Christian Julius Schou (1792–1874)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Julius Schou, maleri av Jo Piene (1913) etter eldre original av Knud Bergslien.
Foto: Oslo Museum.

Christian Julius Schou (1792-1874) var grosserer og bryggerieier, født i Christiania. Han drev variert handelsvirksomhet i hovedstadsområdet før han i 1837 overtok et eldre bryggeri og gjorde det om til Schous bryggeri. Bryggeriet ble solgt av hans etterkommere på 1890-tallet, men eksisterte under samme navn helt til det ble nedlagt i 1981.

Familie

Schou var født i Christiania som sønn av overtollbetjent Didrik Hansen Schou (1744-95) og Anna Ludovica Wittrog (død 1839), og ble gift i 1822 med Birgitte Halvordine Ramm (1796-1877). Han var far til Halvor Schou (1823–1879), farfar til Christian Julius Schou (1854-1909) og Olaf Schou (1861-1925), farfars far til Christian Julius Schou (1888-1955) og svigerfar til Oluf Nicolai Roll (1818-1906).

Merk at i følge gravminnet er Schou født 23. desember 1792, død 16. september 1874, mens han i følge Norsk biografisk leksikon er født 13. desember 1792, død 15. september 1874.

Liv og virke

Christian Schous far døde tidlig, og han ble pleiesønn hos slektningen Nicolay Bøgh på morssiden. Schou tok handelsborgerskap i Christiania i 1822 og opparbeidet en bondehandel på Grønland like ved Vaterlands bro. Han drev også en eddikfabrikk, et brennevinsbrenneri og en vattfabrikk. I 1834 kjøpte han Vestre Sinsen gård av staten.

Schou ble medlem av det første formannskapet i Christiania i 1837, men måtte i 1838 oppgi alle kommunale tillitsverv, da han hadde overtatt Lakkegården i det daværende Aker herred etter sin svigerfar generalmajor Hans Henrich Ramm (1758-1827), og flyttet ut av byen. Området ble en del av Christiania i 1859, så ved folketellingen for 1865 er han oppført som beboer av Christiania.

I 1837 kjøpte han Jørgen Youngs bryggeri i Fjerdingen, som han gjorde om til Schous bryggeri. Året 1821 ble satt som oppstartsåret for Youngs bryggeri, og det ble også brukt som oppstartsår for Schous bryggeri, som fram til nedleggelsen i 1981 ble markedsført som landets eldste.

Da Schou døde, ble virksomheten fortsatt av hans sønn og sønnesønn inntil bryggeriet ble solgt ut av familien i 1898. Det ble da overtatt av Hugo Wetlesen og Hans von der Planitz.

Bryggeriet samarbeidet fra 1961 med Frydenlunds Bryggeri (fusjonert 1977) og ble nedlagt i 1981.

Ettermæle

Christian Julius Schou er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I et minneskrift utgitt i anledning Schous bryggeris 100-årsjubileum i 1921 (Vogt 1921) ble Christian Schou beskrevet slik (utdrag):

En god arbeidsherre, hvis folk blev graahaaret i hans tjeneste – at fem av hans betrodde mænd hadde en arbeidstid hos ham av 266 aar taler et sprog, som gjør alle superlativer overflødige. Snil og hjelpsom var han, en husbond efter gammel sæd og skik. Men saa forlangte han ogsaa gjensidig loyalitet i arbeidsforholdene. … I sine forretningsforjold, som kjøbmand og fabrikant, blir Schou aldrig træt i arbeidet for at skaffe den bedst mulige vare, men saa forlanger han ogsaa reell behandling fra sine kontrahenters side. Da han engang hadde faat en mindreverdig leverance av humle fra Tyskland, nøiet han sig ikke med vanlige reklamasjoner, men sendt en prøve av varen til humlebørsen i Nürnberg.

Til Christian Schou og fru Birgittes gullbryllup på Sinsen gård i 1872 skrev Bjørnstjerne Bjørnson en egen vise, «Hans Skaal i Øl».

Christian Schou har gitt navn til Schous plass i Oslo. Christian Schous vei i Oslo er for øvrig oppkalt etter sønnensønnen med samme navn.

Christian Schou er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Kilder og referanser

Eksterne lenker