Francis Hagerups første regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Francis Hagerups første regjering besto av partiene Høire (H), Moderate Venstre (MV) og Venstre (V), og ble utnevnt i statsråd 14. oktober 1895 etter at Emil Stangs andre regjering var innvilget avskjed av kong Oscar II, med virkning fra 14. oktober 1895 kl. 10.30. Denne regjeringen gikk av etter at statsministeren hadde stilt kabinettspørsmål på behandlingen av utenrikssaker i den svensk-norske personalunionen. Statsminister (i Stockholm) Gregers Gram og statsrådene Francis Hagerup, Peder Nilsen og Wilhelm Olssøn trakk sine avskjedssøknader tilbake og ble utnevnt i den nye regjeringen.

Regjeringen søkte avskjed i statsråd 12. februar 1898 da de ikke fikk tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i statsråd 17. februar 1898, med virkning fra 17. februar 1898 kl. 12.00. Samtidig ble Johannes Steens andre regjering utnevnt, med virkning fra 17. februar 1898 kl. 12.00.

Statsrådene

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke Fra Til
Francis Hagerup Statsminister H Jurist, Professor
Justisdepartementet H
Revisjonsdepartementet H august 1897
Gregers Gram Statsminister i Stockholm H Høyesterettsassessor
Peder Nilsen Arbeidsdepartementet H Jernbaneingeniør 18. august 1897
Statsrådsavdelingen i Stockholm H 18. august 1897 16. september 1897
Wilhelm Olssøn Forsvarsdepartementet H Oberstløytnant
Jacob Sverdrup Kirkedepartementet MV Teolog
Baard Madsen Haugland Statsrådsavdelingen i Stockholm MV Tollkasserer 7. mai 1896*
Birger Kildal Finansdepartementet V Jurist, industrileder November 1895
Thomas Engelhart Indredepartementet V Høyesterettsadvokat August 1897
Statsrådsavdelingen i Stockholm V August 1897
Harald Smedal Statsrådsavdelingen i Stockholm V Statsadvokat 26. november 1896
Revisjonsdepartementet V 26. november 1896
Justisdepartementet V August 1897
Fredrik Stang Lund Finansdepartementet V Høyesterettsadvokat November 1895
Revisjonsdepartementet V November 1895 26. november 1896
Statsrådsavdelingen i Stockholm V 26. november 1896 August 1897
Arbeidsdepartementet V August 1897
Olaj Johan Olsen Statsrådsavdelingen i Stockholm MV Jurist, embetsmann 15. august 1896 August 1897
Indredepartewmentet MV August 1897
  • Død i embetet

Kilder