samt Skedsmo kommunes lokalhistoriesider
 • Klepp, Asbjørn: «Breidablikk Selvbyggerlag på Skjetten. Et eksempel på etterkrigsårenes kollektive boligbygging.» I: Arbeiderhistorie 1998. Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. S. 80-95.
 • Knutsen, Martin Gunnar: «Skedsmo boligbyggelag 40 år 1946-1986.» I Årbok 1999. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 77-89.
 • Medby, Johan (red): Realbygg A.S. 15 år. Lillestrøm 1963. 67s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Satsing på Skjetten.» SkedsmoNytt Nr 4, 2009
 • Thomassen, Torstein: ..nå bor vi i bori… 100 års bolighistorie som ble til Boligbyggelaget Romerike. Historien om fire boligbyggelag tett i tett – som ble til ett. Bori, Lillestrøm 2006.

Bolig- og næringsutbygging

Branner

 • NOU. Norges offentlige utredninger 2001:9. Lillestrøm-ulykken 5. april 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Våge, Nils Steinar: Lillestrøms første brannvesen og storbrannen i 1906. I Romeriksposten 21 . september 2016.
 • Wold, Arne: Propanbrannen på Lillestrøm stasjon 5. til 9. april 2000. Lillestrøm 2009. Upaginert. Ill.

By-, tettsted- og bygdehistorie

 • Bli kjent i Skedsmo. Strømmen. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bunæs, Steinar: «De gamle møteplassene». I SkedsmoBladet 29. august 2012.
 • Bunæs, Steinar: For Strømmen i hundre år. Strømmen Vel 1913-2013. Utgitt av Strømmen Vel. Strømmen 2013. 240 s. ISBN 978-82-303-2320-5
 • Bunæs, Steinar: «Grenselandets historie». I SkedsmoBladet 20. juni 2012.
 • Bunæs, Steinar: «Ravinene som forsvant». I SkedsmoBladet 19. desember 2012.
 • Bunæs, Steinar: «Rettenparken i Strømmen». I Romeriksposten 9. september 2015.
 • Bunæs, Steinar: «Strømmen i år 1900» I SkedsmoBladet 25. april 2012.
 • Bunæs, Steinar: «Strømmen og Lillestrømmen.» I SkedsmoBladet 31. oktober 2012.
 • Bunæs, Steinar: Torvgaten i Strømmen. I Romeriksposten nr. 9, 4. mars 2015.
 • Faller, Hans: «Tettsteder i Skedsmo.» I Romerike historielags årbok, nr. XVII, s. 66.
 • Halgunset, Ragnar og Bunæs, Steinar: Strømmensaga. Utgitt av Sagelvas Venner. Strømmen 2010. 40 s. ISBN 978-82-997416-4-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind I. Utgitt av Skedsmo kommune. Lillestrøm 1978. 483 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind II . Utgitt av Skedsmo kommune. Lillestrøm 1978. 396 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Linn: «Lillestrøm anno 1913.» I Romerikes Blad 25. mai 2004.
 • Haslestad, Odd (red.): Historien om kvartalet Gamle Lillestrøm. Utgiver Foreningen Gamle Lillestrøm. Lillestrøm 2021. 78 s.
 • Høgslund, Alfred: Optegnelser fra Skedsmo og omegnen. Håndskrevet bok fra omkring 1970.
 • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind I. Oslo 1929. 630 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind II. Oslo 1950. 709 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind III. Oslo 1952. S. 711-1480. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding (av b. II og III): Holmsen, Andreas i Heimen, b. IX, s. 455–459.
 • Haavelmo, Halvor: Skedsmo herred 1837-1937. Oslo. 1937. Digital versjonNettbiblioteket
 • «Jernbanen er tvillingbror til Lillestrøm.» I Dagbladet 9. januar 1960.
 • Lillestrøm 1960-1990. Fra tettsted til by, en reise i bilder. Utgitt av Lillestrømfondet. Lillestrøm 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindbæk, Odd m. fl. (red.): Byen på Måsan. Utgitt av Lillestrøm historielag og LillestrømFondet 2000.
 • Medby, Johan: Lillestrøm er stedet. En rask historisk og aktuell orientering i tekst og bilder. Lillestrøm 1951. 30 s. Ill. Kartvedheng. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Medby, Johan: Lillestrøm-jubileet 1958, 3. – 24. august. Lillestrøm 1958. 77 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket
 • Modalsli, Sigbjørn: Fra flyvningens vugge til teknologisk senter - Kjeller flyplass gjennom 100 år. Oslo 2012.
 • Monsen, Otto: «Lillestrøm – Romerikes hovedstad». I Helset, Daniel: Norges Kjøpmenn. Kjøpmannskalenderen. Akershus fylke. S. 55-62. Oslo 1947.
 • Noranger, K. M.: Lillestrøm. Et tilbakeblikk på kommunens 25 års jubileum. Utgitt av Lillestrøm Herredsstyre. Oslo 1933. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Padøy, Birger: Kjeller. Utg. Forsvarets logistikkorganisasjon/Luft. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Raft, Ellen: Lillestrøm - et produkt av den industrielle revolusjonen. Lillestrøm 2003. Lokalhistorisk ressurssenter og SkedsmoNytt nr. 1, 2003
 • Sandnes, Svein: Lillestrøm. Byens historie fra 1860 til 2020. Rånåsfoss 2017.
 • Sandnes, Svein: «Lillestrøm - kimen til et nytt sentrum». I Romerike i dampens tid. 1850-1900. Romerike historielags årbok XXIII. 2017.
 • Sivertsen, Bjarne (red.): Lillestrøm etter 1990. En by i utvikling. Lillestrøm 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjønsberg, Simen: «Ingen, som ikke specielt er tvungen dertil, tager der bolig.» (Om Lillestrøm) I Dagbladet 25. januar 1958.
 • Skråmm, Wigo H.: Viktige årstall i Lillestrøm-historien 1854 – 1999. Lillestrøm 2000. Se også Lokalhistorisk ressurssenter.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Samfunnsbyggere i Skedsmo». SkedsmoNytt nr. 2, 2010
 • Slottemo, Hilde Gunn: Skedsmo. En historie om samhold og splittelse. 661 s. Oslo 2012. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stefferud, Alf og Bunæs, Steinar: Strømmen : Historier om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2006. 192 s. ISBN 978-82-997416-0-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stefferud, Alf og Bunæs, Steinar: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2008. 252 s. ISBN 978-82-997416-2-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strømmen jern- og metallarbeiderforening 75 års jubileum 1901-1976. Oslo 1976.
 • Sundstu, Nils: «Huseby gård.» I SkedsmoBladet 9. mars 2011.
 • Sundstu, Nils: «Midtskog i Skedsmo.» I SkedsmoBladet 23. mars 2012
 • Sundstu, Nils: «Tingvoll gjennom tidene.» I SkedsmoBladet 1. juni 2011.
 • Swensen, Grete (red.): Reisen til Akershus. Bidrag til fylkets kulturhistorie. Akershus fylkesmuseum 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørheim, Thor: Skedsmo. Lokalhistorisk opplegg. Skedsmo kommune 1976. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tangen, Leif og Olaug Brinkmann-Vetal: «Lillestrøm i forandring.» I Romerikstun. Årbok 1984. Bind X. Romerike historielag. S. 254-260.
 • Thingsrud, Leif: «Strømmen - et tettsted vokser fram». I Romerike i dampens tid. 1850-1900. Romerike historielags årbok XXIII. 2017.
 • Tosterud, Børre og Tom Klementzen: Visste du at TARZAN kommer fra Lillestrøm? Lillestrøm i tekst og bilder fra da til nå. Lillestrøm 1998.
 • Våge, Nils Steinar: «Da Lilestrøm ble egen kommune». I Romeriksposten 2. mars 2016. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: «Florø og Lillestrøm: To byar med røter i 1860-åra.» I: Floraminne. Årsskrift 2008. Se også Skedsmo kommunes lokalhistoriesider.
 • Våge, Nils Steinar: «Gate-, vei- og bydelsnavn i Lillestrøm». I Romeriksposten 14. sept. 2016. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: «Leirsund – bygdesenteret som ble soveby.» I Romeriksposten nr. 43, 3. desember 2014.Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: «Lillestrøm bygningskommune». I Romeriksposten 4. august 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Westbye, Kari: «Lillestrøm er stedet, er det?» I Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag nr. 1, 1997, s. 21.
 • Østnes, Ronny og Thor Sørheim: Strømmen 2010. Eget forlag. Strømmen 2010. Digital versjonNettbiblioteket

