Christoffer Hjelde

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christoffer Olaus Mikalsen Hjelde, en av Beitstadens mænd.

Christoffer Olaus Mikalsen Hjelde (Kr. Hjelde) (født 25. august 1837, død 25. mai 1892) var gardbruker på Øver-Hjellan i Sprova i Beitstad i nåværende Steinkjer kommune. Han tok lærerutdannelse på Klæbu seminar og ble lærer i heimbygda. Seinere ble han klokker, og engasjerte seg sterkt innen avholdsbevegelsen hvor han etter hvert fikk og påtok seg flere verv. Han fikk også tid til å drive politikk; satt i formannskapet og ble ordfører i Beitstad i et år.

Lærer

Han tok lærerutdannelse på Klæbu seminar med eksamen i 1857, og ble en av de lærerne i heimbygda som skal ha hatt et godt gemytt, men som også ble kjent for å være rettvis men streng. Lærerposten beholdt han fra sitt 21. år i 1858 til han døde knapt 55 år gammel.

Familie

I 1868 ble stillingen som klokker ledig, og som anerkjent lærer – og ihuga avholdsmann fikk han også den posten. Han var da blitt gift med Johanna Lorentse Eriksdtr. Opdahl i 1862. Hun var datter av klokker Erik Opdahl og hustru Karen Marta på Vikan. Deres førstefødte ble Mikal (1864-1879), så kom Sara (ukjent fødselsår), Eline (1869 ugift), Martin (1871 – døde ung) og Magnus (1873) som ble gift med Hilda Mikalsdatter Benum og bosatte seg på Hamar. Da Christoffer døde, brått og uventet – av tarmslyng den 25. mai 1892 ble det svigersønnen Georg Sigurd Guneriusen Sprauten som kjøpte bølet.

Politiker

Allerede som 30-åring, fra 1867 finner vi ham som medlem av herredsstyret, en posisjon han hadde fram til i 1888. Men allerede i 1859 ble han vist tilliten som skole- og fattigkasserer, en posisjon han hadde til i 1873. I 1878-1879 var han ordfører i Beitstaden, og varaordfører var han i sju år fra 1880. Dertil var han overformynder fra 1888, og til sin død.

Kooperatør

Da den kooperative idè begynte å slå rot – og spre seg på Innherred ble Christoffer Hjelde – som han skrev seg - et selvskreven medlem av den første bestyrelsen i Beitstadens Forbrugsforening, som ble innmeldt i datidens handelsregister hos fogden i Inderøens fogderi den 2. mai 1881.

Avholdsmann

Da Ole Kallem gjesta bygda i 1883 ble Beitstadens Afholdsforening dannet med lærer Hjelde som lagets første formann. Og da Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag ble utskilt fra Trondhjems og omegns totalafholdsforening i 1891, ble «bonde, lærer og klokker Kristofer Hjelde», slik Aake O. Verdal skrev det, medlem av fylkesorganisasjonens første direktevalgte styre, etter at han sammen med Andreas S. Oksvold med flere i 1890 var oppnevnt som interimsstyre for overbygningen på Innherred. Han skal også ha fått i stand et sangkor som han drev i noen år.

Kilder

  • Bartnes, Henrik: Det gamle Beitstaden: kommune og allmenhistorie 1837-1904, Steinkjer 1969
  • Verdal. A.O.: Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag 25 aars minne (1891-1915), Steinkjer U.Å. (1915)
  • Riksarkivet - Beitstadens forbrugsforening Fa-L0008 - Privatarkiv 1394 Coop.
  • Christoffer O. Mikalsen i folketelling 1865 for Beitstad prestegjeld fra Digitalarkivet

Eksterne lenker