Den strømmenske hovedvei

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den strømmenske hovedveis trasé er godt bevart ved Ellingsrud i Oslo.
Foto: Ukjent / Widerøes Flyveselskap (1961)

Den strømmenske hovedvei eller Strømsveien var en vei som gikk fra Oslo til Strøm i Rælingen. Det er ukjent når veien oppsto, men fra 1600-tallet ble den en stadig viktigere vei for planketransport fra skogområdene på Romerike til bordtomtene på Grønland, og på 1700-tallet var veien den viktigste østlige ferdselsåra inn til Christiania. Navnet Strømsveien er brukt i hvert fall så tidlig som 1785, men veien gikk ellers oftest under navnet Den strømmenske hovedvei.

Deler av veiløpet er bevart. Navnet brukes i tre av kommunene veien gikk gjennom: Strømsveien i Lørenskog, Strømsveien i Skedsmo og Strømsveien i Oslo. Man finner også veier som følger en del av den opprinnelige traséen der utviklinga har ført til omlegginger: Gamle Strømsvei i Skedsmo og Gamle Strømsvei i Oslo.

Veiens historie kan muligens strekkes helt tilbake til borgerkrigstida. Det sies at det var denne veien Håkon IV Håkonsson lot hogge ut da han i 1227 måtte få trukket tolv skip fra Oslofjorden til Øyeren for å kjempe mot ribbungene. Om det stemmer, og om veien ble opprettholdt i ettertid slik at 1600-tallsveien fulgte samme løp, er usikkert. Det man vet sikkert er at deler av veien kan spores tilbake til middelalderen. I Oslo er Strømsveien en forlengelse av St. Halvards gate, som følger en gammel vei ut av byen over Galgeberg.

Kilder