Bygningshistorie

 • Bunæs, Steinar: «Sagmesterboliger». I Romeriksposten nr. 23, 24. juni 2015.
 • Bunæs, Steinar: Sagmesterboligene i Strømmen. Utgitt av Sagelvas Venner i samarbeid med Skedsmo bygdemuseum, Huseby gårds venner og Skedsmo historielag. Strømmen 2014. ISBN 987-82-997416-7-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bunæs, Steinar: Strømmensaga. Utgitt av Sagelvas Venner. Strømmen 2010. ISBN 987-82-997416-4-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bunæs, Steinar: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2010. ISBN 978-82-997416-6-8
 • Gamle hus i Lillestrøm. Registrering av hus i Skedsmo før 1900. Delrapport 1. Utgitt av Skedsmo kommune, Hovedutvalg for kultur: Lillestrøm 1988.
 • Halgunset, Ragnar og Bunæs, Steinar: Strømmenkverna. Utgitt av Sagelvas Venner. Strømmen 2015. ISBN 978-82-997416-8-2
 • Raft, Ellen: «Da Kirkegaten var Storgaten. Om hus og mennesker der» SkedsmoNytt nr. 2, 2003
 • Raft, Ellen: «Lurkahuset tatt i bruk.» I Skytilen 1/2003
 • Raft, Ellen: Storgaten 1-5. Upublisert artikkel. Lillestrøm 2003.
 • Raft, Ellen: Voldgaten 2-4. Et stykke avsluttet Lillestrøm-historie. Upublisert artikkel. Lillestrøm 2003
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Høyhus på runde to.» I Skedsmobladet 7. oktober 2010 - Nr 1 - 1. årgang.
 • Sundstu, Nils: «Skedsmos eldste bygg». I Skedsmobladet 24. april 2013.

Strømmenbygningene i Antarktis

 • Bunæs, Steinar: «Hvalfangerkirken fra Strømmen.» I Skytilen. Medlemsblad for Romerike historielag nr. 1, 2013 s. 22.
 • Bunæs, Steinar: «Strømmenhusene i Antarktis – et internasjonalt kulturminne.» I Skytilen. Medlemsblad for Romerike historielag nr. 1, 2011 s. 20.
 • Fjellvang, Rune: «Redder unik polarhistorie». I Romerikes Blad 28. januar 2012.
 • Hallingstorp, Lars Petter: «Strømmens sørligste kirke.» (Intervju med Bunæs, Steinar om kirken på Sør-Georgia som ble produsert på Strømmen Trævarefabrik i 1913). I Romerikes Blad 9. januar 2013.

Ferdighusproduksjonen på Strømmen

 • Amundsen, Kari, Berit Anderson, Ingeborg Hvidsten, Alf Stefferud: Complet færdige Huse - Strømmen Trævarefabrik - ferdighusproduksjon 1884-1929. Oslo 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anderson, Berit: «Ferdighuseventyret på Strømmen» I Fremtid for fortiden nr. 2, 2003.
 • Bunæs, Steinar: «Ferdighus fra pol til pol.» (Strømmenhus til hele kloden) I Skog nr. 3, 2011, s. 26-29.
 • Bunæs, Steinar: «Husene fra Strømmen ble verdensberømt». I Romeriksposten nr. 37, 21. oktober 2015.
 • Bunæs, Steinar: «Oppsporet 55 Strømmenhus.» I Skedsmobladet 20. juni 2012.

Bygningsvern

 • Halvorsen, Hans Kristian: «Bygningsvern i Lillestrøm. En ustrukturert leting etter sagflis». I Fremtid for fortiden nr. 2, 2003.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, avd. Oslo og Akershus. 1991. 48 s.
 • Hindklev, Jørn: «Bevarer norsk ferdighushistorie.» I Byggeindustrien nr. 1, 2012, s. 62.
 • Ovesen, K.: Stygt og pent i Lillestrøm sentrum. En undersøkelse av holdninger til estetikk i våre bygde omgivelser blant publikum, politikere og planleggere. Oslo 1998.
 • Solvang, T.: «Lillestrøm kulturpark: ”stygge” sveitserhus blir vakre attraksjoner.» I Fremtid for fortiden. Nr. 3, 1992.
 • Teksum, Jan: «Lillestrøm – regulering og bygningsvern i sentrumsområdet». I Fremtid for fortiden nr. 2, 1988.

Dagligliv

 • Bunæs, Steinar: «Rottekrigen i 1945». I Skedsmo. Lørenskog 16. oktober 2013.
 • Hauglid, Kristian: «Dagligliv i 1800-åra. Asak Østre i Skedsmo.» I: Romerikstun. Årbok 1978. Bind X. Romerike historielag. S. 220-221.
 • Skråmm, Wigo H.: «Da parafinlampen ble gammeldags i Lillestrøm.» I: Lillestrømlingen. 1986. Se også Lokalhistorisk ressurssenter.

Energiteknikk

 • Institutt for atomenergi. Kjeller og Halden. Kjeller 1961. 65 s. Ill.
 • Njølstad, Olav: Strålende forskning. Institutt for energiteknikk 1948-1998. Tano Aschehoug, Oslo 1989. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wikstrøm jr., Viktor A. og Per Ivar Wethe: «Institutt for energiteknikk (IFE), stolt historie og lysende fremtid.» SkedsmoNytt nr. 1, 2004

Filmer

I forbindelse med utgivelsen av boka Skedsmo. En historie om samhold og splittelse tok TV8 Romerike opp fem filmer i samarbeid med forfatteren Hilde Gunn Slottemo. Filmene kan du ser her:

Flom

 • Andresen, T, Ole Kristen Harborg, E. Jacobsen: Flommen. Oslo 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundstu, Nils: «Skadeflommer i Skedsmo.» I Skedsmo. Lørenskog august 2013.

Forsvars-/krigshistorie

 • Amdal, Harald: «Vemodig 70 år etter.» I Romerikes Blad 10. april 2010.
 • Arneberg, Sven T.: «Hvordan Romerike ble besatt i april 1940.» I: Fra Krigstider. 1988.
 • Albertsen, Åge: Vi gjemte oss bak pipa. Manus. 1999. Se også Lokalhistorisk ressurssenter.
 • Bunæs, Steinar: «Karl XIIs hærtog gjennom Romerike i mars 1816». I Romeriksposten nr. 7, 17. februar 2016.
 • Bunæs, Steinar: «Kaalstadfamiliens dramatiske flukt.» I Skytilen nr. 3 2019, s. 18-23.
 • Bunæs, Steinar: «Slippet i Østmarka april 1945 og litt om Milorg-gruppe 12121.» I Skytilen nr. 3 2011.
 • Bunæs, Steinar: «Tysk forlegning på Laakejordet» I Romeriksposten nr. 21, 3. juni 2015.
 • Bunæs, Steinar: «Våpenslipp i Østmarka 23. april 1945.» I Romeriksposten nr. 15, 22. april 2015.
 • Garder, Johan: «Falne fra Lillestrøm 1940-1945.» I: Romerike ungdomsforbund - 60 år.. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grødtlien, Trond: Litt om Lahaugmoens historie. Skjetten 1995. 16 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høgslund, Alfred: «Da krigen kom til Skedsmo, 9 april 1940.» I: Romerikstun. Årbok 1990. Bind XII.
 • Haakensen, Terje: Lokal motstandskamp på Nedre Romerike 1940-1945. Lillestrøm 1995. 12 s. Kart.
 • Korsmo, Eva: «9. april i Lurud, Skedsmo, som en 6-åring opplevde dagen.» I Skytilen nr. 3, 1990, s. 28.
 • Larsen, Asbjørn: «Kjeller, 9. april 1940. et 50 års minne.» I Skytilen nr. 3 1990, s. 31.
 • Njølstad, Olav & Olav Wicken: Kunnskap som våpen. Forsvarets forskningsinstitutt 1946-1975. Tano Aschehoug, Oslo 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skråmm Edel: Mens vi står der og prater, begynner fly å komme over Rælingsåsen... Manus. Lillestrøm 1998. Se også Lokalhistorisk ressurssenter.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «På flukt mot frihet». SkedsmoNytt nr. 2, 2009.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Da bombene falt». SkedsmoNytt nr. 1, 2009.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «… som flyr med tyskerne». SkedsmoNytt nr. 6, 2008.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Ruth Maier og jødenes skjebne». SkedsmoNytt, nr. 5, 2008.
 • Sørensen, Steinar: «Vardesteder på Romerike.» I: Romerikstun. Romerike historielag. Årbok 1978. Bind X.
 • Sørheim, Thor: Blendingsgardiner og svenskesuppe. Skedsmo i krig og fred 1940-1945. Skedsmo kommune 1995. 50 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Våge, Nils Steinar: «1500 år gamle forsvarsanlegg i Skedsmo.» I I Romeriksposten nr. 4, 29. januar 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Wettergreen, Bent: Ekstratog fra Oslo Ø til Hamar 9. april 1940. Utgitt av Lillestrøm historielag. Lillestrøm 2003. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wettergreen, Bent: «Lillestrøm skrev seg inn i norgeshistorien tirsdag 9. april 1940.» SkedsmoNytt nr. 2, 2004

