Strømsveien (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Eldre bilde av Strømsveien på Vålerenga.
Strømsveien
Strømsveien sett nedover i veiens første del.
Foto: Roy Olsen (2007).
Strømsveien sett nordover ved Bergljots vei.
Foto: Roy Olsen (2008).
Strømsveien blir en delstrekning av E6 østover like etter tunnelen på Etterstad.
Foto: Roy Olsen (2007).
Strømsveien på Fjellhus sett nordøstover.
Foto: Roy Olsen (2008).
Strømsveien på Alfaset sett nordøstover.
Foto: Roy Olsen (2008).
Strømsveien på Furuset ved Kaggen sett nordøstover.
Foto: Roy Olsen (2015).

Strømsveien i Oslo er en del av den gamle plankeveien fra gården Strøm i Rælingen til bordtomtene på Grønland, den strømmenske hovedvei. Den delen av den gamle veien som i dag heter Strømsveien, fikk navn etter gården i 1870, og går fra forlengelsen av St. Halvards gate nord for Galgeberg til den ender som blindvei nord for Furuset stadion. Veiløpet fortsetter etter et brudd mot Strømmen.

Deler av veien følger ikke den gamle traséen. Opprinnelig gikk den utafor boligstrøkene Ellingsrud og Karihaugen. Deler av det gamle veiløpet er bevart, og et stykke av den har navnet Gamle Strømsvei. Bruddet ved Furuset skyldes at veiløpet forsvant under utbygginga av Djupdalsveien (E6) i 1970-åra.

I 1923 ble det lagt trikkespor i Strømsveien. Etterstadtrikken fikk da nedgående spor i denne veien, mens den fortsatt kjørte oppover i Vålerenggata. Etterstadtrikken ble nedlagt i 1968 som følge av at Østensjøbanen dekka mye av transportbehovet i området. Trikkebrannen i Strømsveien var den verste trikkeulykka i Norge i fredstid. Den skjedde ved krysset mellom Strømsveien og Totengata den 2. august 1958, da bakre vogn nr. 198 i et såkalt «B-tog» tok fyr som følge av en teknisk feil. Fem personer omkom og flere ble skada i brannen.

I 1992 ble den sterkt trafikkbelasta veien stengt for gjennomkjøring mellom Galgeberg og Etterstad. I området ved bommen på Vålerenga er noen eldre hus bevart, mens nye hus er tilpassa til den eldre bebyggelsen.

Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
1 Trehus Kafé Eno etablert i 1936, nedlagt i mai 2014. Strømsveien 1 i Oslo.JPG
4 1999 Skole Jordal skole, ark. Heggelund & Koxvold. Ungdomsskole. Byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov. Nært samarbeid med Vålerenga Idrettsforening og med Oslo sjøskole. 528 elever i skoleåret 2018/19. Strømsveien 4 i Oslo Jordal skole.JPG
20 1932–1933 Leiegård Leiegård i fire etasjer i funkisstil. Ark.: Borghild Synnæs og Bjarne Lous Mohr
22C Oslo, Strømsveien 022 C.jpg
24A–E Blokker Blokkene er tilpassa til de eldre trehusmijøet de ligger i.
25 1850-åra? Våningshus Oppført rundt en eldre kjerne, antagelig i 1850-åra. Oslo, Strømsveien 025.jpg
25B Verksted Bilverksted ut mot Ingeborgs gate Oslo, Strømsveien 025 B.jpg
26 1986–1987 Blokk Del av Jordal borettslag, OBOS, totalt 155 leiligheter. Ark. Alf Bastiansens Arkitektkontor.
27 1850-åra? Våningshus Oppført rundt en eldre kjerne, antagelig i 1850-åra. Tæruds automobilverksted fra 1933 i liten teglbygning bak på tomta.
28 1986–1987 Blokk Del av Jordal borettslag, OBOS, totalt 155 leiligheter. Ark. Alf Bastiansens Arkitektkontor.
29 Trehus Enetasjes trehus. Oslo, Strømsveien 029.jpg
30 1986–1987 Blokk Del av Jordal borettslag, OBOS, totalt 155 leiligheter. Ark. Alf Bastiansens Arkitektkontor.
31 Trehus Panelt trehus, tilpassa til eldre bebyggelse.
32 1986–1987 Blokk Del av Jordal borettslag, OBOS, totalt 155 leiligheter. Ark. Alf Bastiansens Arkitektkontor.
33 Trehus Panelt trehus, tilpassa til eldre bebyggelse.
34 1986–1987 Blokk Del av Jordal borettslag, OBOS, totalt 155 leiligheter. Ark. Alf Bastiansens Arkitektkontor.
35 Trehus Panelt trehus, tilpassa til eldre bebyggelse.
37 Trehus Panelt trehus, tilpassa til eldre bebyggelse.
39 Trehus Panelt trehus, tilpassa til eldre bebyggelse.
40 Trehus Enetasjes trehus. Oslo, Strømsveien 040.jpg
41 Trehus Panelt trehus, tilpassa til eldre bebyggelse.
42 Trehus Enetasjes trehus. Oslo, Strømsveien 042.jpg
43 Trehus Panelt trehus, tilpassa til eldre bebyggelse.
44 Trehus Enetasjes trehus. Oslo, Strømsveien 044.jpg
49 Trehus To hus med ett nummer. Oslo, Strømsveien 049.jpg
51 Bolighus Toetasjes bolighus, tilpassa til eldre bebyggelse. Tidl. Sotahjørnet, kafé som ble fast tilholdssted for VIFs tilhengere. Kaféen nedlagt i 1956, og huset revet noe senere. Blå plakett på det nye huset.
96 1990 Kontorbygning Oppført for Statens forurensningstilsyn. Ny fasade ca. 2016. Oslo, Strømsveien 096.jpg
102 1962–1972 Kontorbygning Enquistgården. Ark. Trygve O. Klingenberg og Ørn O. Klingenberg. Huser blant annet Utdanningsetaten.
106 1982 Kontorbygning Statseid kontorbygning med 1300 kontorplasser. Ark. F.S. Platou A/S. Skattedirektoratet holdt tidligere til her. Bygningen oppgradert i 2010.
108 2000-åra Hotell/kontorbygning Rica Helsfyr Hotel og kontorbygget Helsfyr Panorama (18 etasjer, ark. Dark Arkitekter 2002–2003).
110 1955 Skole Hovin skole, ark. Victor Schaulund. Skolen flyttet i 2010, fra våren 1999 var administrasjonen for Sykehusskolen i Oslo i deler av anlegget. Bygningen revet 2015 og nybygg har adresse Innspurten 11–13. Oslo, Strømsveien 110, Hovin skole.jpg
122 Gårdsbygning Gullhaug, eneste gjenværende bygning fra et bruk under Vestre Teisen.
125 1876/1912/1941 Fabrikkbygning Timms Reperbane med 450 meter lang reperbane lå her. Reperbanen ble totalskadd i brann 18. mai 2008, tre spinnerier og et lager/kontor står fortsatt og er verneverdige. Timms 1880.png
127 1942-1945 Lager, depot Teisen lagerområde, lager for Organisation Todt, revet i høsten 1946. Borettslaget Teisen Vest med 16 blokker reist på tomta i 1953–55, ark. Rinnan, Tveten og Colbjørnsen og fikk adresse Agmund Bolts vei.
128 2010 Kontorbygning Helsfyr Atrium, oppført for DnB NOR Markets, ark. Lund & Slaatto Arkitekter.
131 1956 Blokk Oppført som trygdeboliger, omdisponert til treningsboliger i 1989. Oslo Samvirkelag hadde butikk her fra blokka var ny (avd. 89). I samvirkelagslokalene også Teisen kafé og egen frukt og tobakk-avdeling. Nedlagt 1989, senere Christiania Rørleggerbedrift og Elektro Nettverk.
189 Næringsbygg Oslo, Strømsveien 189.jpg
195 Industribygning Tidl. Gresvigs sykkelfabrikk. Siden 2006 Møbelringen.
199 ca. 2004 Næringsbygg Oslo, Strømsveien 199.jpg
202 Tidl. husmannsplass Skryta under Ulven, eieren av Ulven, steinhogger og steinleverandør Per Olsen tok ut stein i området. Skryta-husmannsplass-stroemsveien-202.jpg
221 Gård Østre Alna. Oslo, Strømsveien 221, Alna østre gård.jpg
222 Forsamlingshus Motorsykkelklubben Hells Angels' Osloavdeling.
229 Varehus A-Møbler
245 Kjøpesenter Alna-senteret. Alna senter Oslo 2013.jpg
249 1896 Teglverk Alna teglverk, opprettet på Øvre Breivoll i 1896, flyttet til Nes i 1966 og revet i 1968 for framføring av E6 Alna Teglverk 1966.jpg
286 Gård Arveset. Oslo, Strømsveien 286, Arveset gård.jpg
295 Gård Stubberud 116/50. Bevart, er nå karantenestasjon for dyr.
297 Gården Stubberud 116/3 lå tidligere her; revet.
303 1998 Varehus IKEA Furuset.
323 Skole Natur videregående skole.
324 Kontor-/industribygning AGA A/S' hovedkontor.
334 Våningshus Oslo, Strømsveien 334.jpg
336 Gård Kaggen Kaggenlaven.jpg
344 Næringsbygg Oslo, Strømsveien 344.jpg
350 Gård Nordre Lindeberg Oslo, Strømsveien 350.jpg

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.9298633° N 10.8490673° Ø