Bispelokket

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bispelokket sett fra Operaen i 2008.
Foto: Stig Rune Pedersen (2008).
Riving av Bispelokket i 2012.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Bispelokket var en trafikkmaskin i to plan i Bjørvika (Oslo) i Oslo. Den hadde navn fra Bispegata, som da var en del av E18, og Nylandsveien som var en del av riksveg 162, fram til 2010 riksveg 4. Den ble åpna i desember 1967, tatt ut av bruk i 2011 og revet i 2011/2012.

Trafikkmaskinen, som tok unna opp til 140 000 kjøretøy i døgnet, var Oslos trafikale sentrum. Det var til Bispelokket at avstanden til Oslo ble målt, og ikke til Jernbanetorget eller Rådhusplassen som mange har trodd.

Historie

Da Bjørvikatunnelen åpna i 2010 var ikke lenger Bispegata en del av E18, og trafikken ble leda utenom. Trafikken på Bispelokket falt dermed til omkring 40 000 biler i døgnet. Det hadde på det tidspunkt vært klart en tid at man ville rive Bispelokket i forbindelse med utbygging i Bjørvika. Den 28. oktober 2011 ble den stengt, og siden 31. oktober 2011 har rundkjøringa ved Postgirobygget vært målepuntk for avstander til Oslo. Rivinga starta 4. november 2011, med blant annet statsminister Jens Stoltenberg som tilskuer. Arbeidet var ferdig den 16. februar 2012. Under rivningsarbeidet ble trafikk leda over Norgenga bru, og gjennom tunnel og vei under Bispelokket. Den 1. februar 2012 ble tunnelen og veien stengt, og fra neste dag var Operagata og Havnegata ny hovedvei i Bjørvika.

Ramper og andre kontruksjoner som gikk inn til spor 15 på Oslo S ble stående noe lenger, og ble revet i forbindelse med anlegget av Dronning Eufemias gate.

Plassen der selve Bispelokket sto ble tomteareal for nye Deichman. Etter at Bispelokket ble nedlagt er Sinsenkrysset Norges mest trafikkerte veikryss, med i overkant av 100 000 kjøretøy i døgnet.

Under Bispelokket var det et tilholdssted for hjemløse, og den grå betongen var et populært sted for graffiti. I forbindelse med rivinga ga Hanne Ekkeren ut boka Bispelokket, der hun presenterte hjemløses skjebner og mye av graffitien.

Referanser til Bispelokket

I Harald Eias første sketsj om Oslolosen havner et utenbys følge i rundkjøring på Bispelokket, og klarer ikke å komme seg ut. Oslolosen slippes ned i bussen fra helikopter, og redder dem – og orienterer om at det er påbudt med los i Oslo.

Bispelokket er nevnt i et stort antall skjønnlitterære bøker, og det er typisk at omtalen sjelden er særlig positiv. Et par eksempler: «I trafikkmaskinen på bispelokket sto trafikken stille. Arbeidet med operabygget i Bjørvika sende noen tusen bilister ekstra gjennom den allerede hardt prøvede rundkjøringen.»[1] og «Han tok av ved Bispelokket, et trafikalt monster som gudskjelov snart sto for fall [...]».[2]

Litteratur og kilder

  1. Horst 2007: 277.
  2. Hanssen 2012: 77.