Fotohistoriske framstillinger

Fotosamlinger

Fritid

Geologi

 • Sørheim, Thor: «Ingen mennesker i Skedsmo - bare is». I Romeriksposten nr. 13, 6. april 2016.

Gårdshistorie

 • Block, Kristian: «Nitsund og Hellerud i Skedsmo. Av en romeriksgårds historie.» I Romerikstun. Årbok 1961. Bind IV. Romerike historielag. S. 68.
 • Bunæs, Steinar: «Dette er Bråte gård.» I Skedsmobladet 3. april 2013.
 • Bunæs, Steinar: Stalsberg gård. I Romeriksposten nr. 1, 7. Januar 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Bunæs, Steinar: «Stalsberg gård.» I Skedsmobladet 5. oktober 2011.
 • Bunæs, Steinar: «Vestby i Strømmen.»I Skedsmobladet, februar 2012.
 • «Garder i Skedsmo.» I Norske gardsbruk. Akershus fylke. 3. S. 123-149. Oslo 1967.
 • Hauglid, Kristian: «Fra Asak Østre i Skedsmo.» I Romerikstun. Årbok 1964. Bind VII. Romerike historielag. S. 220-221.
 • Hauglid, Kristian: «Omkring Huseby gård i Skedsmo. Prestegård 800 år.» I: Romerikstun. Årbok 1978. Bind X. Romerike historielag. S. 215-219.
 • Wærhaug, Trygve: «Nedlagte bruk i gamle Tærud krets Skedsmo.» I Romerike historielags årbok, nr. VIII, s. 273

Helseinstitusjoner

 • Aastebøll, Ingunn: «Valstadbraaten Reconvalescenthjem. Glemt kvinnehistorie i Skedsmo». I Romerike historielags årbok 1995, s. 160-166.

Historisk geografi

 • Asak, Per Otto: «Historisk geografi og et gammelt kart over Skedsmo.» I: Romerikstun. Årbok 1990. Bind XII. S. 167-173

Hovedoppgaver 1907-.

Registrert av NLI

 • Christiansen, Olaug Lise: Mobiliseringens muligheter og begrensninger. En studie av Sentrumskirken, en pinsemenighet på Strømmen. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Skedsmo
 • Lødrup, Inger Fonneløp: Er læreren i krise? En undersøkelse i Skedsmo og en sammenligning av norske undersøkelser fra 1980 til 1982. Oslo 1982 Fag: Pedagogisk forskning
 • Ovesen, Kari: Stygt og pent i Lillestrøm sentrum. En undersøkelse av holdninger til estetikk i våre bygde omgivelser blant publikum, politikere og planleggere. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Planfag. Kommune: Skedsmo
 • Røberg, Mona K.: Bevaring av historiske hager. Eksempelområde: Prestegårdshagen på Skedsmo bygdemuseum. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Skedsmo
 • Skøyen, Gunvor: Overgangen til sjølveige i Skedsmo prestegjeld 1647-1802. Oslo 1978 Fag: Historie
 • Stambøl, Lasse Sigbjørn: Tjenesteyting og sysselsetting i Lillestrøm handelsdistrikt. En samfunnsgeografisk analyse av lokaliseringsbetingelser for og sysselsettingsmuligheter innen servicesektoren. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Skedsmo
 • Thingsrud, Leif: Organisering og splittelse. Organisering av og rekruttering til de tre arbeiderpartiene i 1920-årene i fire kommuner på nedre Romerike. Hovedoppgave i historie. UiO. 1984.

Idrettshistorie

 • Aasum, Kjell: Fra Kaka til Carew. Romeriksfotball gjennom 100 år. Romeriksforlaget. 2007.
 • Bunæs, Steinar: «Stormyra var Strømmen og Lillestrøms egen hoppbakke i Rælingen.»
 • Bunæs, Steinar: «Stormyrbakken i Rælingen».I Romeriksposten nr. 13, 8. april 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Bunæs, Steinar: «Strømmens gamle stevneplass». I Skedsmo Lørenskog 29. januar 2014.SkedsmoNytt nr. 4, 2009, s. 26.
 • Bunæs, Steinar 2016: Strømmen og Lillestrøm Skiklubbs første 100 år. Utgitt av Strømmen og Lillestrøm Skiklubb. ISBN 978-82-303-3221-4
 • Mortensen, Roy R.: «Viser fram idrettshistorien.» (Friidrettsmuseet i Mnervahuset). I Skedsmoposten 2. november 2011.
 • Wiik, Jon, Stian Grythaugen og Gunnar Falkum: Idrettsdrømmen på Strømmen. (Jubileumsbok til Strømmen IFs 100-årsjubileum.) Strømmen 2011. 385 s.
 • Wiik, Jon: Skjetten sportsklubb 1967-2017. Historien. Skjetten 2017.

Jordeiendom

 • Asak, Per Otto: «Skedsmobonden som jordeier i det 17de århundre.» I: Romerikstun. Årbok 1978. Bind X. Romerike historielag. S. 77-82.

Kart

Oversikt fra Gamle norske kart

Fra Gamle norske kart: samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år / B.2: Akershus fylke. – 1979. Norsk lokalhistorisk institutt; hovedredaktør Rolf Fladby; redigert av Leif T. Andressen, Alfhild Nakken Libæk, Terje Schou. - Oslo : Universitetsforlaget, c1979-1985. - 18 b. Akershus: Digital versjonNettbiblioteket.

 • Prosjektert kongevei Kristiania – Skedsmo. 1762. SK.
 • Lahaugmoen ekserserplass. 1774. SK.
 • Skedsmo. 1.10000. 1775-1806. SK.
 • Glomma, Øyeren og Nitelva fra Bingen til Sagdalen. 1:8000. SK kat. C II 48.
 • Lahaugmoen. 1800-tallet, andre halvdel. NGO.
 • Skedsmo, nordligste del av hovedsoknet. 1:20000. Ca. 1820. SK.
 • Skedsmo – Skedsmokorset – Heksebergtoppen – Frogner – Åmot. 1.20000. Ca. 1820. SK kat A III 110.
 • Øyeren, Glomma og Bingsfoss, Leira til Leirsund og Nitelva til Nittesund. 1:5000. 1854. SK.
 • Skedsmo og Fet. (Krokier i 5 bl.). 1:20000. 1868. SK kat. A III 108.
 • Bånkall – Gjelleråsen – Ellingsrud – Robsrud – Fjellhammer – Lørenskog krk. (Krokier). 1.10000. Etter 1870. SK kat. A III 123.
 • Terrenget nord for Skedsmo (Krokier). 1:40000. 1880. SK kat. A III 113.
 • Lillestrøm (Litografi). 1:2000. 1886. SK kat. A III 59.
 • Lahaugmoen. 1898. SK.
 • Lillestrøm. 1:2000. 1900-t. SK private kart. Akh nr. 3.
 • Strømmen (Kopi. Farge) 1:3000. 1905. SK kat. A III 78.

