Jørgen Otto Brockenhuus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jørgen Otto Brockenhuus (født 11. mars 1664, død august 1728) var offiser. Han eide setegarden Åker med Disen i Vang på Hedmarken.

Tidlig liv

Jørgen Otto Brockenhuus ble født på Storhamar, og var sønn av oberst Ove Brockenhuus (død 1681) og Sophie Sprang. Brockenhuus var ei dansk adelsslekt, kjent fra 1397,[1] og flere medlemmer av slekta ble offiserer i Norge. Så også Jørgen Otto Brockenhuus: Ifølge Olai Ovenstad var faren bosatt i Ringsaker sokn i 1675, men allerede i 1681, sytten år gammel, reiste junior til Nederland der han tjente som fenrik og som kadett i prinsen av Oraniens garde. Senere, i 1685, sto han ved Drabantgarden i Danmark, og ble senere sekondløytnant i Wedels jyske infanteriregiment.

Videre karriere

29. april 1687 ble han utnevnt til kapteinløytnant ved Krags gevorbne infanteriregtiment i Norge, og han avanserte til kaptein ved samme regiments grenaderkompani 16. oktober 1688. 23. april 1698 ble han sekondmajor.

8. mai 1700 ble han premiermajor ved Oppland regiment og sjef for S. Gudbrandsdalske kompani, 18. august 1704 fikk han oberstløytnants karakter, og 14. mai 1707 ble han virkelig oberstløytnant. Omsider ble han oberst og sjef for regimentet 17. oktober 1711.

Ved den nye hærordningen ble han utnevnt til sjef for 1. Oplandske nasjonale infanteriregiment fra den 15. august 1718, og den ble han i resten av livet. Han døde i august 1728.[2]

Eiendommer

Brockenhuus eide setegarden Åker med Disen i det som den gang var Vang prestegjeld, i dag Hamar kommune, samt setegarden Samsal i Ringsaker. Etter at Brockenhuus døde i 1728, drev enka Åker og Disen ei stund. Hun solgte Disen-gardene i 1733, og noen år etter Åker til oberst Christian Friderich de Reichau.

Brockenhuus eide også følgende eiendommer i Stange:

Familie

Brochenhuus ble gift første gang med Blancheflor Sophie Due. Hun var datter av oberst Jacob Due (død 1660) og Margrethe Juel, og enke etter major Wilhelm Coucheron (sønn av Willem Coucheron, død 1693). Etter hun døde, ble han gift andre gang med Birgitte (Bertha) Magdalene Brockenhuus (født 21. februar 1684, død 3. mars 1769). Hun var datter av fetteren generalmajor Caspar Christopher Brockenhuus og Kathrine Hedevig LøvenhielmHovinsholm. Deres etterkommere førte navnet Brockenhuus-Schack, og denne slekta ble opptatt i den danske grevestanden i 1822, og sitter i dag på godsa Giesegård og Gram i Danmark.[8] Ett av barna var Ove Frederik Brockenhuus (1717-1795), senere general og kommandant på Fredrikstad festning 1776-1788. Han kalte seg også Brockenhuus-Schack, men fikk ingen barn.

Fotnoter

  1. «Brockenhuus» i Store norske leksikon.
  2. Ovenstad oppgir at han døde mellom 27. og 30. august 1728, ettermannen hans ble utnevnt 30. august.
  3. Veflingstad 1951, side 48.
  4. Veflingstad 1951, side 53.
  5. Veflingstad 1951, side 174.
  6. Veflingstad 1951, side 222.
  7. Veflingstad 1951, side 316.
  8. «Brockenhuus» i Store norske leksikon.

Litteratur