Breilibakken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Breilibakken
Breilibakken 1950-åra.png
Breilibakken i 1950-åra.
Foto: Norske Gardsbruk
Rydda: 1832
Sted: Nordlia
Fylke: Oppland
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 121
Bnr: 2
Adresse: Gjøvikvegen 909

Breilibakken er et tidligere gardsbruk (gnr. 121/2) i Nordlia i Østre Toten kommune. Dativ og preposisjon: på Breilibakka. Jorda er solgt fra som boligfelt, så Breilibakken er nå en villaeiendom med stor tomt (ca. 7 mål). Våningshuset er bygd rundt 1908. Et omtrent like gammalt uthus er revet (ca. 2009) og erstatta av en garasje.

Breilibakkens eiendomshistorie er en kompleks affære, for stedet har vært både gard, underbruk, husmannsplass, småbruk og villaeiendom. Eiendommen har dessuten vært et økonomisk knutepunkt i Nordlia, med både landhandel og meieri.

Gardsbruket

Breilibakken ble bygd opp ca. 1832, da bruket ble fradelt Breili. Stedet ble en ganske stor jordbrukseiendom, med 15-16 kuer. Til garden hørte fra 1850 også enga på nabogarden Ner-Kallrustad (gnr. 122, bnr. 3).

I 1860 begynte eieren Andreas Stenberg landhandleri på Breilibakken. Dette var den første butikken i Nordlia og regnes som forløperen til Nordlia Handel. I nærheten av landhandleriet grunnla gardbrukerne i nabolaget Nordliens Meieri rundt 1870.

Stenberg sikra seg i 1872 også naboeiendommen Asgard. Etter folketellinga i 1875 ser Breilibakken ut til å ha vært hovedbølet på Stenbergs eiendom, men i 1881 bygde den nye eieren, Even Askegaard, nye hus på Asgard. Huset på Breilibakken ble da bolig for en husmannsfamilie.

I 1908 ble stedet igjen sjølstendig bruk, etter at Even Askegaard solgte mesteparten av den samla eiendommen Asgard-Breilibakken-Kallrustadenga, men beholdt Breilibakk-tomta og rundt 20 mål jord. En del av den opprinnelige jorda på Breilbakken hadde Askegaard solgt til det nyoppretta bruket Nordrum.

Boligfelt

Graving på det gamle jordet på Breilibakken, i forbindelse med bygging av eneboliger. Til høgre skimtes litt av den nye garasjen på hovedbølet.
Foto: Sveum graveservice (ca. 2011)

På 1960-tallet solgte daværende eier Egil Rødevand husa på Breilibakken, men beholdt jorda. Denne ble på 1960- og 1970-tallet leid bort til Øver-Kallrustad og til slutt til Anekstad. Jorda ble deretter liggende brakk, og vokste att med skau. Rundt 2000 ble det gamle Breilibakkjordet omregulert til boligområde. Pr. 2015 er det bygd fem hus på feltet, som har vegadressa Breilibakken.

Også Asgardsfeltet, som ligger inntil boligområdet Breilibakken, er bygd på gammal Breilibakk-grunn. Dette boligfeltet ble bygd midt på 1980-tallet, i skauen som Asgard beholdt etter at resten av Breilibakken ble solgt fra tidligere på 1900-tallet. Feltet ble utvida mot sør i 2010-åra. At tomtene opprinnelig lå under Breilibakken (og ikke Asgard), vises ved at de har gardsnummer 121.

Husmannsplasser

Kilder og litteratur