Kart i Skedsmo kommunearkiv

 • Skedsmo. Ltnt. Solem 1874. 1:25000.
 • Lillestrøm kommune 1958. 1:5000.
 • Gate- og veikart over sentrale deler av Skedsmo. 1971.
 • Gate- og veikart over sentrale deler av Skedsmo. 1976.

Kart i Norsk jernbanemuseums samlinger

 • Detaille-kart over Lillestrømmen-Kongsvinger Jernbane med Tillæggelser. Optaget i Sommeren 1861 av Linthoe. Fremlagt ved Kartforretningen den 25the October 1861.
 • Jernbanekart III, IV. Fra Hougen til Sørum. (Mellom Høybråten og Sørum gårds eiendom, dvs dagens Lillestrøm). Udatert, men før 1851.
 • Kart over Lillestrøm Station. Christiania 30the Marts 1860.
 • Plan III over Terrainet dor Den projecterede Jernbanen mellem Christiania og Eidsvold. 1847.

Kirkehistorie

 • Borgen, Ole E.: Festskrift ved Lillestrøm Metodistmenighets 100-årsjubileum 3-9-1999. Lillestrøm 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borgen, Peder: Festskrift ved Lillestrøm Metodistmenighets 50-års jubileum 3-9-1949. Lillestrøm 1949.
 • Bunæs, Steinar: «Hvalfangerkirken fra Strømmen.» I Skytilen. Medlemsblad for Romerike historielag nr. 1, 2013 s. 22.
 • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud, Svein Olav Arnesen og Knut Sørheim: Den gang mormor var konfirmant i Strømmen kirke. Konfirmanter fra 1929 til 1969 i navn og bilder. Utgitt av Strømmen menighetsråd 2017.
 • Alexandersen, Turid L.: «Gudleifs Asaka Kirkja.» I Skytilen. Meldingsblad for Romerike historielag nr. 4, 1989, s. 3.
 • Asak, Per Otto: «Asakkjerkene, gudenes nattlosji? Asak kirke.» I Skytilen nr. 1, 1990, s. 1.
 • Asak, Per Otto: «Gudleivs Asak kirke og gården Asak.» I: Romerike historielag Årbok XIX 1998. Middelalderen på Romerike. S. 215-221.
 • Den gang mormor var konfirmant i Strømmen kirke. Konfirmanter fra 1929 til 1969, i navn og bilder. Utgitt av Strømmen og Skjetten menighetsråd 2017.
 • Eriksen, Kjeld: Skedsmo kirke. Utgitt av Skedsmo menighetsråd 1974. 7 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauglid, Roar: «Asak kirke i Skedsmo.» I Romerike historielags årbok, nr. II, s. 63
 • Lillestrøm kirke og menighet gjennom 50 år 1935-1985. Utgitt av Lillestrøm menighetsråd. Lillestrøm 1985. 47 s. Ill.
 • Løchen, Edgar: «Kirkestedet på Asak i Skedsmo.» I: Romerikstun. Årbok Bind II. Romerike historielag.
 • Skedsmo kirke 800 år: 1180-1980. Utgitt av Skedsmo menighetsråd. Lillestrøm 1980. 32 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strømmen kirke 50 år 1929-1979. Utgitt av Strømmen menighetsråd. Strømmen 1979. 48 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundstu, Nils: «Gudleiv Asak Kirkja». I SkedsmoBladet 28. november 2012.
 • Våge, Nils Steinar: «Kirkeruinene på Asak». I Romeriksposten 19. august 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: «Lillestrøm bedehus var Lillestrøms første kirke.» I Romeriksposten nr. 18, 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: «Lillestrøm kirke.» I Romeriksposten nr. 19, 25. mai 2016. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: «Lillestrøm metodistmenighet». I Romeriksposten nr. 1, 6. januar 2016. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/

Kjønnsarbeidsdeling

 • Slottemo, Hilde Gunn: «Farsrollen før og nå.» I SkedsmoBladet 21. oktober 2010.

Kommunikasjoner

Kunsthistorie

 • Cederkvist, Tor: Landet som ikke er. Kåre Tveter – mannen og bildene. Utgitt av galleri Lysthuset forlag 2007.
 • Christiansen, Trygve: «Visitt hos lillestrømlingen, og romerikingen, og maleren Henrik *Sørensen.» I: Romerikstun. Årbok 1978. Bind X. Romerike historielag. S. 286-290.
 • Raft, Ellen: «Henrik Sørensen – halvt lillestrømling.» I Skytilen nr. 4, 1998, s. 5
 • Raft, Ellen: «Henrik Sørensen og Lillestrøm. Del 2.» I Skytilen nr. 1 1999, s. 3
 • Raft, Ellen: «Henrik Sørensen og Lillestrøm. Del 3.» I Skytilen nr. 3, 1999, s. 3.
 • «Kunst i det offentlige rom i Lillestrøm/Skedsmo.» I: bykunst.no.
 • Sørensen, Sven Oluf: Søren. Henrik Sørensens liv og kunst. Oslo 2003. 412 s.
 • Wærpen, Klaus: «På torvet siden 1935.» I Lokalavisen 8. jan. 2009.

Luftfartshistorie

 • Arheim, Tom, Bjørn Hafsten, Bjørn Olsen og Sverre Thuve: Fra Spitfire til F-16. Luftforsvaret 50 år. Oslo.
 • Bunæs, Steinar: «Kjeller 1912: Etablering over stokk og stein - del I». Romeriksposten nr. 38, 4. november 2015.
 • Bunæs, Steinar: «Kjeller 1912: Etablering over stokk og stein - del II». Romeriksposten nr. 39, 11. november 2015.
 • Bunæs, Steinar: «Kjeller 1944: Tysk operasjonssentral for Finland og Norge? - Del I». Romeriksposten nr. 42, 2. desember 2015
 • Bunæs, Steinar: «Kjeller 1944: Tysk operasjonssentral for Finland og Norge? - Del II ». Romeriksposten nr. 43, 9. desember 2015
 • Bunæs, Steinar: «Kjeller var Oslos sivile lufthavn før Fornebu åpnet - del I». Romeriksposten nr. 40, 18. november 2015.
 • Bunæs, Steinar: «Kjeller var Oslos sivile lufthavn før Fornebu åpnet - del II». Romeriksposten nr. 41, 25. november 2015.
 • Henriksen, Vera: Luftforsvarets historie. Bind 1. Fra opptakt til nederlag: juni 1912 – juni 1940. Oslo, 368 s. Ill.
 • Kinne, Knut: Kjeller flyplass 100 år 1912-2012. Album 1: perioden 1910-1918. Utgitt av Kjeller flyhistoriske forening. Kjeller 2011.
 • Kinne, Knut: «Kjeller, vår eldste flyplass.» I Årbok for Romerike historielag, nr. XV, s. 144.
 • Kjeller flyplass 75 år 1912-1987. Utgitt av en redaksjonskomité. Kjeller 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjeller: Senteret for norsk Luftmilitær teknikk gjennom 90 år: 1912-2002. Utgitt av Forsvarets logistikkorganisasjon/luft 2003. 344 s. Ill.
 • Kvaal, M. T.: Kjeller flygeplass 1912-1952. En kort beretning om vår flygnings første tid. Lillestrøm 1952. 16 s. Ill.
 • Lillevik, Finn: Forsvarets luftflaade 1912-1982. Forsvarsmuseets småskrift nr. 2. Oslo 1982.
 • Lunde, Anders: F.F 2 " SHORTHORN" Kjellerbygget fly med norskprodusert motor 1915 - 1920. Utgitt av Kjeller flyhistoriske forening 1997.
 • Meyer, Fredrik: Hærens og Marinens flyvevesen 1912-1944. Oslo 1973
 • Modalsli, Sigbjørn: Fra tre og duk til jet og elektronikk. Oslo 1976
 • Skråmm, Wigo H.: «Den første flyulykken på Kjeller.» I: Lillestrømlingen. 1986. Se også Lokalhistorisk ressurssenter.
 • Skråmm, Wigo H.: «Flyvervise fra 1913.» I: Lillestrømlingen. 1986. Se også Lokalhistorisk ressurssenter.
 • Skråmm, Wigo H.: «Kjeller flyplass høsten 1912.» I: Lillestrømlingen. 1986. Se også Lokalhistorisk ressurssenter.
 • Thorheim, Eiliv: Nikebataljonen. De første 25 år. Oslo 1984.
 • Ulvin, Frøydis: «Kjeller flyplass er lokal verdenshistorie - en historisk perle under trussel av utslettelse». I Årringen. Lokalhistorisk tidsskrift. 2017.
 • Våge, Nils Steinar: «Flypioneren Einar Sem-Jacobsen». I Romeriksposten nr. 44, 16. desember 2015

