Christian Braunmann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Braunmann, etter maleri. Fra Det gamle Christiania, utg. 1924.

Christian Braunmann (født 1657, død 1737) var lagmann i Agder fra 1704 til 1729.

Embetskarriere

Braunmann hadde vært viselagmann hos Laurits Andersen Undal fra 1692 til han ble utnevnt i embetet da Undal døde i 1703.[1] Braunmann var assessor i Overhoffretten 1710–1729. Han var justisråd fra 1718.

Kommissær

I 1701, mens han var viselagmann, ble han og sorenskriveren i Aker, Hans Lauritsen, befalt å forestå skiftet etter borgermester Johan Pedersen Bergman i Christiania.[2]

I 1703, mens han var viselagmann, ble Braunmann, amtmann Andreas Undal og stiftamtsskriver Jacob Preus oppnevnt til å undersøke en tvist mellom magistrat og borgerskap bl.a. om byens privilegier.[3]

Familie

Braunmann var gift med Anne Marie Jensdatter Brode. Etter maleri, fra Det gamle Christiania, utg. 1924.

Braunmann ble født 1657 og døde i 1737. Han var sønn av proviantforvalter på Akershus, senere zahlkommissær, Dominicus Braunmann fra Slesvig og Sophia Catharina Hübens. Braunmann ble gift 4. mars 1696 med Anne Maria Jensdatter Brode, f. 29. desember 1672 i Christiania, d. 26. november 1726, datter av Jens Jensen og Eleonora Lydersdatter.

Barn:

Sophia Catharina, f. 1704; g.m. Johan Krefting.
Eleonore, d. 1755; g.m. Just Must.
Paul Braunmann, d. 1757, viseoverbergamtskriver ved Kongsberg Sølvverk.

Braunmann var søster av Catharina Braunmann (1659–1742), gift med Paul Petersen Vogt, foreldre til lagmann Peter Vogt i Christiania.

Gulbrand Hansen Tullin (1694–1742) var tjener hos Braunmann en tid. Tullin kalte sønnen sin Christian Braunmann Tullin og oppkalte ham etter sin arbeidsgiver. Christian Braunmann Tullin, f. 1728, ble en fremtredende embetsmann som tolldirektør og en kjent dikter. Tullinløkka i Oslo er oppkalt etter Christian Braunmanns sønn Claus Tullin.

Bosted

Braunmann kjøpte Austad gård i Drammen da amtmann Paul Glud, tidligere lagmann i Fredrikstad, døde i 1719. Austad ble etter Braunmanns død overtatt av familien Krefting gjannom Braunmanns svigersønn.

Referanser

  1. Overhoffrettsdomar, bd. 3, sak 1697:20.
  2. Norske kongebrev, bd. VII, sak 1701:301.
  3. Norske kongebrev, bd. VII; sak 1703:240.


Fiat-justitia medium.jpg Christian Braunmann er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.