Den Lutherske Bekjennelseskirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Den Lutherske Bekjennelseskirke (forkort. LBK) er en luthersk frikirke som ble stiftet 18. juli 2009 på Stemnestaden i Grinde, Tysvær kommune. Kirken driver i hovedsak virksomhet i Rogaland, gjennom lokalmenigheter i Stavanger og på Karmøy, og utgir tidsskriftet Bibel og Bekjennelse.

Kirkens særpreg

Kirken regner seg som et fullverdig alternativ til Den norske kirke, og ser på Bibelen som eneste norm for tro, lære og liv. De bekjenner seg også til de lutherske bekjennelsesskriftene som er samlet i Konkordieboken. LBK definerer seg som en luthersk bekjennelseskirke, som de beskriver slik:

En luthersk bekjennelseskirke er en bekjennelseskirke der alle medlemmene bekjenner seg til den lutherske læren. Det er en kirke som både i skrift og tale bekjenner seg til den lære som vi finner utmeislet i de lutherske bekjennelsesskriftene. Disse skriftene fins samlet i Konkordieboken av 1580. Disse bekjennelsesskriftene fungerer ikke som en autoritet på samme linje som Bibelen. Men vi bekjenner oss til disse skriftene fordi vi har sett at de gir en riktig sammenfatning og utlegning av Guds Ord.

Kirken er tilsluttet Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK), sammen med 33 andre lutherske bekjennelseskirker over hele verden. De har også et tett samarbeid med det amerikanske kirkesamfunnet Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS).

LBK motsetter seg kraftig både bibelkritikk og synergistisk omvendelsesforkynnelse (at en kristen omvendelse består av et samarbeid mellom Gud og mennesket). Et annet viktig punkt er at de ikke kan praktisere kristent fellesskap med noe kirkesamfunn som avviker fra den lutherske bekjennelsen på noe som helst område.

Kort historikk

Det var menigheter både i Rogaland og Østfold allerede på 1970-tallet, men virksomheten var da knyttet opp til Lutherska Bekännelsekyrkan i Sverige, som nå er en av LBKs søsterkirker. Kirkens første menighet i Norge ble etablert på Avaldsnes i juni 1978, og tok navnet Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes. Senere samme år ble det etablert en menighet i daværende Hobøl kommune. Menigheten i Stavanger ble grunnlagt 26. mars 1981: St Lukas evangelisk-lutherske forsamling.

I 1987 oppstod det uenigheter innen dette arbeidet, noe som førte til at flere menigheter i Sverige og menigheten i Hobøl brøt forbindelsen med Lutherska Bekännelsekyrkan. Senere tok disse menighetene navnet Den Evangelisk Lutherske Bekjennelseskirke (ELBK).

I 2009 ble Den Lutherske Bekjennelseskirke i Norge organisert som et eget selvstendig kirkesamfunn. Dette skjedde under et kirkemøte på Stemnestaden i Grinde.

Prester

Den første som ble ordinert til prest i LBK i Norge var Ole Brandal. Han var fra starten pastor for menigheten i Avaldsnes, i 1981 ble han også tilknyttet den nystiftede menigheten i Stavanger. I september 1982 ble Egil Edvardsen ordinert til prest, og overtok etter Brandal som prest i St Lukas evangelisk-lutherske forsamling. Ole Brandal fortsatte sin prestegjerning i Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes til han døde i januar 1983.

Prestene i LBK under kirkemøte på Grinde i Rogaland, 2021. Fra venstre Egil Edvardsen, David Edvardsen og Tor J. Welde

Etter dette var Egil Edvardsen prest for begge forsamlingene. I 2003 ble også Tor Jakob Welde innsatt som prest, og virket både i Stavanger og Avaldsnes. David Edvardsen ble vigslet til prest i 2018, og siden da har disse tre delt på ansvaret for menighetene.

Kilder og eksternt stoff