Løkker og lekeplasser

Migrasjon

Minner

 • Amundsen, Adolf: «Minner fra barndom og organisasjonsarbeid i Lillestrøm.» I: Årbok 1989. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 72-76.
 • Bull, Edvard: «Lillestrøm – Flisbyen». I: Arbeidsfolk forteller fra sagbruk og høvleri. S. 149-169. Oslo 1983.
 • Bunæs, Steinar: «Erik H. Nordby. Samtale med en hundreåring.» SkedsmoNytt 4/2006, S. 13.Skedsmonytt nr. 4, 2006
 • Bunæs, Steinar: «Romerikinger på Sør-Georgia.» I Skytilen. Medlemsblad for Romerike historielag nr. 4, 2013 s. 12.
 • Bunæs, Steinar: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas venner og Strømmen Vel. Strømmen 2010. ISBN 978-82-997416-6-8
 • Børke, Inger: «Fra livet i Skedsmo rundt århundreskiftet.» I: Romerikstun. Årbok 1978. Bind X. Romerike historielag. S. 286-290.
 • Fagerjord, Nils: Guttungen fra Flisbyen. (Om forhold, historie og opplevelser i Lillestrøm fra 1930-åra til 1947). Lillestrøm 2018.
 • Fjelly, Ingeborg Knutsen: «Sjukdom og legeråd». I: Oslo og Akershus I manns minne. Daglegliv ved århundreskiftet. S. 156. Oslo 1970.
 • Fremstad, Olav: «Minner fra Strømmen og Rælingen.» I: Årbok 1990. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 67-73.
 • Gregersen, Reidun: Vindu mot Flisbyen. Glimt fra en annen tid. Oslo 2004.
 • Holmsen, Anne Marie: «Sjukdom og legeråd». I: Oslo og Akershus I manns minne. Daglegliv ved århundreskiftet. S. 156-157. Oslo 1970.
 • Johnsrud, Ola: «Minner fra 60-tallets Lillestrøm. Da Lillestrøm sto stille – løse betraktninger i ettertankens lys.» SkedsmoNytt nr. 5, 2003
 • Lundberg, Ole: «Da farfar var minst». Flisby'n Forlag 2002. ISBN 82-997215-0-4
 • Lundberg, Ole: «Lek og alvor». Eget forlag 2005. ISBN 82-995441-2-2
 • Lundberg, Ole: «Okkupasjonstiden.» Eget forlag 2010. ISBN 978-82-997215-1-6
 • Solum, Sigurd: «I arbeid». I: Oslo og Akershus i nær fortid. S. 259-260. Oslo 1983.
 • Stjernesund, Hilda: Blå minner fra en grønn barndom. Erindringer fra Lillestrøm ca. 1902-1920. Lillestrøm 1995.
 • Stjernesund, Hilda: «Mine første skoleår.» I Skytilen nr. 4, 1991, s. 6.
 • Svendsen, Johan: «Erindringer og fortellinger fra Skedsmo.» I Romerike historielags årbok, nr. XVII, s. 275
 • Storeng, Jørn: «Vi giftet oss visst i 1901». Intervju med hundreåringen Maren Bjørnstad (1880-1881) i Lillestrømlingen juni 1980. Komplettert av Tor-Johan Bjørnstad og nyopptrykk i Kirken vår. Menighetsblad for Lillestrøm, Skesmo og Strømmen nr. 2, 2014.
 • Thingsrud, Leif (red.): «Arbeiderbarndomsminner.» Samlet av Edvard Bull, redigert av Leif Thingsrud. I: Årbok 2008. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 74-83.
 • Tveter, Olav: Barndomsminner fra Lillestrømkanten omkring 1900. Og noen avisartikler fra Romerike. Lillestrøm. Udatert.
 • Tønsberg, Marianne: «Dagbøkene fra krigen.» I Romerikes Blad 10. april 2010.
 • Våge, Wenche Johnsrud og Lisbeth Myrheim (red.): Lillestrøm i krigsårene 1940-1945. En samling minner. Utgitt av Lillestrøm historielag 2005.

Minnesmerker

Museum

 • Linde, Kirsten: "Et sjelden vakkert anlæg" : fra Huseby gård til Skedsmo bygdemuseum. Utg. Skedsmo bygdemuseum. 2016. 84 s. ISBN 978-82-7357-026-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Teksum, Jan. «Skedsmo bygdemuseum, Huseby». I Akershus imellom nr. 3, 1986.
 • Teksum, Jan: «Park/hageanlegget på Skedsmo bygdemuseum» I Akershus imellom nr. 3, 1986.
 • Våge, Nils Steinar: «Skedsmo bygdemuseum» I Romeriksposten nr. 6, 11. februar 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/

Naturhistorie

 • Medby, Johan: «Vår heimtrakt gjennom tusenåra. Naturhistorisk streiftog – til hjelp ved undervisningen i heimstadlære.» Særtrykk av en artikkelrekke i Lillestrøm Boligbyggelags organ BBL-POSTEN nr 1-2-4 1965. 16 s. Lillestrøm 1965.
 • Øyen, P. A.: «Lillestrømmen torvmyr.» I Naturen 44, 1920, s. 137-145.

Norgesbrev

Fra Katalog over Norgesbrev 1840-1960, utgitt av NLI.

 • År: 19140926 Fra: Kristoffer Kvaal (bror), Skedsmo, Akershus Til: Marit Nelson, USA Eier: Leola Nelson, Ceres, CA, (Vesterheim)

Stikkord: Familieforhold, utdannelse, første verdenskrig,

 • År: 19191013 Fra: Kristoffer Kvaal (bror), Skedsmo, Akershus Til: Marit Nelson, USA Eier: Leola Nelson, Ceres, CA, (Vesterheim)

Stikkord: foto, Arbeidsliv, pensjon, Helse og sykdom, tunghørthet, Økonomiske kår, kvinneutdannelse, nordnorge,

 • År: 19230215 Fra: Kristoffer Kvaal (bror), Skedsmo, Akershus Til: Marit Nelson, USA Eier: Leola Nelson, Ceres, CA, (Vesterheim)

Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Alderdom, barndomsminne, dødsfall, Religiøsitet,

 • År: 19250103 Fra: Kristoffer Kvaal (onkel), Skedsmo, Akershus Til: Clara Rønning, USA Eier: Leola Nelson, Ceres, CA, (Vesterheim)

Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, Alderdom, foto, Økonomiske kår, Værforhold, Årsvekst og avling, bryllup, utdannelse,

 • År: 19280605 Fra: Kristoffer Kvaal (onkel), Skedsmo, Akershus Til: Clara Rønning, USA Eier: Leola Nelson, Ceres, CA, (Vesterheim)

Stikkord: Alderdom, Familieforhold, Amerikanske forhold, Økonomiske kår, økonomisk depresjon,

