Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra kirkesalen

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes er en menighet innen frikirken Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK). Menigheten ble opprettet i 1978, og har siden 1999 hatt kirkebygg i Visnesveien 75 i Avaldsnes , Karmøy kommune.

Historikk

6. juni 1978 er menighetens stiftelsesdato. En gruppe på 41 personer valgte å gå ut av organisasjonen Norsk Luthersk Lekmannsmisjon og Den norske kirke, etter å ha deltatt på en serie foredrag av teologen Seth Erlandsson fra det svenske kirkesamfunnet Lutherska Bekännelsekyrkan. Den nystiftede menigheten ble tilknyttet kirken i Sverige som en norsk lokalmenighet. Ole Brandal ble menighetens første pastor, han hadde tidligere vært predikant i Lekmannsmisjonen. Menigheten startet opp med gudstjenester og bibelstudier hver uke. Til å begynne med ble Brandals bolig brukt til samlingene, senere ble ulike lokaler benyttet fram til man kjøpte dagens kirkebygg. Fra 2018 har tre prester delt på ansvaret for menigheten.

18. juli 2009 ble Den Lutherske Bekjennelseskirke i Norge etablert som selvstendig kirkesamfunn med eget kirkestyre og egen kirkeordning. Menigheten i Avaldsnes ble da en del av dette, sammen med menigheten St Lukas evangelisk-lutherske forsamling i Stavanger.

Virksomhet

Menigheten har gudstjenester hver søndag. Det er også ukentlige bibelstudier og samlinger for barn. En gang i måneden er det kvinneforening i private hjem.

Alterring og alter

Kilder