Bjørbeliaplass under Kabberud

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hei på deg! Denne siden heter Bjørbeliaplass under Kabberud

Bjørbeliaplass
Bjørbelia under Kabberud 1800.jpg
Bjørbeliaplass er ikke å finne på kart, men lå nær plassene Bjørbelia søndre (nedre) og Bjørbelia nordre (øvre). Kartverkets navn på Gumpingrud Kiern er nå Kabberudtjernet. Kartverkets historiske arkiv (1800).
Alt. navn: Bjørbelien, Bjørberglien
Sokn: Vinger
Kommune: Kongsvinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Gnr.: 9
Bnr: Umatrikulert
Type: Husmannsplass

Bjørbeliaplass var en av flere husmannsplasser under Kabberud i tidligere Vinger kommune beliggende i lia som har gitt plassene navn.

Kabberud hadde en husmann allerede i 1723, og det er mye som tyder på at det kan ha vært i Bjørbelia fordi de øvrige plassene på Kabberud, Kabberudmoen og Kabberudbråten, ble ryddet på 1730-tallet og senere. Trolig var Tor Gulbrandsen den første husmannen i Bjørbelia, men her som ellers under Kabberud, flyttet husmennene så ofte at det er vanskelig å vite noe sikkert om dette.

Omkring 1785 ble det to plasser her, Bjørbelia søndre og Bjørnberlia nordre, og senere også tredje plass. I samme område lå trolig også husmannsplassen Kjernsli.

Her omtales den tredje plassen:

Vi vet ikke hvor denne plassen lå i forhold til den nordre og søndre, og for ikke å forveksle plassene har vi valgt å bruke navnet Bjørbeliaplass.

Til denne plassen kom skinnfellmaker Hans Halvorsen (1821 – 1900) fra Frauvigen omkring 1845. Andre enn familien hans har neppe vært her fast.

Hans hadde i 1843 giftet seg med Olea Halvorsen (1816 – 1892) fra Lønnhøiden øvre. Deres førstefødte var datteren Bertea født i 1844 og deretter fulgte fem gutter. Den yngste av dem var født i 1857 og døde samme år.

Som "Husmand med Jord" kunne Hans Halvorsen og familien i 1865 fø 4 kyr og 2 sauer, så 1 tønne blandkorn, ½ tønne havre og sette 2 tønner poteter. Ti år senere hadde de 3 kyr og 4 sauer, sådde 2 tønner blandkorn og satte 2 tønner poteter.

Hans Hansen født 1855 var nest yngst av barna og overtok etter foreldrene på plassen. Han giftet seg i 1880 med Bertea Olsdatter født 1858 fra Aasen under Overud og fikk sønnen Ole året etter.

Navnet

Det er vanskelig å si hva navnet på plassene står for. Forstavelsen bjør kan være knyttet til enten bjørn eller bever, mens mellomleddet be muligens er en forkortet form av berg eller ber (bær). På kart fra omkring 1800 er navnet skrevet Biørnbærlien, som da må tolkes som lia der bjørnen spiser bær og ikke som ei li hvor det vokser bjørnebær (Rubus fruticosus), ei plante som ikke er del av den naturlige floraen i distriktet.

Navnet har også blitt skrevet Bjørberglien, Bjørberlien, Bjørberlia og Bjørbelien. Statens kartverk har vedtatt navneformen Bjørbelia.

Litteratur og kilder