Christian Emil Stoud Platou

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Emil Stoud Platou.
Foto: Ukjent/Norsk Jernbanemuseum. Foto tatt mellom 1912 og 1923.

Christian Emil Stoud Platou (født 18. april 1861 på Hamar, død i Kristiania 28. juli 1923) var embetsmann og politiker (H). Han hadde en lang karriere innen NSB, der han også var generaldirektør 1912-19. Han representerte HøyreStortinget fra 1922. I 1923 ble han tilbudt en plass i Abraham Berges regjering, men avslo.

Familie

Christian Emil Stoud Platou var sønn av kjøpmann og banksjef Christian Fredrik Stoud Platou (1824-1883) og Olivia Dorothea Elisabeth (Elise) Sem (1833-1923), og var gift med Tomine Cornelia (Mina), født Lund (1861-1950). Platou var bror til forretningsmannen og grunnleggeren av Hansa bryggeri, Waldemar Stoud Platou (1868-1930) og onkel til den første kvinnelige stortingsrepresentant som var fast innvalgt, Karen Platou (1879-1950), samt arkitekten Frithjof Stoud Platou (1903-80).

Ved folketellingen i 1910 er Platou registrert som trafikdirektør ved Statsbanerene på adressen Majorstuveien 17 i Kristiania sammen med kone og fire barn. 8 år senere, i følge adresseboken for Kristiania for 1918, er familien fortsatt bosatt på samme adresse.

Liv og virke

Christian Emil Stoud Platou tok examen artium på Hamar i 1879, og ble cand jur. i 1884. Han var edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Mandal 1884-86, før han begynte en lang karriere innen Norges statsbaner (NSB) som sekretær for styret i 1887.

Platou var kontorsjef på revisjonskontoret i NSB 1892-1903, direktørassistent ved Trafikkavdelingen 1903-07, trafikkdirektør 1907-10, overbestyrer ved hovedjernbanen 1910-12 og generaldirektør 1912-19. I Norsk biografisk leksikon skriver O. Delphin Amundsen at Platou «arbeidet spesielt for å gjøre Statsbanene til en nyttig og lønnsom forretning med en selvstendig ledelse, uavhengig av politiske sidehensyn.»

Da Platou gikk av som generaldirektør for NSB i mars 1919, var det etter noe tids uenighet mellom ham og regjeringen om prioriteringene for jernbanen fremover. Avgangen vakte oppsikt, og i sin utgave 5. mars 1919 tok Aftenposten tok orde for at statsministeren selv måtte gripe inn for å få Platou til å bli sittende, men uten hell (utdrag):

Vi vil henstille til Regjeringens chef, statsminister Knudsen, personlig at tage affære og hindre, at vort jernbanevæsen skulde lide et saa stort stort tab. Det staar visselig i statsministerens haand at udvirke, at generaldirektøren kan faa det gehør og den indflydelse, uden hvilken en fremragende personlighed ikke kan forblive i sin stilling.

Platou representerte Høyre på Stortinget som 4. representant for Kristiania 1922-24.

Platou var også en sentral industrimann. Han var blant annet styremedlem hos O. Mustad & Søn, Schous bryggeri og Christiania Sparebank, og fra 1919 til sin død i 1923 var han formann i Norges Industriforbund. I slutten av mai 1923, like før han døde, ble han av påtroppende statsminister Abraham Berge tilbudt en posisjon i hans regjering, som justisminister. Platou avslo tilbudet.

Ettermæle

Christian Emil Stoud Platou er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I en nekrolog over Platou 28. juli 1923, samme dag som han døde, skrev Aftenposten blant annet:

I formiddag indløp den overraskende meddelelse at generaldirektør Chr. Platou inat er avgaat ved døden paa sin eiendom ved Rena. Han reiste ditop torsdag for at ta sig en ferie på nogen dage, og var da aldeles frisk. Den pludselige død skyldes hjertelammelse. … I vort jernbanevæsen har han nedlagt et overordentlig dyktig arbeide, og han nød en tillid som ingen anden blant jernbanens folk. Han var en streng og drivende chef for den store hær av funktionærer ved jernbanen; men alle hans undergivne visste, at i ham hadde de en chef, som var retferdig og som vilde deres alles vel, samtidig som han vilde, at jernbanene skulde staa i den beste kontakt med de trafikerende. … I Stortinget kom han sent ind, men han hadde fra første dag en anset og sterk stilling.

Christian Emil Stoud Platou er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Generaldirektør er benyttet.

Platou ble ridder av første klasse av St. Olavs Orden i 1909.

Kilder og litteratur

  • Adressebok for Kristiania 1918.
  • Aftenposten 5. mars 1919, om Platous avgang som generaldirektør for jernbanen.
  • Aftenposten 29. mai 1923, om Platous avslag på tilbudet fra Abraham Berge om å bli justisminister.
  • Aftenposten 28. juli 1923, nekrolog.
  • Amundsen, O. Delphin: «Christian Emil Stoud Platou», i Norsk biografisk leksikon I, bind XI, Oslo 1952.
  • Folketellingen 1910.
  • Om Platou hos nsd.no.

EKsterne lenker