Bispegata (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oslo torg og Bispegata sett fra øst, 2007.
Foto: Helge Høifødt

Bispegata er i gate i Gamlebyen i Oslo. Den er en etterfølger til Bispeallmenningen, som i middelalderen gikk vestover fra Oslo torg til Bjørvika. Gata er forlenget i forhold til Bispeallmenningen, og strekker seg fra St. Hallvards gate til Festningstunnelen.

I 1960-åra ble Bispegata omgjort til en seksfelts motorvei. Deler av den, strekningen fra Bispelokket til Festningstunnelen, er fortsatt en del av E18 og har seks felt, mens delen som ligger innenfor Gamlebyen er innsnevret til to felt. I forbindelse med at Bjørvikatunnelen blir ferdigstilt i 2010 vil det bli omfattende endringer i gateløpet. Bare den delen som ligger i Gamlebyen vil beholde navnet Bispegata, mens området vest for krysset med Kong Håkon 5.s gate (Oslo) (dagens Sørengkaia) vil bli hetende Dronning Eufemias gate. Hele gateløpet blir nedgradert til kommunal vei.

I Statens vegvesens planer er strekningen av Bispegata som går langs Minneparken tatt ut av veiplanen. Dette vil åpne for at man kan fjerne betonglokket over den sørlige delen av Hallvardskatedralen og reetablere Oslo torg.

Bispegata 12 er et fabrikklokale kalt «Borgen». Det ble oppført i 1916 som verksted for NSB, og senere påbygd fra tre til fem etasjer. Bygningen ble i forbindelse med omlegginga av Follobanen i 2013 bestemt revet. I april 2013 flytta den siste leietakeren ut, og husokkupanter tok over bygningen. De protesterer mot rivinga, og krever at Follobanen legges i tunnel under bygningen og parken. I planen for Follobanen er det allerede bestemt at den skal gå i tunnel, og området ved Borgen skal brukes til en utvidelse av Middelalderparken. Da riving ble beslutta var endelig reguleringsplan for Follobanen ikke klar, og det er dermed usikkert hvordan den tril slutt vil gå. Bydelsutvalget i Gamle Oslo sa nei til riving inntil nærmere plan for Middelalderparken er klar, men riving ble allikevel vedtatt i 2012.

Bispegata 16 er NSBs lokomotivverksted fra 1893, som leies ut til forskjellige firmaer etter at NSB la ned virksomheten. Det har lenge vært planer om et middelaldermuseum i bygningen, som delvis ligger oppå ruinene av Kongsgården.

Galleri

Litteratur


Koordinater: 59.905777° N 10.767491° Ø