Birger Kildal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Maleri av Birger Kildal av Jo Bugge Piene
Foto: Oslo Museum
Må ikke forveksles med redatøren og Høyrepolikeren Birger Kildal (1904-1983)

Birger Kildal (født 15. april 1849 i Christiania, død 13. desember 1913 i Molde) var forretningsmann og politiker.

Han var nevø av stortingsmann og stortingspresident Peter Daniel Baade Wind Kildal.

Birger Kildal tok examen artium ved Nissens latin- og realskole i 1866 og ble cand.jur i 1871. Det følgende året var han sakfører i Hammerfest før han i 1872 ble han medeier i farens, Peter Wessel Wind Kildal omfattende forretnings- og industrivirksomhet som omftatet blant annet Lilleborg fabrikker. Fra 1882 var han en av sjefen for farens virksomheter. Han fikk etteer hvert en rekke verv innen nærings-, finans- og kulturliv.

Noe overraskende ble han i 1884 utnevnt til statsråd i Johan Sverdrups regjering, først som sjef for Revisjonsdepartementet, senere justisminister. Han satt i regjeringen fram til 17. februar 1888 da han sammen med Sofus Arctander og Hans Rasmus Astrup gikk av og sprengte dermed regjeringen som følge av de interne spenningene i Venstre.

Han ble etter dette stående utenfor aktivt politisk arbeid, men tilhørte fortsatt Venstre. Han ble imidlertid stadig mer kritisk til den nasjonalistiske aktivismen som partiet sto for under Johannes Steens første regjering i årene 1891–1893.

I 1895–1898 var han igjen statsråd, denne gang som finansminister i Francis Hagerups første regjering. Han gikk av sammen med resten av regjeringen da den ikke fikk tilstrekkelig støtte i Sortinget.

Ved Stortingsvalget 1903 ble han valgt som stortingsmann for Samlingspartiet og satt til det neste valget. Da Høire (H), Moderate Venstre (MV) og Samlingspartiet (S) vant valget i 1903, dannet disse partiene regjering og Kildal ble utnevnt til finansminister og som sjef for Revisjonsdepartementet i Francis Hagerups andre regjering samme høst, fra 1. september 1904 var han statsråd i Statsrådsavdelingen i Stockholm.

Da han gikk ut av Stortinget i 1906 ble han utnevnt til amtmann i Romsdals amt, hvor han etterfulgte Alexander Kielland og han satt i embetet til han døde.

Kildal er kjent som en vennlig og omgjengelig person, som departementsjef var han kyndig og samvittighetsfull. Som politiker var han moderat og søkte kompromisser i vanskelige saker.

Kildal ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1886 og kommandør av 1. klasse i 1897. Han var også innehaver av 7. juni-medaljen og storkors av den svenske Nordstjärneorden og var storoffiser av den franske Æreslegionen.

Kilder