Asgard (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Asgard
Alt. navn: Askegård, Askegaard
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 124
Bnr: 1
Adresse: Gjøvikvegen
Asgardsjordet 20. mars 2012. Tidlig vår dette året, jordet er helt bart. I mellomgrunnen ses de nåværende husa på Asgard, og bak er Mjøsa og Nes på Hedmarken.

Asgard er en gard i Nordlia i Østre Toten (gnr. 124). Garden har nå ca. 75 mål jord og 107 mål skau. Den dyrka jorda har siden 1990-tallet blitt leid bort. Gardsnavnet har oftest blitt skrevet Askegaard.

Gardstunet lå fram til 1881 ca. 200 meter lenger sør, men ble da flytta til sin nåværende beliggenhet ved den gamle Trondhjemsvegen. Et komplett tun ble da bygd opp, men ingen av disse husa er bevart (2010). To av dem forsvant i tragiske branner. I 1963 brant låven ned, og i 2004 led hovedbygningen samme skjebne. I den siste brannen omkom gardens daværende eier, Arvid Askegaard. Både låve og hovedbygning ble bygd opp att etter brannene. Stabburet og bryggerhuset ble revet i 2010.

Asgard var lenge en av de minste gardene i Nordlia, men i 1872 ble stedet slått sammen med Breilibakken og mesteparten av enga på Ner-Kallrustad. Asgard ble hovedbøl i 1881, da de nye husa ble bygd.

I løpet av 1900-tallet har imidlertid mesteparten av dette tilleggsarealet blitt solgt. Rundt 1910 oppsto Nordrum og en del av Breilibakken som sjølstendige bruk, og Kallrustadenga ble etappevis solgt til naboeiendommen Engelia. Også en del av strandlinja mot Mjøsa ble unnasolgt til småbruk og villaer. På 1980-tallet ble store deler av skauen lagt ut til boligområde, som Asgardsfeltet (Askegårdsfeltet). Alt tidlig på 1970-tallet (?) hadde Østre Toten kommune kjøpt dette arealet fra Asgard. Også bruket Nordstrand er utskilt fra Asgard.

Gardsnavnet er ifølge Norske Gaardnavne (NG) opprinnelig «Ásgarðar, Flt., her formodentlig af áss m., en Aas. Ligger ikke langt fra Mjøsen, under en Aas.» Garden lå før flyttinga i 1881 nærmere denne åsen, noe som gjør denne forklaringa sannsynlig. Den folkeetymologiske tolkningen har derimot vært at forleddet kommer av treslaget ask, som det vokser mye av i området. Derfor har navnet ifølge NG «ved falsk Etymologi alm. været skrevet Askegaard.»

Asgard har atkomst fra Gamle skolevegen.

Personer fra Asgard

Gravsteinen til Johannes og Arvid Askegaard, Nordlia kirkegard.
Foto: Jorun Vang (2008)

Husmannsplasser

Kilder og litteratur


Koordinater: 60.74908° N 10.754525° Ø