Næringslivshistorie

 • Halberg, Paul Tage: Aktieselskapet Lillestrøm Dampsag & Høvleri/Lillestrømskogene A/S 1869-1993. Utg. 2004. 55 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoemsnes, O. N.: Fra lim til bioteknologi. Dyno Lillestrøm gjennom 50 år. Dyno Lillestrøm 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Horgen, Jan E.: «Industrialisering og arbeiderklasse på Nedre Romerike i 1860 - 1870-åra.» I: Årbok 1988. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 81-92Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haavelmo, Halvor: Fra bondegårder til by: vannsag – storindustri. Oslo 1955. 185 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Hexeberg, Thor i Heimen, b. XI, s. 347–348.
 • Jacobsen, Hagbart: A/L Skedsmo & Sørum elektrisitetsforsyning. 50 år. 1913 – 28. november – 1963. Skedsmo 1963, 33 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Rolf: «Industri i Sagdalen». I. Årbok 1990. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 105-109.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsrud, Mette: «Lærte om Sagelvas historie.» I SkedsmoNytt nr. 3, 2006. Se også Skedsmonytt nr. 3, 2006
 • Kielland, Hj.: Strømmen melkeforsyning 25 år 1928-1953. Strømmen 1953. 19 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvangraven, Erling: «Strømmens Værksted/Strømmen Staal.» I: Årbok 1999. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 12-17.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lillestrøm Samvirkelags kvinneforening av Norges Kooperative Kvinneforbund 50 års beretning 1911-1961, Lillestrøm 1961.
 • Molaug, Sonja, Kari Amundsen og Arnesen, Kirsten: Industrihistorie langs Sagelva. Den kulturelle skolesekken. Skedsmo kommune 2007.
 • Monsrud, Erik: «Dampmaskinen og Lillestrøm.» I Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag nr. 3, 2009.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skovholt, Lene: «Rekruttering til arbeiderklassen på Romerike.» I: Årbok 1988. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 77-80.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Plastic Fantastic». I SkedsmoNytt nr. 5, 2009. Se også Skedsmonytt nr. 5, 2009
 • Solli, Frank E.: «Litt skihistorie fra Lillestrøm.» I Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag nr. 1, 2001, s. 17.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stefferud, Alf og Bunæs, Steinar: Sagelva : …med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Utgitt av Sagelvas venner. Strømmen 2004. 33 s. Ill.
 • Strandhaug, Stine: «Historie i veggene.» I Skedsmobladet 31. oktober 2010.
 • Strømmen og Strømmens Værksted. Fra industri til handel. Utgitt av Akershus fylkesmuseumStrømmen 1996. ISBN 82-7357-008-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strømmenkverna. Utg. Sagelvas venner. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundstu, Nils: «Fargeriet og teglverket på Asak.» I Skedsmobladet 23. mai 2012
 • Sundstu, Nils: «Leirsund Trevarefabrikk.» I Skedsmobladet 6. april 2011.
 • Sundstu, Nils: «Sandtakene på Berger.» I Skedsmobladet 26. september 2012.
 • Sundstu, Nils: «Treskeverket til gards.» I Skedsmobladet 27. februar 2013.
 • Sætherskar, Johs.(red): Det norske næringsliv. Akershus fylkesleksikon. Bergen 1952. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørheim, Thor (red): En vandring langs Sagelva-Fjellhamarelva. Et vassdrag forteller sin historie. Utgitt av Pedagogisk senter Skedsmo 1978.
 • Sørheim, Thor: «Sagmestere og plankekjørere. De første industriarbeidere på Strømmen.» I: Årbok 1989. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 5-17.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Teksum, Jan Ove: «De gamle bensinstasjonene. Funkishus fra bilismens barndom.» I Fremtid for fortiden, nr. 3 1992.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Teksum, Jan Ove: «Skiproduksjon på Lillestrøm – håndverk og attåtnæring.» I SkedsmoNytt nr. 3, 2003. Se også SkedsmoNytt nr. 3, 2003
 • Tømmer, is og kalk. Lokalhistorie fra Akershus. Prosjekt «Kjenn dine røtter». Akershus fylkeskommune 1996. Oslo 1997. 100 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Våge, Nils Steinar: «Fire meierier i Skedsmo» I Romeriksposten nr. 21, 8. juni 2016. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: «Brandvalsaga – Lillestrøms første dampsagbruk.» I Romeriksposten nr. 45, 17. desember 2014. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: Lillestrøm kommunale elektrisitesverk. I Romeriksposten nr. 38, 29. oktober 2014. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/.
 • Våge, Nils Steinar: «Lillestrøm Dampsag & Høvleri». I Årringen. Lokalhistorisk tidsskrift, 2017.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Våge, Nils Steinar: «Torvindustri på Lillestrøm». I Romeriksposten nr. 15, 20. april 2016.

Offentlige tjenester

Organisasjonshistorie

Arbeiderbevegelsen

 • Anderssen, Marit C.: «Historisk tilbakeblikk – Akershus Arbeiderpartis kvinneutvalg 1923-83.» I: Årbok 1996. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 55-69.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Beretning for Folkets Hus i Strømmen 1911-1946. Strømmen 1946.
 • Elvik, Frank Robert: Partiet som farget Akershus rødt. Akershus Arbeiderparti 1902-2002. Oslo 2002.Digital versjonNettbiblioteket
 • Herdlevær, Bjørn: Opp den bratte bakken : Skedsmo arbeiderparti 100 år. Lillestrøm. 2003. 109 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Karin: «Kort om Skedsmo Arbeiderparti – det nest største kommunepartiet i Akershus.» I: Årbok 1996. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 77.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvangraven, Erling og Sigmund Fjeldbu: «AOF Nedre Romerike 20 år.» I: Årbok 1990. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 89-104.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Malmberg, Alf: Skedsmo Arbeiderparti 60 år : beretning 1903 – 8. mars – 1963. Utg.1963. 31 s. Ill.
 • Malmberg, Alf: Skedsmo Arbeiderparti 75 år. Utg.1978.
 • Nærstad, Aksel: «Norrønakonflikten : aksjoner – streikebryteri – statspoliti – Tarzan.» I: Årbok 1993. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 29-52.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pryser, Tore. «Thranitterbevegelsen på Nedre Romerike.» I: Årbok 1997. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 30-41.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ravnøy, Jostein: Akershus Arbeiderparti 1902-1982. Utg.1982.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ravnøy, Jostein: «Akershus Arbeiderparti 90 år.» I: Årbok 1992. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 5-19.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thingsrud, Leif : «Arbeideridrett i kamptid : et tilbakeblikk på AIF i Akershus.» I: Årbok 1989. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 48-60.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thingsrud, Leif : «Splittelsen i Det Norske Arbeiderparti på Nedre Romerike i mellomkrigstiden.» I: Årbok 1988. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 13-35.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thingsrud, Leif : «Det var en gang et rødt fylke… Sosialistiske partiers stemmetall ved stortingsvalg i Akershus.» I: Årbok 1992. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 20-39.Digital versjonNettbiblioteket.

Avholdsbevegelsen

 • Bakken, Chr., Karl L. Engstrøm og Oskar Gystad: Losje Exemplets Magt. 1883-1983. 1983. 35 s.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Evensen, Jan Tore: Barnelosjen Fram 13. desember 1891 – 13. desember 1991. Jubileumsberetning. Utgitt av Losje Concordia 1991.
 • Evensen, Jan Tore: Losje Concordia 9. september 1881 – 9. september 1991. Jubileumsberetning. Lillestrøm 1991. 32 s.
 • Gystad, Oskar (red.): Losje Concordia. 9. september 1881 - 9. september 1981. Lillestrøm 1981. 32 s.
 • Olsen, Oscar F. m. fl.: Losje Concordia 1881-1956. Lillestrøm 1956. 20 s.

Banker

 • Borgen, Arne: Skedsmo Sparebank. Utgitt til bankens 100 års jubileum 7. oktober 1965. Verdal 1965. 78 s. Ill.
 • Fjeldvang, Goth.: Strømmen Sparebank 50 år. Strømmen 1971.
 • Harborg, Ole Kristen og Leif Tangen: Fra en sparebanks historie. Utgitt av Lillestrømbanken. Lillestrøm 1987.
 • Huus, Anders m. fl.: Skedsmo Sparebank gjennom 75 år. 1865 – 7.oktober – 1940'. Oslo 1940
 • Johnsrud, Ola: «Trygghet og trivsel. Trekk fra 75 års banktjeneste i Lillestrøm.» I Den norske bank, 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Klementzen, Tom: «Lillestrøm sparebank.» Kåseri onsdag 14.11.2007. Lillestrøm kultursenter. I: Årbok 2008. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 84-90.
 • Våge, Nils Steinar: «Skedsmo Sparebank 1865-1974». I Romeriksposten nr. 18, 11. mai 2016.
 • Wennevold, Hans: Lillestrøm Sparebank gjennom 75 år. Lillestrøm Sparebank 1952. Digital versjonNettbiblioteket.

