Borre kirke og kirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Borre kirke.
Foto: Dag Bertelsen (2001)

Borre kirke og Borre kirkegård ligger ved veien Kirkebakken (fylkesvei 325) i Borre i Horten kommune, like ved Borre prestegård og nær Borreparken med Borrehaugene. Kirken er en enskipet murkirke fra 1100-tallet i romansk stil, innviet til St. Olav og St. Nikolaus. Den ble sist grundig restaurert på 1920-tallet. Den er soknekirke for Borre sokn, og var tidligere hovedkirke i Borre prestegjeld.

På Borre kirkegård, som har vært i bruk siden middelalderen, er blant andre industrigründer Sam Eyde gravlagt, i et eget, frittstående gravmausoleum. Kirkegården, som ligger rundt hele kirken, har gradvis blitt utvidet.

Borre kirke

Gravkapellet på Borre kirkegård. Bygget, som er fra 1930-åra, har ifølge NIKU «tydelige likhetstrekk med Gunnar Asplunds Skogskapellet i Stockholm fra 1920».
Foto: Trond Nygård (2020).
Borre prestegård ligger ved Borre kirke, nær Borreparken med Borrehaugene.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Borre kirke er bygd av rått tilhugget stein, delvis også naturstein, lagt i tykke murer. I skipet er bredden 1,70 meter. Kirken er bygd med fire rom etter hverandre. Fra hovedinngangen i vest kommer man inn i våpenhuset med en trapp på hver langside opp til galleriet. Koret er skilt fra skipet ved en bred hvelving. Skipets lengde er 15,50 meter og bredden er 11,20 meter. Kirken har sitteplass til ca. 300 mennesker.

Altertavlen er fra 1665, og skåret av Abel Schrøder. Alter er sannsynligvis like gammelt som kirken selv, og prekestolen er fra ca. 1600. Kirken har to kirkeklokker som begge er omstøpt fra eldre klokker, den ene av Borger Riise ved Jarlsberg (1807), den andre av Olsen Nauen klokkestøperi ved Tønsberg (1846). I 1889 fikk kirken orgel levert av orgelbygger Albert Hollenbach fra Neuruppin i Brandenburg.

Borre kirke var en av mange kirker i Vestfold som ble innlemmet i Jarlsberg grevskap da dette ble opprettet i 1684. Kirken forble i grevskapets eie, senere stamhuset Jarlsberg, til den i 1899 ble kjøpt av skipsreder Christoffer Hannevig, som ga den til Borre menighet.

Borre kirke ble restaurert i 1928 under ledelse av arkitektene Carl Buch og Lorentz Harboe Ree. Kirken fikk ved samme anledning nytt våpenhus, skjenket av Sam Eyde, som bodde på nærliggende Semb hovedgård.

Gjenåpningen av kirken etter restaureringen fant sted 30. mars 1928. Aftenposten rapporterte i sitt aftennummer samme dag fra begivenheten:

I formiddag foregikk så den høitidelige innvielse av den restarerte Borre kirke i overvære av en rekke innbudne og så mange av bygdens folk som kirken på nogen måte kunde romme. … Høitideligheten skulde begynne kl. 10 ½. Kirkeklokkene klang utover bygden, og orgelet bruste. Da blev det meldt, at biskop Lunde fra Oslo, på grunn av det vanskelige føre ikke var kommet lenger enn til Holmestrand og derfra måtte fortsette med toget. Dette bevirket over 1 times utsettelse, så folk fikk god anledning til å ta kirken i øiesyn. Da så biskopen kom, leste først sogneprest Bergland op en lengere beretning om restaureringsarbeidet. Biskop Lunde forrettet deretter.

Driftsbygningen er fra 1974 og gravkapellet fra 1930-tallet.

I Universitetets oldsaksamling er det et middelalderkors som kommer fra Borre kirke, Borrekorset.

Borre kirkegård

Motiv fra Borre kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
«Kirkegård ved havet». Utsikt mot Oslofjorden, Sam Eydes gravmausoleum til venstre.
Foto: Trond Nygård (2020).

Borre kirkegård ligger ved Borre kirke, rundt hele kirken. Det har vært gravplass her siden middelalderen. Kirkegården er utvidet mot øst, i retning prestegården, og senere mot sør, ved veien Steinbrygga.

Kirkegårdens sørøstre del domineres av et frittstående mausoleum for industrigründer, Norsk Hydro-grunnlegger Sam Eyde (1866-1940). Noen gamle gravplater fra 1800-tallet er samlet på et mindre felt nordøst for kirken, vest for gravkapellet.

Enkelte gravlagte:

Galleri

Kilder og referanser

Eksterne lenker

Koordinater: 59.382316° N 10.459508° Ø