Cecilia Sigurdsdotter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Cecilia Sigurdsdotter (født senest 1156, død etter 1185) var kongsdatter og mor til kong Inge Bårdsson. Hun var datter av Sigurd Munn og ei ukjent kvinne. Da Sverre Sigurdsson hevdet å være sønn av Sigurd Munn anerkjente hun slektskapet. Hennes posisjon som kongsdatter og søster av Sverre gjorde henne til et attraktivt gifte, men også til en risikofaktor for Sverres motstandere. Hun fikk en sønn i hvert av sine to ekteskap, først Håkon Galen og deretter Inge Bårdsson.

Cecilia ble født senest i 1156, i og med at faren ble drept i 1155. Hun ble oppfostret på Gjølme i Orkdalen. Det er usikkert når hun ble giftet bort for første gang, men det skal ha skjedd fordi Erling Skakke og Magnus Erlingsson ønsket å få henne ut av landet fordi hun kunne bli et samlingspunkt for motstanderne deres. Hun ble gift med svensken Folkvid, som var lendmann i Värmland. De fikk sønnen Håkon Galen, som senere ble jarl under Guttorm Sigurdsson og Inge Bårdsson, og som selv var en sterk kandidat til å bli konge da Inge ble hyllet.

I 1177 kom Sverre Sigurdsson til Värmland, og Cecilia skal da ifølge Sverres saga ha anerkjent ham som sin bror. De var først tilbakeholdne med tanke på muligheten for å søke kongsnavn, men etter slaget på Re i 1177 sto birkebeinerne uten leder, og Sverre fylte tomrommet Øystein Møyla hadde etterlatt seg. Cecilia skal ha forlatt Folkvid etter at Sverre hadde vunnet seg en plass i Trøndelag. Hun fikk Gjølme i gave av broren, og flyttet dit. Ekteskapet med Folkvid hadde ifølge sagaen vært kjærlighetsløst. Sagaen forteller at hun bodde på Gjølme i 1181, da hun bisto lendmannen Bård Guttormsson med opplysninger om opprørsflokken heklungene. De to ble antagelig kjent med hverandre i tiden etter dette. I 1184 ønsket Sverre at Cecilia og Bård skulle gifte seg. Kirken satte seg imot dette, fordi han allerede var gift med Folkvid. Ekteskapet var etter katolsk kirkerett uoppløselig. Men Cecilia kunne føre vitner på at hun var blitt gift mot sin vilje, og erkebiskopen kunne da annullere det første ekteskapet. Med Bård fikk hun sønnen Inge Bårdsson. Hennes innsats for å få annullert det første ekteskapet, noe hun gjorde etter å ha blitt kjent med Bård, tyder på at det i dette tilfellet ikke bare var kongens ønske at de skulle gifte seg, men at Bård og Cecilia også ville det selv.

Cecilia døde etter at Inge ble født i 1185, antagelig ikke lenge etter fødselen. Hun ble gravlagt på nordsiden av koret i Kristkirken i Nidaros. Bård Guttormsson fikk senere, omkring 1189, sønnen Skule med Ragnfrid Erlingsdotter.

Etter Cecilias død, i 1212, ble spørsmålet om hennes ekteskap tatt opp igjen av sønnen Håkon Galen. Han trakk halvbroren Inges legitimitet i tvil, og erkebiskop Tore valgte sammen med to andre biskoper å se bort fra Øystein Erlendssons avgjørelse om å annullere ekteskapet. Dette førte til at det var lettere for Håkon å presse gjennom en arvefølgeavtale som øyensynlig var svært gunstig for ham og sønnen Knut. Siden Håkon døde før Inge, og arvefølgestriden etter Inges død først og fremst ble en kamp mellom Skule Bårdsson og Håkon Håkonsson, fikk ikke dette noen praktiske konsekvenser.

Kilder