Fagforeninger

 • Bakken, Christian: Strømmen bygningsarbeiderforening. 50 år. 4/11 1906 – 4/11 1956. Lillestrøm 1956. 10 s. Ill.
 • Ihlen, Alf: «Strømmen jern- og metallarbeiderforeing 1901-1976.» I: Årbok 1998. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 70-73.
 • Nærstad, Aksel: Kjeller jern- og metallarbeiderforening avdeling 87: 75 år. 1917-1992. Oslo 1992. 146 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nærstad, Aksel: Skedsmo og omegn bygningsarbeiderforening 75 år 1/11-1906 – 1/11-1981-1992. Skedsmo 1992. 35 s. Ill.
 • Røed, Alf: Lillestrøm Typografiske Forening 50 år. 1913-1963.

Folkedans

 • Det Norske godtemplarungdomsforbund. G. u. lager ”Peer Gynts” leikarring. 10 år. 1949 – 21. september – 1959. Lillestrøm 1959. 11 s. ill.
 • Gulliksen, Ida Cecilie, Anette Pernille Hemmingby Ruste, Trine Sennerud Melbye (red.): Fra telehiv til hallingkast. Leikarringen Peer Gynt gjennom 50 år. Lillestrøm 1999.

Håndverkerforeninger

 • Oftedal, Johan Werner: Lillestrøm håndverkerforening. 25 års beretning 1931 – 1956. En oversikt. Lillestrøm 1956. 96 s. Ill.
 • Pedersen, O.: Lillestrøm håndverkerforening: de første ti år. En oversikt. Lillestrøm 1941.
 • Rønning, Jon: Lillestrøm Håndverk- og Industriforenings Beretning for årene 1956-1971. Vedlegg til 25-års beretningen for årene 1931-1956. Lillestrøm 1971. Digital versjonNettbiblioteket.

Idrettsforeninger

 • Bunæs, Steinar 2016: Strømmen og Lillestrøm Skiklubbs første 100 år. Utgitt av Strømmen og Lillestrøm Skiklubb. ISBN 978-82-303-3221-4
 • Isdal, L.: LSK 75 år: 2. april 1917-2. april 1992. Lillestrøm 1992.ISBN: 82-992598-0-0
 • Lillestrøm/Fram 50 år: 1928-1978. Lillestrøm 1978. 32 s. Ill.
 • «Lillestrøm sportsklubb. 40 år.» I Sportsklubbposten nr. 2 1957.
 • Myrheim, Oskar (red.): Lillestrøm sportsklubb. 1917 – 2. april – 1967. Lillestrøm 1967. 62 s. Ill.
 • Ravnøy, Jostein: Ivar Hoff på offensiv med Lillestrøm. Fortalt til Jostein Ravnøy. Oslo 1977.
 • Skedsmo idrettslag 40 år – stiftet 7. 6. 1929. Skedsmo1969. 45 s. Ill.por. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skedsmo idrettslag 50 år: 1929 7. juni 1979. Skedsmo 1979. 86 s. Ill.por.
 • Skedsmo skytterlag 100 år. 12. mai 1861-1961. Kløfta 1961. 43s. Ill.por. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skedsmo skytterlag 120 år. Oslo 1981. 30s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skispor. Strømmen og Lillestrøm skiklubb 50 år – 1916 – 22. jan. Lillestrøm 1966. U.s. 1966. 32. s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Turn- og idrettsforeningen Minerva 50 år: 1918 – 15. august – 1968. Lillestrøm 1968. 27s. Ill.

Kortspill

 • Buvik, Alf Otto: Bridgeklubben Norrøna 1943 – 1968. Strømmen 1968. 19 s. Ill.

Musikk

 • Andersen, Håkon, Ernst Andersen og Olav Iversen: Fagforeningenes mandskor, Lillestrøm. 50 års beretning. 1915 – 5. desember – 1965. Lillestrøm 1965. 21 s. Ill.
 • Dammen, J. H.: Korps er gøy! Lillestrøm Musikkorps 75 år. Lillestrøm 1995.
 • Fagforeningens mandskor, Lillestrøm. 50 års beretning 1915 - 5. des. – 1965. Fjellhamar 1965. 23 s. Ill.
 • Lillestrøm musikkorps 1920-1970. 50 år 1920-1970. Lillestrøm 1970. 31s. Ill.
 • Lillestrøm musikkorps 1920-1980. Jubileumsberetning. Lillestrøm 1970. 30 s. Ill.
 • Lillestrøm ungdomskorps. 1939 – 1949. Lillestrøm 1949. 15 s. Ill.
 • Lillestrøm ungdomskorps 50 år. 1920 – 1970. Lillestrøm 1970. 31 s. Ill.
 • Sivertsen, Bjarne (red.): Skedsmo Musikkråd. Musikklivet i Skedsmo 2002-2004. Lillestrøm 2004.
 • Thingsrud, Leif : «Arbeidermusikkorps i Lillestrøm» I: Årbok 1988. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 102-111.

Samvirkeforeninger

 • Arnesen, Randolf: Strømmen samvirkelag. 50 år. 1901 – 1951. Oslo 1951. 32 s. Ill.
 • Greni, Helge: Lillestrøm samvirkelag 1905-1965. 1905 - 60 år - 1965 i forbrukernes tjeneste. 45 s. Ill. Lillestrøm 1965.
 • Greni, Helge: Lillestrøm samvirkelags kvinneforening av Norges kooperative kvinneforbund. 50 års beretning. 1911 – 1961. Utg. ved jubileumskomiteen. Lillestrøm 1961. 9 s. Ill.
 • Gystad, Oskar.: Lillestrøm samvirkelag gjennom 75 år, 1905-1975. Lillestrøm 1980.
 • Medby, Johan: Lillestrøm samvirkelag 1905-1955. Oslo 1955- 62. s. Ill.

Selskapelige klubber

 • Herreklubben Harmonien, Lillestrøm. Festskrift ved Harmonien’s 35 års jubileum. 11. februar 1925 – 11. februar 1960. Lillestrøm 1960. 23 s

Velforeninger

 • Bunæs, Steinar: For Strømmen i hundre år. Strømmen Vel 1913-2013. Utgitt av Strømmen Vel. Strømmen 2013. 240 s. ISBN 978-82-303-2320-5
 • Lillestrøm vel- og hagebruksforening 50 år 1929-1979. Lillestrøm 1979. 23 s. Ill.
 • Torud, Sverre: Strømmen vel gjennom 60 år: en liten historikk. 22 s. Ill. 1973. Digital versjonNettbiblioteket.

Andre organisasjoner

 • Bunæs, Steinar: Strømmen og Skjetten Sanitetsforening 100 år. Strømmen 2012. 40s. Ill.
 • Lillestrøm Røde kors: 50 årsberetning 1924-1974. Lillestrøm 1974.
 • Melheim, Knut m. fl.: Skedsmo Røde Kors 1924-2014. Lillestrøm 2014.
 • Skedsmokorset Rotaryklubb 10 år. Skedsmokorset 1980. 31s. Ill.
 • Solli, Kari Lima: Fra Sogneselskapets boksamling til Sentral-biblioteket for Akershus med utgangspunkt i Strømmens bibliotekhistorie. Semesteroppgave 1981. 5s.

Pressehistorie

 • Aasum, Kjell: «Arbeiderpresse i 100 år.» I: Årbok 2002. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 117-124.
 • Hanssen, C.: Blade av pressens historie i Lillestrøm gjennom 69 år. Manuskript. 1955. Skedsmo kommunearkiv.
 • Monsen, Otto: «Romerikspressen gjennom tidene 1824-1970.» I: Årbok 1997. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 42-62.
 • Våge, Nils Steinar: «Akershus - Skedsmos første lokalavis.» I Romeriksposten nr. 2, 14. januar 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: «Avisbyen Lillestrøm». I Romeriksposten nr. 5, 3. februar 2016. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/

Regionshistorie

 • Fladby, Rolf: «Gerhard Schønings reise over Romerike 1775.» I Romerike historielags årbok, nr. IX, s. 14.
 • Mamen, H. Chr. (red.): Akershus. I serien Bygd og by i Norge. Oslo 1981
 • Romerike bd I og II. I serien norske bygder. Bergen 1932 og 1934.

Reisebrev

Brev fra Amerika-reise i 1905:

Religionshistorie

 • Horgen, Jan E.: «Med Jens Nilssøn over Romerike i 1590-åra» (Om Skedsmo s. 72-77). I: Romerike mot oppgangstider. 1500- og 1600-tallet, Romerike historielag Årbok XX 2001. S. 63-86.

