Caspar Christopher Brockenhuus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Generalmajor og godseier Caspar Christopher Brockenhuus.

Caspar Christopher Brockenhuus (født rundt 1649, død 1713) var offiser og godseier på Hovinsholm.

Familie og barn

Brockenhuus var sønn av oberst og lensherre Johan Brockenhuus til Sebbekloster i Nørrejylland (død 1673) og Anna Johansdatter von Rantzau. 11. juni 1678 ble han gift på Akershus med Cahrine Hedevig Løvenhielm (født 1661, død 5. mai 1719), som var datter av generalmajor Hans Løvenhjelm (1627-1699) og Bertha Ahlefeldt (død 1672).

  1. Hans Løvenhielm Brockenhuus, født 20. august 1679, død 29. september 1734, kaptein. Gift med Ide Sophie Gersdorff (1686-1726).
  2. Anne Margrethe Brockenhuus, født 1680, død 30. juli 1768, gift 16. august 1704 med general Barthold Heinrich von Lützow (1654-1729).[1]
  3. Birgitte Magdalene Brockenhuus, født 1684, død 1769, gift med Jørgen Otto Brockenhuus (1664–1728).
  4. Sophie Brockenhuus, gift 1725 med oberst Frantz Henrich von Schlanbusch. Ifølge Ovenstad var ekteskapet «så ulykkelig, at hun tok sig selv avdage».[2]

Brockenhuus hadde også den uekte sønnen Johan Caspar Brockenhuus-Løvenhielm, født ca 1677, død 6. mai 1725, oberstløytnant. Gift 1714 med Gjertrud Cathrine Reichwein.

Virke som offiser

Brockenhuus ble immatrikulert ved universitetet i Leiden i Nederland i 1671, og skrev sjøl senere at han hadde tjent «fremmede potentater» i sju år, og ble ansatt som løytnant da han kom hjem. Han var kornett ved regimentet til hest i 1672, så løytnant ved samme regiment, og var på pensjon fra 28. mars 1673 til 1. oktober 1675, da han ble rittmester ved farbroren oberstløytnant Ove Brockenhuus’ kavalerieskadron.

1. september 1676 ble Brockenhuus oberstløytnant ved Akershus nasjonale infanteriregiment under oberst Johan Arnold, og han ble forflyttet 1. januar 1681 til 1. Opplandske nasjonale infanteriregiment. Samtidig var han også generaladjutant hos Christian V i Norge. Fra 14. oktober 1682 ble han oberst og sjef for det samme regimentet, og han ble brigader 1702. Denne stillinga beholdt han til 17. oktober 1710, og 13. mars 1711 tok han avskjed med generalmajors rang og 500 riksdaler i pensjon, senere forhøyet til 800 riksdaler.

Godseier på Hedemarken

1678 ble han gift med Cahrine Hedevig Løvenhielm, og ved giftermålet overtok han et stort jordegods etter slekta Bjelke. Cathrines stemor var nemlig Sofie Bjelke, datter av Jens Bjelke, og hun og mannen Hans Løvenhielm hadde kjøpt tre setegarder på Hedemarken av hennes bror Jørgen Bjelke i 1682: Hovinsholm, Skredshol og Tjerne. Ekteparet Brockenhuus overtok disse tre setegardene i åra 1684-1686, og de bosatte seg på Hovinsholm på Helgøya, der de satte opp en praktfull hovedbygning i 1685 eller 1686, som sto fram til en brann i 1937. Brockenhuus brukte dessuten garden som militært hovedkvarter, og ekserserte sitt eget livkompani der.

Brockenhuus døde i 1713, og fru Brockenhuus døde i 1719. Få år etter ble alle de tre setegardene og alle solgt til oppsitterne og andre bønder, og dette var således et viktig kapittel i overgangen til sjøleieHedemarken.

Fotnoter

  1. Weidling, side 239.
  2. Ovenstad, side 149.

Litteratur