Rettsvesen

 • Solli, Frank E.: «Forbrytelse og straff – et 130 års minne fra Skedsmo.» I Skytilen nr. 4, 1997, s. 21.

Skikker

Skolehistorie

 • Bunæs, Steinar m. fl. 2019: Sagdalen skole. Hundreårsjubileum 1919-2019. Utgitt av Sagdalen skole, Strømmen, september 2019.
 • Bunæs, Steinar: «Saugdalen Brugsskole». I SkedsmoBladet 29. august 2012. I Romeriksposten 11. august 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Fladmoe. Henrik (red): Fra Reform til Reform med SVS. Skedsmo videregående skole 40 år. Skedsmo videregående skole 2009.
 • Fladmoe, Henrik: Med SVS år for år fra Mysen til Moskva. Skedsmo videregående skole 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fladmoe, Henrik og Erik Heier: Fra skoleprosjekt til prosjektskole. En skoles utvikling gjennom 25 år. Skedsmo videregående skole 1994.
 • Hommesand, Sidsel Bjerke: Glimt fra en skolehverdag - Volla skole i bilder. Oslo 2013.
 • Haavelmo, Halvor: Asak folkeskole Skedsmo 1865-1965. Utgitt av Skedsmo skolestyre 1965. 61 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Korshavn, Hellen: «Skoleprotokollene forteller. Sørum skole i Lillestrøm forteller 1920.» I Skytelen nr. 1, 1989, s. 10.
 • Lillestrøm Lærlingeskole (Lillestrøm tekniske aftenskole) Beretning om skolens virke i 50 år 1911/12 – 1961/62. Lillestrøm 1963. 14 s.
 • Lunder, Ole: Lillestrøm Lærlingeskole (Lillestrøm Tekniske Aftenskole). Beretning om skolens virke i 50 år. 1911/12 – 1961/1962. Lillestrøm 1963. 14 s.
 • Nylund, Hans: Lillestrøm gymnas. Beretning 1955-1969. Oslo 1970.
 • Nylund, Hans: Lillestrøm interkommunale høgre almenskole 1884-1954. Lillestrøm 1954. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Sverre Falchenberg, Margit Thorud, Pål Sinding: Den høyere skolen i Lillestrøm 100 år. Lillestrøm 1984.
 • Romerike Yrkesskole 1961 – Strømmen videregående skole 1986: 25 år. Strømmen 1986. 44 s. Ill.
 • Sagdalen folkeskole 1889-1949. 1919-1949. Beretning. Utgitt av Skedsmo skolestyre. Strømmen 1949. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Strid om skolefrokost.» SkedsmoNytt nr. 1, 2010.
 • Volla skole 50 år. Utgitt av Skedsmo skolekontor. Lillestrøm [1972]. 23s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Våge, Nils Steinar: «Flyfaglinja ved Skedsmo videregående skole» I Romeriksposten nr. 34, 30. september 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: «Lillestrøms første skole.» I Romeriksposten nr. 41, 19. november 2014. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge,Nils Steinar. Lillestrøm middelskole - 1884-1941. I Romeriksposten nr. 36, 14. oktober 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Våge, Nils Steinar: «Sten skole - den første faste kommunale skolen i Skedsmo.» I Romeriksposten nr. 12, 25. mars 2015. Nettutgave: http://www.romeriksposten.no/
 • Åsenhagen skole 25 år: 1965. 65 s. Ill.Utgitt av Skedsmo skolekontor. Skedsmokorset 1965. Digital versjonNettbiblioteket.

Slektshistorie

 • Ottesen, Odd: «Hans Madsen Stalsberg og hans slekt.» S. 237-255 I: Romerikstun. Årbok 1983. Bind XII. Romerike historielag.
 • Sætherslekta – Bertha og Ole Sæthers aner og etterslekt. Lillestrøm 2003.
 • Westbye, Kari: «Lurkafamilien - ei slekt fra Lillestrøm». I Romerike i dampens tid. 1850-1900. Romerike historielags årbok XXIII. 2007.

Sosiale forhold

 • Slottemo, Hilde Gunn: «Fest og fyll før i tida.» I SkedsmoBladet 1. des. 2010.

Stedsidentitet

Stedsnavn

Tidsskrifter, årbøker, andre publikasjoner

Trykte kilder

Folketellinger

Fra Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie -1994, NLI

 • «Manntallet for Skedsmo fra 1801.» I: Romerike ættehistorielags årbok. B.2 (1945-52). S. 88-113. Merknad: Modernisert ortografi. S. 105-113 dekker Lørenskog, som var anneks under Skedsmo.
 • «Folketelling i Lillestrøm 1875.» I: Romerike ættehistorielags årbok. B.2 (1945-52). S. 59-78. Merknad: Materialet er trekt ut av listene for Skedsmo. Modernisert ortografi.
 • «Folketelling for Lillestrøm 1865.» Digitalisert av RHD. Trykt utgave.

Føderådskontrakter

 • «En livørekontrakt fra 1820.» I: Romerike ættehistorielags årbok. B.2 (1945-52). S. 253-254. Merknad: Frå Søndre Asak.
 • «En føderådskontrakt.» Utg. Romerike historielag. I: Romerikstun. Årbok. B.15 (1988). S. 205-207. Merknad: Frå Vestre Nitteberg 1872.
 • Folketellingene for Skedsmo. 1801, 1865, 1875, 1891, 1900.

Jordebøker

 • «Gudleifs-Asakar kirkia» s. 414 og 561, «Leirheimskogs kirkia» s. 406 og 560, «Skæidzmo kirkia» s. 409 og 559. I Biskop Eysteins Jordebog (Den røde Bog). Fortegnelse over Det geistlige gods i Oslo Bispedømme omkring År 1400. Christiania 1879.

Matrikler

 • Fladby, Rolf og Hans Try (red.): «Skedsmo prestegjeld». I: Skattematrikkelen 1647 II Akershus fylke. S. 96-108. NLI Oslo 1992. 2. utg.
 • Fortegnelse over Jordbrugene og deres Matrikulskyld, saaledes som samme befandtes ved 1838 Aars Udgang i Skedsmo og Nittedals Thinglag af Nedre Romeriges Fogderi, affattet ifølge Kongelig Resolution af 29de december 1838.
 • Fortegnels over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld den 30te Juni 1887 i Skedsmo Herred af Nedre Romerike Fogderi, Akershus Amt, affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886.
 • Norges matrikel: matrikulerende eiendomme og deres skyld dem 1. april 1903 i Skedsmo herred. Kristiania 1904.

Unionsoppløsningen

 • Våge, Nils Steinar: «Flagg uten sildesalat 17. mai 1905.» I SkedsmoNytt. Informasjonsavis for Skedsmo kommune. Se også SkedsmoNytt nr 2, 2005, s. 20-21.
 • Våge, Nils Steinar: «Ut av unionen 7. juni.» I SkedsmoNytt. Informasjonsavis for Skedsmo kommune. Se også SkedsmoNyttnr 3, 2005, s. 28-29.
 • Våge, Nils Steinar: «Hvordan fikk romerikingene kjennskap til andre lands syn på unionsoppløsningen?» I SkedsmoNytt. Informasjonsavis for Skedsmo kommune. Se også SkedsmoNytt nr 4, 2005, s. 28-29.
 • Våge, Nils Steinar: «1905 - romerikingene rustet seg til krig.» I SkedsmoNytt. Informasjonsavis for Skedsmo kommune. Se også SkedsmoNytt nr 5, 2005, s. 28.
 • Våge, Nils Steinar: «Romerikingene var med og tok imot kongefamilien.» I SkedsmoNytt. Informasjonsavis for Skedsmo kommune. Se også SkedsmoNytt nr 6, 2005, s. 26-27.
 • Våge, Nils Steinar: Unionsoppløsningen i 1905 - Litt om det som skjedde på Romerike (del 1). I Romeriksposten nr. 21, 10. juni 2015.
 • Våge, Nils Steinar: Unionsoppløsningen i 1905 - Litt om det som skjedde på Romerike (del 2). I Romeriksposten nr. 21, 17. juni 2015.

Pressen om unionsoppløsningen

Digitale og skannede kilder i Digitalarkivet

Folketellinger

Skannede kirkebøker

Skannede tinglysingsdokumenter

Se også